Dosje javnega naročila 003148/2019
Naročnik: OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 Makole
Gradnje: ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003148/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003148/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN003148/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003148/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MAKOLE
Makole 35
2321
SI032
Makole
Slovenija
MOJCA VANTUR
mojca.vantur@obcina-makole.si
+386 28029202
+386 28029250

Internetni naslovi
http://www.obcina-makole.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-makole.si/objava/191816
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9495
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST 2019
Referenčna številka dokumenta: 371-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glavna lokacija ali kraj izvedbe: JELOVEC PRI MAKOLAH, DEŽNO PRI MAKOLAH, MOSTEČNO, SAVINSKO, STARI GRAD, ŠTATENBERG
II.2.4 Opis javnega naročila
ASFALTIRANJE CEST
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 03.07.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2019   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da na podlagi 3. Člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju spremenite razpisne pogoje, tako, da bo za zavarovanje dobre izvedbe del in odprave napak, možno predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,
kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku lahko predložite tudi kavcijsko zavarovanje.