Dosje javnega naročila 003115/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Gradnje: Preureditev dvorišča Celjskega doma
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 496.680,34 EUR

JN003115/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003115/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN003115/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN003115/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2019
JN003115/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
JN003115/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.09.2019
JN003115/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN003115/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.11.2019
JN003115/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2019
JN003115/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.12.2019
JN003115/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003115/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Tina Horvat Alt
tina.horvat@celje.si
+386 34265620

Internetni naslovi
http://moc.celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://moc.celje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9473
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev dvorišča Celjskega doma
Referenčna številka dokumenta: 4305-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev dvorišča Celjskega doma
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Preureditev dvorišča Celjskega doma skladno s projektno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v Razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   12:15
Kraj: samodejno elektronsko odpiranje preko aplikacije e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
samodejno elektronsko odpiranje preko aplikacije e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naprošamo vas, da kljub vašemu opozorilu v poglavju 6.4.9 Ponudbena cena, kjer navajate, da ponudnikom ni potrebno izpolniti postavk iz obrazca Popisi del v delu, kjer je količina 0, v naslednjem odstavku pa opozarjate, da v kolikor ponudniki ne bodo s številko izpolnili vseh mest v stolpcu »cena na enoto« na dve decimalki natančno v obrazcu Ponudbena cena in v Popisih del, bo naročnik smatral, da ponudnik tega ne ponuja in bo njegovo ponudbo izločil kot nepopolno.

Ali se to opozorilo nanaša le na postavke iz obrazca Popis del, kjer je podana količina.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati Popise del naročnika ter izpolniti vse postavke iz obrazca Popisi del, pri čemer pa ponudnikom ni potrebno izpolniti tistih postavk iz obrazca Popisi del v delu, kjer je količina 0.

Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da bo, v kolikor ne bodo s številko izpolnili vseh mest v stolpcu »cena na enoto« na dve decimalki natančno v obrazcu Ponudbena cena in v Popisih del, smatral, da ponudnik tega ne ponuja in bo njegovo ponudbo izločil kot nepopolno. Izjema od navedenega so postavke v Popisih del, kjer je količina 0 teh postavk ponudnikom ni potrebno izpolniti.

Lep pozdrav!

Datum objave: 21.05.2019   10:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo naročnika, da objavi tudi skupno rekapitulacijo, da ne bo kakšnih nejasnosti, saj so v razpisni dokumentaciji 3x popisi za zunanjo ureditev. Kaj je potrebno upoštevati?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Kot je navedeno v RD je potrebno podati cene za VSE sklope priloženih popisov, razen postavk, kjer je količina 0. Vsak sklop ima svojo rekapitulacijo. Ponudniki naj kreirajo poseben dokument, kamor bodo vnesli končne vrednosti iz rekapitulacij posameznih sklopov in tako bo dobljena končna ponujena vrednost.

Lep pozdrav!Datum objave: 21.05.2019   10:11
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da objavi podatke o obstoječi invalidski ploščadi (proizvajalec, serviser...), ki se prestavi na novo ograjo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Podatki o ploščadi: VIMEC V64, serviser pa je Elektroinženiring Lilija d.o.o. iz Celja.

Lep pozdrav!