Dosje javnega naročila 003410/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije v Novi Gorici
ZJN-3: Odprti postopek

JN003410/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN003410/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2019
JN003410/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN003410/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003410/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019052709015890/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9814
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije v Novi Gorici
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije v Novi Gorici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije v Novi Gorici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Prednostne naložbe 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   10:15
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo popisov za sklop 5.2 Kabelska kanalizacija - Elektro primorska in 5.3 Kabelska kanalizacija Ka-Te

ODGOVOR

sklop 5.2 Kabelska kanalizacija - Elektro primorska in 5.3 Kabelska kanalizacija Ka-Te ni predmet tega javnega naročila.

Naročnik bo objavil popravekDatum objave: 04.06.2019   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

5.1_JR in kab.kanalizacija
Poziciji
8 "Kandelaber h=5m od tal (za cono vetra C) prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj
" kos 4

13 "Postavitev kandelabra, montaža svetilke, nastavitev smeri osvetlitve, komplet z uporabo dvigala
" kos 4

1. Ali se v postavki 13 upošteva tudi dobava svetilk?


5.1_JR in kab.kanalizacija
Poziciji
9 Demontaža svetilke CX100 z obstoječega kandelabra, demontaža obstoječe priključne ploščice in ožičenja. Odstranitev materiala in odvoz v trajno de4ponijo, vključno s plačilo,m komunalne takse. kos 19

14 Montaža svetilke in nastavitev smeri na obstoječem kandelabru višine 10 m 19

2. Ali se pri postavki 14 upošteva tudi dobava svetilk?

ODGOVOR

5.1_JR in kab.kanalizacija
Poziciji
8 "Kandelaber h=5m od tal (za cono vetra C) prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj
" kos 4

13 "Postavitev kandelabra, montaža svetilke, nastavitev smeri osvetlitve, komplet z uporabo dvigala
" kos 4

1. Ali se v postavki 13 upošteva tudi dobava svetilk?


V zavihku 1-JR in kabelska kanalizacija, se upošteva samo kandelaber v kompletu dobavljen in montiran. Ker pa se svetilno telo montira na kandelaber pred postavljanjem kandelabra, je upoštevana tudi montaža svetilnega telesa.
Ne upošteva se dobava svetilk.5.1_JR in kab.kanalizacija
Poziciji
9 Demontaža svetilke CX100 z obstoječega kandelabra, demontaža obstoječe priključne ploščice in ožičenja. Odstranitev materiala in odvoz v trajno de4ponijo, vključno s plačilo,m komunalne takse. kos 19

14 Montaža svetilke in nastavitev smeri na obstoječem kandelabru višine 10 m 19

2. Ali se pri postavki 14 upošteva tudi dobava svetilk?


V zavihku 1-JR in kabelska kanalizacija, se upošteva samo kandelaber v kompletu dobavljen in montiran. Ker pa se svetilno telo montira na kandelaber pred postavljanjem kandelabra, je upoštevana tudi montaža svetilnega telesa.
Ne upošteva se dobava svetilk.Datum objave: 04.06.2019   09:43
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo postavke 4. pri urbani opremi. Avtobusno postajališče kot na primer Metalco HUT ne določa dimenzij, razsvetljave, ....?


ODGOVOR

Dimenzije avtobusnega postajališča so kotirane v situacijah 2.2 in 2.3 in sicer je predvideno avtobusno postajališče dimenzij 4,24m x 1,69m. Glede opreme je bila predvidena samo klop, brez razsvetljave ali razsvetljenega oglasnega mesta - citylighta.


