Dosje javnega naročila 003381/2019
Naročnik: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren
Gradnje: ZUNANJE ŠPORTNO IGRIŠČE ZA OSNOVNO ŠOLO MIREN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.445,69 EUR

JN003381/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003381/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN003381/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN003381/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN003381/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2019
JN003381/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
JN003381/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003381/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137
5291
SI
Miren
Slovenija
mojca@miren-kostanjevica.si, Mojca Šubic
mojca@miren-kostanjevica.si
+386 53304676
+386 53304682

Internetni naslovi
http://www.miren-kostanjevica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309316/RD_PortalJN_Športno_igrišče_OŠ_Miren.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9542
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZUNANJE ŠPORTNO IGRIŠČE ZA OSNOVNO ŠOLO MIREN
Referenčna številka dokumenta: 43001-0002/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ZUNANJE ŠPORTNO IGRIŠČE ZA OSNOVNO ŠOLO MIREN, izvedba utrjene površine za večnamenske športne dejavnosti za potrebe Osnovne šole Miren.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje: MIREN
II.2.4 Opis javnega naročila
ZUNANJE ŠPORTNO IGRIŠČE ZA OSNOVNO ŠOLO MIREN, izvedba utrjene površine za večnamenske športne dejavnosti za potrebe Osnovne šole Miren.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   10:44
Pomeni da je dvoslojni nanos, ker če ne je problem pridobiti ustrezno ravnino

Datum objave: 30.05.2019   14:23
Iz dokumentacije, ki je priloga (gradbeno dovoljenje, načrti-situacije, popisi igrišče s stezo) je razvidno da gre za objekt za šport, glede na to ostajamo pri razpisnih pogojih.