Dosje javnega naročila 003112/2019
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: Širitev vodooskrbe na podoročju Tolstega vrha in Konjiške vasi
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003112/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003112/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN003112/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003112/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Boštjan Mlakar
info@slovenskekonjice.si
+386 37573390
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309211/4300-0011-19-Dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9489
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev vodooskrbe na podoročju Tolstega vrha in Konjiške vasi
Referenčna številka dokumenta: 4300-0011/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
širitev vodooskrbe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila predstavlja izgradnjo vodovodnih cevovodov v dolžini cca 4.000 m in obnova obstoječih objektov na področju Tolstega vrha in Konjiške vasi. Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pričel naslednji dan po sklenitvi pogodbe, jih izvajal v skladu s terminskim planom in razpoložljivimi sredstvi naročnika ter jih dokončal najkasneje do 31. 12. 2020. Dinamika plačil je določena v skladu z terminskim planom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   10:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.05.2019   10:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani občine.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   09:50
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da sam poda vrednost za zaporo ceste na vseh odsekih popisa del. Tako bi imeli vsi potencialni ponudniki isto izhodišče pri pridobitvi posla oz biti najugodnejši.
Zelo pogosta praksa pri Naročnikih je, da samo ovrednotijo vrednost zapore ceste, z razlogom, ker je koncesionar za izvedbo del znan.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik predlaga, da se za vrednost zapore obrnete na koncesionarja cest na območju občine, to je GMI d.o.o. Zg.Pristava 4a, 3210 Slovenske Konjice.Datum objave: 20.05.2019   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker je koncesionar cest, tudi ponudnik za navedena dela, prosimo naročnika, da sam ovrednoti zaporo cest, da bomo vsi ponudniki imeli enakovredno postavko za navedena dela, in tako ne bo koncesionar v prednosti na tej postavki.

Hvala, Lp

ODGOVOR
V skladu s predpisi mora izvajalec zagotoviti zaporo ceste. Dodatna pojasnila je naročnik že podal v predhodnem odgovoru.Datum objave: 03.06.2019   09:27
V razpisni dokumentacijji obrazec "Izjava" je navedena priloga vzorca dveh finančnih zavarovanj (za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku). Obrazca nisa bila objavljena, zato jih naročnik naknadno objavlja na spletni strani občine. V kolikor ponudnik ne bo predložil teh dveh obrazcov, bo naročnik od ponudnika zahteval dopolnitev ponudbe.