Datum objave: 04.06.2019   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Rad bi samo preveril spodnjo pozicijo v poglavju 6.vodovod, ali so dejansko zahtevani loki dimenzij DN 250, glede na to , da so vse ostale cevi in fazoni dimenzije DN 125
4. 6 "Dobava fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545:2010, PN=16 bara zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji s epoksidnim premazom. Prirobnični fazonski kosi so standardne izvedbe z varnostnimi spojkami ""STD Vi"" (jekleni vložek), Komplet z vijaki, maticami in podložkami iz pocinkanega jekla in
tesnil iz EPDM gume s kovinskim jedrom iz nerjavečega jekla.
" 4,00
EU-DN125-STANDARDNA SPOJKA-PN 16 -Vi kos 1,00
MMK-22.25° (LOK)-DN250-STANDARDNA SPOJKA -S-Vi kos 1,00
MMK-45° (LOK)-DN250-STANDARDNA SPOJKA -S-Vi kos 2,00
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR

Največji profil cevi je DN125. V popisu je prišlo do napake pri označevanju.
Pravilen tekst postavke je podan v spodnji tabeli.


4. 6 Dobava fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545:2010, PN=16 bara zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji s epoksidnim premazom. Prirobnični fazonski kosi so standardne izvedbe z varnostnimi spojkami "STD Vi" (jekleni vložek), Komplet z vijaki, maticami in podložkami iz pocinkanega jekla in
tesnil iz EPDM gume s kovinskim jedrom iz nerjavečega jekla.


EU-DN125-STANDARDNA SPOJKA-PN 16 -Vi kos 1

MMK-22.25° (LOK)-DN125-STANDARDNA SPOJKA -S-Vi kos 1

MMK-45° (LOK)-DN125-STANDARDNA SPOJKA -S-Vi kos 2


Datum objave: 05.06.2019   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede dreves,ki so namenjena za saditev na Vojkovi cesti,in ul.XXX.divizije v Novi Gorici prosimo za pojasnila in odgovore

PRUNUS SCHMITTI = Okrasna češnja ,ki ima bele cvetove in rdeč les in je ne moremo nikjer dobiti pri naših dobaviteljih. Alternativa ? ...
AESCULUS HIPPOCASTANEUM BAUMANNII -Brezplodni kostanj dobili smo ga v Franciji.
LIGUSTRUM LUCIDUM Kalina, ki ima velike svetleče liste in se razrašča kot grm. Če je vzgojena v drevo je potrbno vsako leto deblo
čistiti poganjkov in menimo tudi na ni primerna za Novo Gorico,ki ima premočan veter in v zimskem času,ko so močne burje odpihne vse liste in je tudi v nevarnosti, da drevo propade.
Za zgoraj navedeno prosim za alternativo podobnih dreves.
MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS - Murva hitro rastoče drevo z kroglasto krošnjo. Potrebno jo je vsako leto porezati v spomladanskem času,da preprečimo razvoj plodov.


ODGOVOR


1) Češnja (PRUNUS SCHMITTI)
Predvidena je okrasna češnja z večjo krošnjo. Ponudnik lahko predvidi ekvivalentno okrasno češnjo (višina 8-10m, širina krošnje 3-4m).
Bi pa tudi predvidena morala biti dobavljiva na evropskem tržišču.


2) Kalina (LIGUSTRUM LUCIDUM)
Za lokacijo se je iskalo zimzeleno drevo, ki bi s krošnjo ustvarilo bariero med stanovanji in ulico. Srebrnolistne kaline so tudi v Novi Gorici že prisotne in posajene kot drevesa: npr. na trgu Vrtnica pri občinski stavbi, na Erjavčevi južno do stavbe KS, v parku pri upravni stavbi nekdanjega Mebla v Kromberku.

3) Murva (MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS)
Kot pove ime "fruitless" je bila predvidena murva brez sadežev.
Datum objave: 05.06.2019   08:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas kaj pomeni spodnja dikcija iz razpisne dokumentacije?
"Ponudnik mora v predračunu ponujati vse pozicije ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo Javnega naročila".

