Dosje javnega naročila 003152/2019
Naročnik: SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo čiščenja šolskih prostorov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 172.710,79 EUR

JN003152/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003152/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN003152/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.07.2019
JN003152/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003152/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
Dunajska cesta 102
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
GVIDO JAGER
gvido.jager@sggos.si
+386 15600400
+386 15600420

Internetni naslovi
http://www.sggos.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308885/SGGOŠ_čiščenje_prostorov_-_javni_razpis_2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308885/espd/Narocnik_ESPD_(3).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9239
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo čiščenja šolskih prostorov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja šolskih prostorov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja šolskih prostorov v SGGOŠ LJUBLJANA.
Predmet naročila so storitve rednega dnevnega, tedenskega, mesečnega in obdobnega čiščenja šolskih prostorov v skupni izmeri 7.894,20 m2 neto v obdobju od 1.9.2017 do 31.8.2019 oziroma za čas 24 mesecev (2 leti) od sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
POGOJI SO OPISANI V DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.06.2019   11:01
Kraj: portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   11:00

Dodatne informacije:
elektronski naslov: mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si
gvido.jager@sggos.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2019   09:17
V zvezi z določitvijo minimalne plače morajo ponudniki upoštevati znana izhodišča na dan oddaje ponudbe oz. kot jih opredeli naročnik. Zato pojasnjujemo, da je potrebno v izračunu upoštevati Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Zakon določa naslednje:
(2) Minimalna plača znaša:
- za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
- za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov,
- za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2021 dalje, kot določa 3. člen zakona.

Kot je razvidno iz navedenih določil zakona o minimalni plači, delodajalci vedo kakšne bodo plače po 1.1.2020, zato morajo ponudniki to vkalkulirati v samo ponudbo. Enako izhodišče se upošteva za leto 2021, saj izračun za to leto ni znan (ni dostopnih podatkov, koliko znaša "seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska davkov " v letu 2021).
Pogodbeno določilo kot je navedeno v razpisu se bo uporabilo, če bi bila še kakšna dodatna, nova izhodišča, ki na dan za oddajo ponudb niso poznana, kot na primer za leto 2021. Za informacije, ki so znane na dan oddaje ponudbe, pa spreminjanje pogodbe v zvezi s ceno (v letu 2020) ni možno oz. ga naročnik ne bo potrdil.
Za leto 2020 in 2021 mora zato ponudnik v tabelah pri izračunu kalkulacije navesti oz. opredeliti kakšno višino minimalne plače je upošteval v izračunu, kar pa je 940,58 EUR.
Ponudniki morajo to višino minimalne plače v ponudbi upoštevati.


Datum objave: 05.06.2019   18:22
Pozdravljeni,

odgovori na vprašanja so navedena poleg vprašanj (VELIKE TISKANE ČRKE) in sicer:

I. Kaj natančno pomeni toaletno higienski, sanitarno higienski material in kaj potrošni material?
POTROŠNI MATERIAL, KOT JE TOALETNI PAPIR, MILO IPD (STRAN 20/65 RAZPISNE DOKUMENATCIJE) JE ISTO KOT TOALETNO HIGIENSKI MATERIAL.
1. Kdo zagotovi toaletno higienski, sanitarno higienski material in potrošni material?
NAROČNIK (ŠOLA)
2. Ali mora biti toaletno higienski, sanitarno higienski material in potrošni material vključen v ceno rednega čiščenja?
NE
3. Kdo zagotovi papirne brisače?
NAROČNIK
4. Kod zagotovi vrečke za damske vložke?
NAROČNIK TEGA DO SEDAJ NI ZAGOTAVLJAL IN NI PREDMET RAZPISA
5. Kdo zagotovi vrečke za koše za smeti? Ali je potrebno zagotoviti barvne vrečke za koše za smeti glede na namembnost odpada? Če da, definirajte kakšne barve?
IZVAJALEC. KOŠI SE RAZLIKUJEJO PO BARVAH, VREČKE PA SO LAHKO ENOTNE BARVE.
ŠOLA JE V VSEH TOALETNIH PROSTORIH TER V OSTALIH PROSTORIH IN UČILNICAH KJER SO LIJAKI, OPREMLJENA S PODAJALNIKI PAPIRJA TORK, PRAV TAKO TUDI S TORK DOZERJI ZA MILO IN RAZKUŽILA. ŠOLA IMA POGODBO Z DOBAVITELJEM TOVRSTNEGA MATERIALA, TOREJ SAMA ZAGOTAVLJA: TOALETNI PAPIR, PAPIRNATE BRISAČE, TEKOČE MILO-PENILO IN TEKOČINO ZA RAZKUŽEVANJE.

