Dosje javnega naročila 003116/2019
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: Zunanja ureditev Stergulčeve hiše
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.164,71 EUR

JN003116/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003116/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN003116/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.08.2019
JN003116/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003116/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
obcina.neg@bovec.si
+386 53841900
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309245/Zunanja_ureditev_Stergulčeve_hiše.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9498
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zunanja ureditev Stergulčeve hiše
Referenčna številka dokumenta: 4313-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sedanji dotrajan oder se odstrani, zgradi novega in postavi manjše skladišče za opremo. Prireditveni prostor se tlakuje. Nad odrom se postavi streho.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bovec
II.2.4 Opis javnega naročila
Zunanja ureditev atrija Stergulčeve hiše predstavlja odstranitev obstoječega objekta manjših dimenzij in obstoječe zunanje ureditve, postavitev novega objekta priročnega skladišča, ureditev novega betonskega platoja z lesenim obitjem, postavitev nove klopi in ureditev tlakovanja s pripadajočim odvodnjavanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   13:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2019   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri izpolnjevanju RD smo opazili, da zahtevate v RD pod točko 2. o veljavnosti ponudbenega predračuna, ki mora biti veljaven do 28.8.2019, na obrazcih PONUDBA in MENIČNI IZJAVI pa je naveden datum 31.7.2019.
Glede na to, da obrazcev sami ne smemo popravljati, prosimo, da uskladite dokumentacijo/datume.

Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji, točka 8/ podtočka 2 zahtevate veljavnost ponudbenega predračuna do 28.08.2019, na obrazcu PONUDBA pa imate navedeno " do 31.7.2019".

Prosimo za uskladitev datuma veljavnosti ponudbe ter posledično veljavnost menične izjave.

V obrazec PODATKI O ODGOVORNEM VODJU DEL moramo navesti " Referenčne projekte za navedeno funkcijo ".
Prosimo za podatek, kakšne reference želi naročnik za odgovornega vodjo del??

Hvala in lp

ODGOVOR


Upošteva se datum, ki je na obrazcu PONUDBA in MENIČNA IZJAVA, se pravi da morata biti tako ponudba kot menična izjava veljavna do 31.7.2019. Ker so na obrazcih pravilni datumi, ni potrebno objavljati novih.

Odgovorni vodja del po Zakonu o graditvi objektov oz. Vodja del po Gradbenem zakonu mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje. Ker referenčni projekt, kjer je sodeloval, ni časovno omejen, je referenca lahko tudi po starem zakonu. Pogoj je le, da lahko oseba opravlja omenjena dela za razpisano naročilo po novem zakonu.


Datum objave: 22.05.2019   14:55
VPRAŠANJE
Ali morajo ponudniki priložiti referenčna potrdila?

ODGOVOR

Ne