POPIS DEL IN TEHNIČNO POROČILO NAMREČ NISTA ENOTNA.
V tehničnem poročilu namreč za kamnite robnike piše, da so rezani, v popisu del pa štokani. Iz kakšnega kamna - kitajski granit?
V tehničnem poročilu za kocke dim.20x20 cm piše, da so izdelane iz kamna Pietra di Luserna, z vidno štokano površino, v popisu del pa obdelava ni navedena. Torej?
Kakšno obdelavo in material kock dim. 8x8x8 cm naj ponudimo saj niti v tehničnem poročilu, niti v popisu del ni opisana vrsta obdelave? Najcenejše so klane iz kitajskega granita G603.
Ali naj bodo klani prodniki iz DOMAČEGA soškega kamna ali uvoženi iz Italije "TUTTICOLORI"?

Hvala


ODGOVOR

Predvideno je bilo, da so kamniti robniki in kocke 8x8 cm štokane. Večje kocke 20x20 so klane. Vsi elementi morajo biti iz iste vrste kamna, ki naj bo svetlo siv, lahko npr. granit G603. Pred vgradnjo bo potrebno dostaviti vzorce.

Prodniki so soški oz. ekvialentni. Zopet velja, da morajo biti tako celi prodniki (na cestnih otokih), kot klani prodniki (na pohodnih površinah) iste vrste.Datum objave: 07.06.2019   14:42
VPRAŠANJE
Načrt arhitekture:
V popisu del urbane opreme je v postavki 2 navedena dobava in montaža klopi z naslonom (Petrič Metro). Pri postavki kovinskih količkov in smetnjakov in avtobusnega postajališča je pred proizvajalcem navedeno naprimer. Pri klopi z naslonom naprimer ni naveden. Ali to pomeni, da je nujna in obvezna dobava in montaža klopi z naslonom (Petrič Metro)?
Zasaditev drevja D1 je predvidena neposredno ob oziroma mestoma na obstoječi meteorni kanalizaciji. Na kakšen način je predvideno varovanje obstoječe kanalizacije ? Nova povezava peskolovov je predvidena pod zasaditvijo D1. Odmiki ? Kako se to izvede ?


ODGOVOR

1) Klopi
Pri urbani opremi so konkretni modeli podani zgolj informativno, da se lahko določi kvalitativni in cenovn razred ter oblikovno zasnovo.
Lahko se vgradi elemente katerega koli prizvajalca, ki so kvalitatitvno primerljivi z navedenimi.
Pri izvedbi bo za vse elemente potrebno predhodno dostaviti vzorce v potrditev projektantu in naročniku.

2) Zasaditve
Zasaditev drevja se prilagaja obstoječemu stanju ter ciljem prenove.
Zasaditev je minimalno odmaknjena od obstoječe trase meteorne kanalizacije.
Nove povezave do peskolovov se bo izvedlo na ustrezni oddaljenosti od zasaditev.Datum objave: 07.06.2019   14:47
VPRAŠANJE
Načrt vodovoda:
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme je izdelal pooblaščeni inženir gradbene stroke. Prosim, da navedete pravno podlago, da lahko načrte iz področja strojništva pripravi in podpiše pooblaščeni inženir gradbene stroke ?
Gradbena situacija 5.4.1 prikazuje prestavitev vodovoda 2954 k.o. Solkan. V Komunalni situaciji 3.5.8 te prestavitve ni vrisane. Ali je prestavitev po parceli 2954 k.o. Solkan predvidena ali ne ? V kolikor je predvidena, prosimo za navedbo načina izvedbe ščitenja zidu proti parceli 2956 k.o. Solkan.
V tekstualnem delu je na strani T.3 navedeno, da bo požarna varnosti v Sočebranovi ulici zagotovljen z dodatnim hidrantom. Nadalje ni razbrati točne lokacije postavitve tega hidranta. Prosimo za pojasnilo lokacije.
Prosimo za pojasnilo navedbe na katerih osnovah je bilo ugotovljeno, da se bo z gradnjo že navedenega dodatnega hidranta zagotovila požarna varnost v Sočebranovi ulici. Ali je bila v ta namen izdelana požarna študija ? Prosimo za prilogo Požarne študije.


