Dosje javnega naročila 003113/2019
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Gradnje: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Tabora Cerovo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003113/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003113/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN003113/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003113/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9472
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta Tabora Cerovo
Referenčna številka dokumenta: 410-65/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega nestanovanjskega objekta Tabor Cerovo (objekt je pod spomeniško zaščito), to je manj zahtevnega objekta, ki bo po izvedeni spremembi, po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012 razvrščen v podrazred 12740-druga nestanovanjska stavba, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključevanjem na gospodarsko javno infrastrukturo, na zemljiščih parc.št. 745/12 in 745/1, k.o. Ponova vas.
Predmet rekonstrukcije in spremembe namembnosti je obstoječe gospodarsko poslopje Tabora Cerovo, zgrajeno leta 1890, ki je kot pomožni objekt (skedenj, ki je služil za spravilo pridelka). Objekt bo po rekonstrukciji in spremembi namembnosti služil kot pomožni objekt in zavetišče obiskovalcem Tabora Cerovo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45261000
45262000
45310000
45330000
45410000
45430000
45440000
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega nestanovanjskega objekta Tabor Cerovo (objekt je pod spomeniško zaščito), to je manj zahtevnega objekta, ki bo po izvedeni spremembi, po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012 razvrščen v podrazred 12740-druga nestanovanjska stavba, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključevanjem na gospodarsko javno infrastrukturo, na zemljiščih parc.št. 745/12 in 745/1, k.o. Ponova vas.
Predmet rekonstrukcije in spremembe namembnosti je obstoječe gospodarsko poslopje Tabora Cerovo, zgrajeno leta 1890, ki je kot pomožni objekt (skedenj, ki je služil za spravilo pridelka). Objekt bo po rekonstrukciji in spremembi namembnosti služil kot pomožni objekt in zavetišče obiskovalcem Tabora Cerovo. Rekonstrukcija obsega naslednja dela:
- zamenjavo vseh dotrajanih delov objekta na način, da se objekt od nivoja tal v celoti demontira na posamezne elemente in ponovno izvede; vsi obstoječi elementi, za katere se ob demontaži ugotovi, da niso dotrajani oz. poškodovani, se ponovno uporabijo; vidni elementi se obrusijo za poenotenje zunanjega izgleda;
- nadomestijo se dotrajani točkovni temelji, sicer pa dimenzijsko dobetonirajo oz. podbetonirajo pod cono zmrzali;
- preko talnih gred se izvede konstrukcija iz brezbarvno impregniranega smrekovega lesa, ki sestoji iz gred, stebrov, leg, ročic ter vešalnega ostrešja, s špirovci, v celoti iz elementov, enakovrednih obstoječim, brez lazurnih premazov. Vsi vidni deli so površinsko krtačeni in brezbarvno transparentno požarno zaščiteni. Konstruktivni elementi so spajani na tradicionalen način, brez uporabe jeklenih veznih vmesnikov.
Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoča gradnja.
Predmet javnega naročila se izvede na podlagi projektne dokumentacije št. 01/X1 z dne 28. 5. 2018, ki je kot priloga sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo je izdelalo projektantsko podjetje K & S arhitekti d.o.o., Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 17.06.2019
Konec: 01.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Operacijo z nazivom Tabor Cerovo-za prihodnost sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje v sklopu Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Podukrep M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost delež EU: 80 %, delež RS: 20 %.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.