Dosje javnega naročila 003236/2019
Naročnik: Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2019-2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 488.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003236/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN003236/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN003236/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN003236/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN003236/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003236/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 097-233884
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Gimnazija Bežigrad
Peričeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Manica Habjanič Gaberšek
manica.habjanic@gimb.org
+386 41302234

Internetni naslovi
http://www.gimb.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2019-2023
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2019-2023.

Naročnik bo predvidoma povpraševal po naslednjih vrstah strojne opreme:
- računalniki in monitorji, tablični računalniki, tiskalniki, skenerji in druga periferna oprema
- interaktivni zasloni
- strežniki in naprave za shranjevanje podatkov
- aktivna oprema za LAN in WAN.

Predmet tega okvirnega sporazuma ni dobava opreme, ki jo bo naročnik naročal preko skupnih naročil, izvedenih s strani naročnikovega ustanovitelja, torej s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2019-2023.

Naročnik bo predvidoma povpraševal po naslednjih vrstah strojne opreme:
- računalniki in monitorji, tablični računalniki, tiskalniki, skenerji in druga periferna oprema
- interaktivni zasloni
- strežniki in naprave za shranjevanje podatkov
- aktivna oprema za LAN in WAN.

Predmet tega okvirnega sporazuma ni dobava opreme, ki jo bo naročnik naročal preko skupnih naročil, izvedenih s strani naročnikovega ustanovitelja, torej s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 15
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Gimnazija Bežigrad
Peričeva ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2019   11:28
VPRAŠANJE 1
Ali naj naročniki potrdijo reference na obrazcu ePRO_reference?
ODGOVOR 1
Ponudnikom referenčnih poslov sicer ni potrebno potrjevati s strani referenčnih naročnikov, seveda pa je to zaželeno. V kolikor se ponudniki odločijo za slednje, naj referenčni naročniki potrdijo obrazec ePRO Reference.

Datum objave: 04.06.2019   09:16
VPRAŠANJE 2
Ali se naročnik šteje kot končna stranka ali so lahko tudi partnerji, ki so izvršili dobavo večin končnim uporabnikom.
Ali se kot naročnik lahko upošteva tudi naročnik iz tujine?
ODGOVOR 2
Ad 1.) Referenčni naročnik je naročnik, kateremu je bila dobava uspešno opravljena ne glede na to ali gre za končnega uporabnika ali partnerja.
Ad 2.) Da, referenčni naročnik je lahko iz tujine.