Dosje javnega naročila 003118/2019
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Izvajanje notranje revizije v družbi GEN energija d.o.o in Skupini GEN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.316,00 EUR

JN003118/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003118/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN003118/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN003118/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN003118/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.11.2019
JN003118/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003118/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9492
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje notranje revizije v družbi GEN energija d.o.o in Skupini GEN
Referenčna številka dokumenta: JN-S-003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje notranje revizije v družbi GEN energija d.o.o in Skupini GEN
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje notranje revizije v družbi GEN energija d.o.o in Skupini GEN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   10:15
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kot merilo za oddajo javnega naročila se upoštevajo tudi izvedene notranje revizije v elektrogospodarstvu. Ali se za dokazovanje le-teh uporabi isti obrazec kot za dokazovanje kadrovske sposobnosti pod zaporedno številko 13.2.1, ki zahteva, da je preizkušeni notranji revizor ali pooblaščeni revizor v zadnjih petih letih izvedel notranje revizije v velikih gospodarskih družbah (ne nujno v elektrogospodarstvu)?
Hvala lepa in lep dan

ODGOVOR
Za dokazovanje števila izvedenih notranjih revizij v velikih gospodarskih družbah v elektrogospodarstvu v zadnjih petih letih šteto od dneva objave obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil, ki se nanašajo na merila, se bodo upoštevane navedbe naročnikov na obrazcu Strokovna sposobnost kadra.