Dosje javnega naročila 003142/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK d.o.o.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.099,40 EUR

JN003142/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003142/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN003142/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2019
JN003142/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003142/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309278/Računovodski_izkazi_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9505
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: JN-07/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega naročila je izvajanje storitev revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Družba 2TDK d.o.o. je dolžna v skladu s 3. odstavkom 15. člena ZIUGDT revidirati svoje računovodske izkaze. Družba 2TDK d.o.o. pripravlja računovodske izkaze s skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri pregledu razpisne dokumentacije se nam je pojavilo nekaj tehničnih vprašanj:
1. Pod točko 3.2.2.1 - ali tu pripravimo lastno izjavo?
2. Obrazec 3. B in C - Pri določeno družbi smo tri leta izvajali revizijo. Ali se bo vsako leto upoštevala kot samostojna referenca torej 3 reference ali kot ena referenca?
3. Če smo prav razumeli, vam v trenutku oddaje ponudbe še ni potrebno prilagati Dokazila o vpisu v register revizijskih družbe, BON-2 obrazcev ter dokazil o pridobitvi nazivov za pooblaščene revizorje? To boste po potrebi zahtevali naknadno?

Hvala za odgovore in prijeten dan še naprej

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. V skladu s točko 3.2.2.1 razpisne dokumentacije ponudnik pripravi lastno izjavo.
2. Naročnik bo v skladu s točkama 3.3.1.2.a) in 3.3.1.2. b) ter obrazcema III. B in C razpisne dokumentacije kot izkušnje iz področja revidiranja upošteval zaključen revizijski posel za posamezno leto. Pri tem je v skladu z navedenimi točkami razpisne dokumentacije opredeljena omejitev v zvezi z navedbo referenc revidiranja srednjih gospodarskih družb (po ZGD-1). Ponudnik v skladu s tem lahko navede največ 10 (deset) zaključenih revizijskih poslov za srednje gospodarske družbe (po ZGD-1).
3. Da, v trenutku oddaje ponudbe ni nujno prilagati našteta dokazila. Skladno s točko 3.2.1 razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da preveri navedbe ponudnika in zahteva dokazila naknadno.