Dosje javnega naročila 003110/2019
Naročnik: Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Obnova in nadgradnja centralnega nadzornega sistema na CČN Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 230.232,30 EUR

JN003110/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003110/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN003110/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.12.2019
JN003110/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003110/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Simon Makor
simon.makor@marjeticakoper.si
+386 56633765
+386 56630706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309174/obnova_in_nadgradnja_cns_na_CČN_Kp.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9477
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova in nadgradnja centralnega nadzornega sistema na CČN Koper
Referenčna številka dokumenta: št. 59/006-19, z dne 16.05.2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48151000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova in nadgradnja centralnega nadzornega sistema na Centralni čistilni napravi Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48151000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Centralna čistilna naprava Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova in nadgradnja centralnega nadzornega sistema na Centralni čistilni napravi Koper, podrobne tehniče informacije so v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Minimalno podaljšanje roka je možno ob zaprosilu izvajalca iz upravičenih razlogov ter predhodni odobritvi s strani naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2019   12:26
VPRAŠANJE

1. V razpisni dokumentaciji, obrazec »III.7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJAH GLAVNE OPREME« je zahtevano, da so ponudniki dolžni navesti proizvajalca in tip ponujene glavne opreme. V nadaljevanju obrazca, v tabelah tehničnih karakteristik ne vidimo direktno vnosnega mesta za vnos podatkov o proizvajalcu in tipu ponujene opreme. Prosimo za potrditev, da proizvajalca in tip ponujene opreme vnesemo pod tekstom »Kot Citect SCADA ali navedi enakovredno: « za glavno opremo pod točko 1. Licence SCADA nadzorne aplikacije oziroma pod tekstom »Kot Dream Report ali navedi enakovredno: « za glavno opremo pod točko 2. Licence poročilnega sistema. V nasprotnem primeru prosimo za dopolnitev obrazca, v katerem bo nedvoumno razvidno mesto, na katerega je potrebno navesti proizvajalca in tip ponujene glavne opreme.

Prosimo tudi za potrditev, da je v obrazcu potrebno izpolniti oziroma obkrožiti vse zahtevane tehnične karakteristike ponujene glavne opreme in da se za ponujeno glavno opremo obvezno zahtevan priložen prospektni material priloži za izpolnjenim obrazcem III.7.1.

2. V razpisni dokumentaciji na strani 33 je navedeno, da je ponudnik s strani proizvajalca usposobljen oziroma je sistemski integrator za operacijske sisteme Microsoft Windows in relacijsko podatkovno bazo Microsoft SQL, koz dokazila se zahteva: »DOKAZILO - Izjava gospodarskega subjekta o integraciji z obstoječim nadzornim sistemom Obrazec št. III.7.2.k Predložitev ustreznih potrdil oziroma certifikatov.« Menimo da se gre za napačno navedbo imena obrazca, ki je na strani 49 poimenovan kot »Obrazec št: III.7.2.k IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O SISTEMSKI INTEGRACIJI«. Prosimo za potrdilo da je zahtevano dokazilo za ta del obrazec »Obrazec št: III.7.2.k IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O SISTEMSKI INTEGRACIJI«.

3. V razpisni dokumentaciji na strani 21 v sklopu Obrazec predračuna za I. Licence je pod pozicijo 4 zahtevano: »Citect Anywhere, 5 User pack 1 kpl«. Modul Citect Anywhere za Citect SCADA aplikacijo se uporablja za podporo za spletni standard HTML 5, ki omogoča uporabo spletnih klientov na poljubni napravi katere brskalnik podpira HTML 5 standard, kot npr. Android ali iOS telefoni, tablice, ipd. Za uporabo spletnih klientov na napravah z Microsoft Windows operacijskih sistemih, kot npr. desktop ali prenosni računalniki, ta modul ni potreben. Ker se povsod v razpisni dokumentaciji in projektni nalogi pojavlja zahteva samo za spletne kliente, prosimo za pojasnilo, ali moramo v sklopu Licenc SCADA CČN Koper, v kolikor ponujamo alternativni SCADA sistem, ponuditi oziroma vključiti tudi podporo za HTML 5 standard pri uporabi spletnih klientov, ali je dovolj samo podpora za uporabo spletnih klientov na napravah z Microsoft Windows operacijskih sistemih?