ODGOVOR

Na parceli 2954 k.o. Solkan je predvidena obnova hišnega vodovodnega priključka. Glede na potek iz PZI projekta pride do spremembe trase priključka. Novi priključek se izvede na povprečnem odmiku od 50 cm od obstoječega na severozahodni strani. Vozlišče 4 se zamakne na koordinato X=92367,31; Y=395431,14. Odmik od obstoječega zidu med parcelami 2954 in 2956 niha od 1,0 do 1,5 m, tako da statična stabilnost zidu ob izkopu ni ogrožena.
V vozlišču V6 je predvidena namestitev dodatnega podzemnega požarnega hidranta. Razmik med obstoječima hidrantoma je 120m. Razporeditev hidrantov ne zagotavlja požarne varnosti za del stanovanjskih objektov v Sočebranovi ulici (TSG-1-001:2010; člen 4.2.3.1. Z vgradnjo dodatnega hidranta se zagotavlja pogoj , da razdalja med hidrantom in stavbo ne sme biti večja od 80 m.

Priloga je dostopna na spodnji povezavi:

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019052709015890/


Datum objave: 07.06.2019   14:50
VPRAŠANJE
Vodilna mapa:
Navedeno je, da gre za rekonstrukcijo objekta. V nadaljevanju je še navedeno, da je to Zahteven objekt. Za oboje vrst gradnje je potrebno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ali je bil izdelan PGD in pridobljeno gradbeno dovoljenje ?
Navedene so Prostorske vsebine Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986-1990, spremembe .. ter Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostoru v občini Nova Gorica Ali navedene pravne vsebine še veljajo ? Ali je v Mestni občini NG sprejet OPN ?
Z vpogledom v PISO atlas je razvidno, da se posega na območje kulturne dediščine s številko EŠD22889 Naselbinska dediščina Solkan naselje. Ali je bilo pridobljeno pozitivno mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine ? Kakšni so predvideni varovalni ukrepi gradnje na območju kulturne dediščine in v katerem načrtu je to opisano upoštevano ?
Na seznamu zemljišč ni navedene parcele 2954 k.o. Solkan. Po navedeni parceli je namreč predvidena gradnja vodovoda. Ali je ta parcela v lasti občine oziroma ali imate urejene pravice za gradnjo na ti parceli ?
Na seznamu zemljišč je navedenih več parcel v k.o. Nova Gorica in k.o. Solkan. Ali so vse navedene parcele v lasti občine oziroma ali imate urejene pravice za gradnjo na vseh navedenih parcelah ?
Ne zasledimo geodetskega načrta, varnostnega načrta, načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Ali lahko navedete kje je razvidna vsebina navedenih elaboratov ?
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme je izdelal pooblaščeni inženir gradbene stroke. Prosim, da navedete pravno podlago, da lahko načrte iz področja strojništva pripravi in podpiše pooblaščeni inženir gradbene stroke ?
Navedena je klasifikacija 21110 kar pomeni, da se bo gradila avtocesta, hitra cesta, regionalna oziroma glavna cesta. Kakšna je prava klasifikacija ?
Prosimo, da podate informacijo kje je predvideno območje za postavitev gradbiščnega kontejnerja oziroma območje začasne gradbiščne deponije ?
Prosimo, da priložite soglasje družbe ELEKTRO PRIMORSKA. Na voljo je soglasje, ki se nanaša na projekt z drugo številko. In sicer 578/17 namesto 578/18.
Prosimo, da priložite soglasje družbe KABELSKA TELEVIZIJA. Na voljo je soglasje, ki se nanaša na projekt z drugo številko. In sicer 578/17 namesto 578/18.
Prosimo, da priložite soglasje družbe PROINŽENIRING. Na voljo so samo projektni pogoji z dne 13.2.2018, ki so tudi že potekli saj je navedena veljavnost le 1 leto !
Prosimo, da priložite soglasje družbe T-2. Na voljo je soglasje, ki se nanaša na projekt z drugo številko in drugim datumom izdelave. In sicer G-0676 namesto 578/18 oziroma januar 2018 namesto junij 2018..
Prosimo, da priložite soglasje družbe KABELSKA TELEVIZIJA. Na voljo je soglasje, ki se nanaša na projekt z drugo številko. In sicer 578/17 namesto 578/18.


