Dosje javnega naročila 003146/2019
Naročnik: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA, Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve varovanja z receptorskimi deli za obdobje 48 mesecev na lokaciji Kotnikova 19a, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 213.334,08 EUR

JN003146/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003146/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN003146/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2019
JN003146/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003146/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA
Kotnikova ulica 19A
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Urška Naglič
urska.naglic@avp-rs.si
+386 14008970

Internetni naslovi
https://www.avp-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309295/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9512
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javna agencija
I.5 Glavna področja dejavnosti
Varnost prometa


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve varovanja z receptorskimi deli za obdobje 48 mesecev na lokaciji Kotnikova 19a, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so storitve varovanja s sistemi za tehnično varovanje in varnostno-receptorske storitve, ki obsegajo:
- storitve varovanja s sistemi za tehnično varovanje v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnika in
- varnostno-receptorske storitve v poslovnih prostorih naročnika v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnika.

Lokacija izvedbe storitev se nahaja na sedežu naročnika Kotnikova ulica 19 a, 1000 Ljubljana. Predmetno naročilo se oddaja za obdobje 48 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kotnikova ulica 19 a, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so storitve varovanja s sistemi za tehnično varovanje in varnostno-receptorske storitve, ki obsegajo:
- storitve varovanja s sistemi za tehnično varovanje v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnika in
- varnostno-receptorske storitve v poslovnih prostorih naročnika v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnika.

Lokacija izvedbe storitev se nahaja na sedežu naročnika Kotnikova ulica 19 a, 1000 Ljubljana. Predmetno naročilo se oddaja za obdobje 48 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   10:05
Kraj: Na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2019   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da pogoje morebitnega povišanja cen opredelite bolj jasno. Trenutno imate v osnutku pogodbe navedeno takole:

"Vse cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.
Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe ali zniža pogodbeno ceno.
Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbe so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati."

Zaradi dolgega obdobja trajanja pogodbe predlagamo, da se cena vsako leto v primeru spremembe prilagaja minimalni plači.
Prosimo, da odgovor čim prej posredujete na portal JN.

LP


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se predlog zastavljavca vprašanja ne upošteva. Ponudbene cene in posledično tudi pogodbena vrednost je skladno z določenim v razpisni dokumentaciji fiksna in je ni mogoče povečati na nobeni osnovi. Kar zadeva prilagajanje minimalne plače pa naročnik pojasnjuje, da mora te rizike ponudnik upoštevati že pri oddaji ponudbene cene. Naročnik torej določil razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, predlog zastavljavca vprašanja pa se ne upošteva.


Datum objave: 24.05.2019   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko predložimo potrdila referenc od drugih razpisov, ki so že potrjene s strani naročnikov.?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da ponudniki lahko predložijo potrdila referenc tudi na potrdilih od drugih razpisov, pri čemer pa morajo iz teh izhajati vse relevantne informacije na podlagi katerih bo naročnik lahko ugotovil, ali referenca izpolnjuje vse modalitete pogoja tehnične usposobljenosti. V kolikor iz predloženih obrazcev namreč ne bodo izhajale vse informacije kot so zahtevane v referenčnem potrdilu predvidenem v okviru tega javnega naročila, bo naročnik ponudnika pozval na predložitev novih potrdil.