ODGOVOR


1. V obrazcu »III.7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJI GLAVNE OPREME« je predviden prostor za vpis ime proizvajalca in tip ponujene ekvivalentne opreme za in pod napisom Kot Citect SCADA ali navedi enakovredno :, oziroma za in pod napisom Kot Dream Report ali navedi enakovredno:
Ponudnik mora v vsakem primeru obkrožiti vse postavke tehničnih karakteristik v obrazcu »III.7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJI GLAVNE OPREME«. Če ponujena oprema izpolnjuje zahtevane tehnične karakteristike obkroži DA, če jih ne obkroži NE, v tem primeru je to izločilni element.
V primeru ponujanja druge ekvivalentne opreme mora ponudnik priložiti še prospektni material.

2. V razpisni dokumentaciji na strani 33 je napačna navedba za ime obrazca III.7.2.k. Pravilna navedba za obrazec številka III.7.2.k je IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O SISTEMSKI INTEGRACIJI.

3. V razpisni dokumentaciji na strani 21 v tabeli I. Licence je pod postavko 4 zapisano: »Modul Citect Anywhere, 5 User pack«, katera je brezpredmetna in se je ne upošteva, zato naj bo cena za to postavko (0) nula.Datum objave: 23.05.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani


V seznamu Obrazcev in prilog na strani 2 imate sledeče obrazce z začetno številko 7:

»7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI
7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJI GLAVNE OPREME
7.2 OBRAZEC IZJAVE O TEHNIČNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN REFERENCE«

Na strani 3 je med dokumenti (obrazci) z začetno številko 7, ki jih mora vsebovati ponudba navedeno samo:

»7. Obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti, podpisan in skeniran v PDF obliki
7.1. Obrazec izjave za dokazovanje referenc, podpisan in skeniran v PDF obliki«


Menimo da gre za napako v navedbi poimenovanja, kaj mora vsebovati ponudba, ker so tudi obrazci ki so v prilogah razpisne dokumentacije, poimenovani tako kot na strani 2. Prosimo za potrditev, da je pravilno poimenovanje in vrstni red obrazcev z začetno številko 7, ki jih mora vsebovati ponudba, tak kot je poimenovanje in seznam prilog na strani 2, in sicer:

»7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI, podpisan in skeniran v PDF obliki

7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJI GLAVNE OPREME, podpisan in skeniran v PDF obliki

7.2 OBRAZEC IZJAVE O TEHNIČNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN REFERENCE«, podpisan in skeniran v PDF obliki


Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

Na strani 3 med obrazci, ki jih mora vsebovati ponudba ja pomotama izpadel s seznama Obrazec 7.2., Obrazec izjave o tehnični sposobnosti ponudnika in reference. Omenjeni obrazec III.7.2 je potrebno izpolniti z vsemi navedenimi/pripadajočimi podobrazci.

Lep pozdrav

Datum objave: 23.05.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani


V seznamu Obrazcev in prilog na strani 2 imate sledeče obrazce z začetno številko 7:

»7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI
7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJI GLAVNE OPREME
7.2 OBRAZEC IZJAVE O TEHNIČNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN REFERENCE«

Na strani 3 je med dokumenti (obrazci) z začetno številko 7, ki jih mora vsebovati ponudba navedeno samo:

»7. Obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti, podpisan in skeniran v PDF obliki
7.1. Obrazec izjave za dokazovanje referenc, podpisan in skeniran v PDF obliki«


Menimo da gre za napako v navedbi poimenovanja, kaj mora vsebovati ponudba, ker so tudi obrazci ki so v prilogah razpisne dokumentacije, poimenovani tako kot na strani 2. Prosimo za potrditev, da je pravilno poimenovanje in vrstni red obrazcev z začetno številko 7, ki jih mora vsebovati ponudba, tak kot je poimenovanje in seznam prilog na strani 2, in sicer:

»7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI, podpisan in skeniran v PDF obliki

7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJI GLAVNE OPREME, podpisan in skeniran v PDF obliki