ODGOVOR

Projektna dokumentacije je narejena za gradbeno inženirski objekt za rekonstrukcijo lokalne ceste. Dela na podlagi tega projekta se bodo izvajala skladno z 18. členom Zakona o cestah /ZCes-1/ (Ur.l. RS, št. 109/2010), v povezavi s prvo točko in prvo alinejo 5. člena Gradbenega zakona / GZ / (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) kot vzdrževalna dela v javno korist
Prostorske vsebine se dopolni
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica - dokument (popr. 23.12.2013)

Občina: NOVA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (95/2012)
Datum sprejema: 15.11.2012 Organ sprejema: Mestni svet

________________________________________
Predpisi, ki spreminjajo dani predpis
Naziv Velja od

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica - dokument
25.11.2017
Občina: NOVA GORICA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica - dokument
25.10.2014
Občina: NOVA GORICA
Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica - dokument
17.05.2014
Občina: NOVA GORICA
Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica - dokument
08.02.2014
Občina: NOVA GORICA
________________________________________
Navezuje na
Naziv Velja od
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica - dokument
07.02.2015
Občina: NOVA GORICA
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica - dokument
14.04.2015
Občina: NOVA GORICA
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica - dokument
07.06.2016
Občina: NOVA GORICA
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
15.03.2018
Občina: NOVA GORICA

Osnove za predvideno rekonstrukcijo ceste so še:
- Prometni načrt mesta Nova Gorica , Locus 2014 in
- Celostna prometna strategija mestne občine Nova Gorica , junij 2017.

Spreminja se le preureditev obstoječih prometnih površin in ne posega se v območje poselitve. Za celotno rekonstrukcijo je izdelan arhitekturni načrt urejanja prometnih površin.

Na 2954 k.o.Solkan se obnavlja obstoječi vodovodni priključek.

Parcele so v lasti občine oziroma se na njih obnavlja površine obstoječe prometne ureditve.

Načrtovanje vodooskrbe (zunanjega vodovoda) je bil in vedno bo del dejavnosti in izobrazbe gradbenih inženirjev.

Klasifikacija se je na novo definirala v marcu 2019, lokalna cesta spada med gradbeno inženirske objekte s klasifikacijo 211121 za katero veljajo samo splošna merila.

Varnostni načrt bo skupaj s koordinatorjem varnosti naročil investitor.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki bo investitor naročil skupaj z varnostnim načrtom in načrtom ureditve gradbišča, saj zaradi omejenega prostora in gradnje v naselju na gradbišču ne bo mogoče urediti deponij materiala na mestu gradnje in se bodo te urejale na zemljišču. Možne deponije so na območju travnika med Vojkovo in Gradnikovo ulico v Novi Gorici.

Možna postavitev kontejnerja je na območju obstoječega avtobusnega postajališča
Hermelika oziroma na območju javnih parkirišč ob severni strani Vojkove ulice.
Avtobusno postajališče se začasno ukine ali prestavi na vozišče.

Pridobljena so soglasja upravljalcev komunalnih vodov. Zainteresirani ponudnik si jih lahko ogleda na Mestni občini Nova Gorica.
Datum objave: 07.06.2019   14:53
VPRAŠANJE
Načrt javne razsvetljave:
Ali se izdelan načrt s nanaša na projekt številka 578/18. Na prvih straneh načrta JR je navedeno, da je številka projekta 578/17.
V grafičnih podlogah so v Situaciji št. 1 v krožišču Vojkove ulice z ulico Milojke štrukelj vrisani semaforji. Ali so v krožišču res semaforji ? Kakšno je predvideno ravnanje z njimi ?
Iz priloženih črno belih situacij ni jasno razbrati kaj je že obstoječe in kaj je novo predvideno. Legende ni. Prosimo če lahko pripravite barvne situacije z legendo !
KJ fi810 na območju krožišča Vojkove ulice z ulico Milojke štrukelj oziroma v južnem robu že Vojkove ulice je jašek lociran točno na obstoječem plinovodu. Ali se plinovod prestavi ? Kje v popisu je to zajeto ?
Na kakšen način je na območju križišča Vojkove ceste z Ulico Žabji kraj oziroma XXX Divizije izvedeno križanje z obstoječo infrastukturo (ni vrisana v grafikah). Prosimo, da se priložijo detajli križanja in morebitne zaščite in to vključi v popis.


ODGOVOR


Številka načrta v načrtu elektroinstalaciji je lapsus, pravilna številka načrta v vodilnih mapi in vseh načrtih 578/18. S projektiranjem se je začelo v letu 2017, zato je lahko ponekod ostala letnica 17.
Semaforji se odstranijo.
V projektu ceste je barvna situacija komunalnih vodov.
Plinovod se ne prestavlja.
Obstoječi kabel Ka-TE je bil položen v skupni jarek s plinovodom .
Nov jašek Ka-te se bo ustrezno odmaknil od plinovoda na predpisano razdaljo.


Datum objave: 07.06.2019   14:57
VPRAŠANJE
Načrt ceste:
Prosimo za pojasnilo zakaj niso priložene prve strani tehničnega poročila. Prosimo, da se priloži kompletno tehnično poročilo.
Kakšni so ukrepi ščitenja obstoječih TK vodov, plinovoda in 20 kv kabla na območju križišča Vojkove ceste z Ulico Žabji kraj oziroma XXX Divizije. V gradbeni situaciji 3.5.8. navedeni vodi niso vrisani kljub legendi in dejstvu, da vodi na območju dejansko že potekajo (vir PISO atlas) ?
Z gradnjo se bo dejansko število parkirnih mest zmanjšalo na 14 PM+ 1 PM Invalidi. Trenutno je tukaj ca. 18 obstoječih PM. Kje v projektu je predvidena gradnja nadomestnih parkirnih mest ?
Ali je ekološki otok ob Vojkovi ulici predmet projekta ?


ODGOVOR

Na območju križišča Vojkova cesta - Žabji kraj potekajo obstoječi komunalni vodo. Glede na le novo parterno preuditev prometnih površin se v obstoječe komunalne vode ne bo posegalo. Gradnja nad njimi oziroma v njihovi bližini pa je potrebna v skladu z njihovimi navodili in ob njihovi prisotnosti in seveda ob predhodni zakoličbi obstoječih komunalnih vodov.
Komunalni vodi so vrisani v zbirni situaciji komunalnih vodov št. 3.5.8.
Rekonstrukcija predvideva preureditev javnih parkirišč ob severnem robu Vojkove ceste. Število javnih parkirišč se bo skladno s predvideno rekonstrukcijo in posaditvijo dreves zmanjšalo.
Ekološki otok se ohranja na istem mestu in v istih gabaritih, le tlak se obnovi z litim betonom.Datum objave: 07.06.2019   15:37
VPRAŠANJE
Vprašanje.
1. v tehničnih specifikacijah cevi in fazonskih kosov navajate ustrezen standard SIST EN 545:2002, ki je zastarel standard. Ali ustrajate na tem standardu ali lahko ponudimo materiale, ki ustrezajo novemu standardu SIST EN 545:2010 ?
2. pri ceveh navajate pritiske 6,4 MPa, pri fazonskih kosih pa PN 16. Določite kakšen skupen PN se zahteva za cevi in fazonske kose.
Lp

ODGOVOR

Spremenjeni popisi so dostopni na spodnji povezavi:

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019052709015890/