7.2 OBRAZEC IZJAVE O TEHNIČNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN REFERENCE«, podpisan in skeniran v PDF obliki


Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani

Med obrazci smo na strani 34 razpisne dokumentacije zasledili tudi Obrazec št: III.7.2.a
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV, ki na strani 3 razpisne dokumentacije ni naveden med dokumenti , ki jih mora vsebovati ponudba. Prosimo za komentar.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

na strni 3 je prišlo do napake saj je obrazec 7.2 pomotoma izpadel. Potrebno je izpolniti in oddati vse obrazce, ki so zajeti v predmetni razpisni dokumentaciji. Pod obrazec III.7.2 spadajo vsi obrazci od III.7.2.a do III.7.2.k.

Lep pozdrav


Datum objave: 23.05.2019   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani


V seznamu Obrazcev in prilog na strani 2 imate sledeče obrazce z začetno številko 7:

»7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI
7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJI GLAVNE OPREME
7.2 OBRAZEC IZJAVE O TEHNIČNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN REFERENCE«

Na strani 3 je med dokumenti (obrazci) z začetno številko 7, ki jih mora vsebovati ponudba navedeno samo:

»7. Obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti, podpisan in skeniran v PDF obliki
7.1. Obrazec izjave za dokazovanje referenc, podpisan in skeniran v PDF obliki«


Menimo da gre za napako v navedbi poimenovanja, kaj mora vsebovati ponudba, ker so tudi obrazci ki so v prilogah razpisne dokumentacije, poimenovani tako kot na strani 2. Prosimo za potrditev, da je pravilno poimenovanje in vrstni red obrazcev z začetno številko 7, ki jih mora vsebovati ponudba, tak kot je poimenovanje in seznam prilog na strani 2, in sicer:

»7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI, podpisan in skeniran v PDF obliki

7.1. OBRAZEC IZJAVE O SPECIFIKACIJI GLAVNE OPREME, podpisan in skeniran v PDF obliki

7.2 OBRAZEC IZJAVE O TEHNIČNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN REFERENCE«, podpisan in skeniran v PDF obliki


Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani

Med obrazci smo na strani 34 razpisne dokumentacije zasledili tudi Obrazec št: III.7.2.a
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV, ki na strani 3 razpisne dokumentacije ni naveden med dokumenti , ki jih mora vsebovati ponudba. Prosimo za komentar.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani

V razpisni dokumentaciji na strani 8 je navedeno, da bo v razpisni dokumentaciji priloženi še popisi v Exel-ovi obliki:


»Obrazec ponudbe mora biti skladen z obrazcem predračuna (cenovno tabelo) vključno s
popisom del (obrazec III.1. in III.2.). Poleg razpisne dokumentacije in popisov del s količinami
v *.PDF obliki so priloženi isti popisi še v Exel-ovi obliki, ki služi kot pomoč pri izdelavi
ponudbe. Ponudnik lahko izpolni predračun v elektronski obliki (excelovi datoteki), ga žigosa
in priloži k ponudbi skupaj z žigosanimi originalnimi popisi del iz razpisne dokumentacije
(*.PDF).
V primeru morebitnih razhajanj opisa del, enot in količin, s strani ponudnika izpolnjenih v
excelovi datoteki in originalnimi popisi iz RD (v *PDF obliki), veljajo popisi iz razpisne
dokumentacije (*.PDF) ne pa popisi kot so navedeni v excelovi datoteki.
Na zahtevo naročnika morajo ponudniki kadarkoli pred sprejemom odločitve v fazi
ocenjevanja ponudb ali izbrani ponudnik kadarkoli v času trajanja javnega naročila
predložiti sestavo (kalkulacijo) ponudbene cene, ki je v zvezi s prevzetim javnim naročilom.«

Prosimo če popise v Excel obliki priložite, ker jih ni med datotekami razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

spoštovani,

popis v Excel-ovi obliki je objavljen na:
https://www.marjeticakoper.si/sl/javna-narocila/obnova-in-nadgradnja-centralnega-nadzornega-sistema-na-ccn-koper/
na prvem zavihku so licence na drugem pa točke.

Lep pozdrav