II. Ali morda razpolagate z vsemi kvadraturami glede na tipe talnih površin?
ZA TA NAMEN JE BIL SICER PREDVIDEN OGLED. KLJUB TEMU POJASNJUJEMO:
UČILNICE, ZBORNICA IN KABINETI: VINILNE OBLOGE (OBLOGE VGRAJENE LETA 2017), KABINETI VINAS PLOŠČE, (SKUPNI DELEŽ CCA 30 %)
HODNIKI: KERAMIČNA OBLOGA, RDEČE PLOŠČICE STARE 50 LET (25 %)
SANITARIJE: KERAMIKA, TERACO BRUŠEN BETON (10 %)
ŠPORTNA DVORANA: PARKET (DVORANA STARA 10 LET, 25 %)
OSTALO (KAMEN, KVARZ BETON ...) 10 %

III. Ali nam lahko posredujete podatke o:
1. Okvirni kvadraturi lamelnih zaves?
250 do 300 M2 (NE VIDIMO POTREBE PO NATANČNEJŠEM ČIŠČENJU RAZEN PERIODIČNEGA ODSTRANJEVANJA PRAHU)
2. Okvirni kvadraturi navadnih zaves?
0 (NI TAKŠNIH ZAVES)
3. Okvirni kvadraturi zunanjih in notranjih steklenih površin?
NAVEDENO NA STRANI 22/65 RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IV. V točki III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA na strani 19 od 65 je navedeno, da mora izvajalec zagotoviti prisotnost zadostnega števila čistilk/čistilcev v skladu z normativi čiščenja Obrtne zbornice Slovenije, kar pomeni od 800 do 1300m2 za 8 urni delavnik, na strani 22 od 65 je navedena tabela z normativom, ki je določen iz 47. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva. Obe navedbi sta si kontradiktorni. Katere normative upoštevamo pri pripravi ponudbene cene?
KLJUB BOLJ FLEKSIBILNIM NORMATIVOM OZS JE NAŠE MNENJE, DA SE ZA ŠOLO UPOŠTEVA NORMATIV , KI VELJA PO ŠOLSKIH PRAVILNIKIH. TA NORMATIV ZNAŠA 900 M2 NA ČISTILKO/-CA ZA POLNI DELOVNI ČAS.

V. Prosimo vas za pojasnilo, kako naj upoštevamo izvedbo generalnih čiščenj v ceni rednega čiščenje? Natančneje nas zanima, katera generalna čiščenja je sedanji servis že izvedel in jih še mora izvesti do 31.08.2019 ter katera čiščenja moramo upoštevati potencialni ponudniki od predvidnega začetka pogodbe, tj. od 01.09.2019- 31.12.2019?
SEDANJI ČISTILNI SERVIS IMA POGODBO DO 31. 8. 2019 IN BO PO POGODBI V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC IZVEDEL VSA GENERALNA DELA, KI SO PREDVIDENA PO OBSTOJEČI POGODBI. ENAKO VELJA TUDI PO NOVI POGODBI. OBSEG GENERALNIH ČIŠČENJ JE V OBEH POGODBAH PREDVIDEN V ENAKEM OBSEGU. GENERALNO ČIŠČENJE JE OPREDELJENO NA 19 IN 25 STRANI DOKUMENTACIJE.

VI. Ali je mogoče na objektu:
1. Namestiti pralni stroj?
NAČELNO SE DA UREDITI, SEDAJ TEGA NI BILO.
2. Shraniti stroj za strojno čiščenje talnih površin?
ZAGOTOVIMO PROSTOR ZA BOKS ZA TA STROJ, BOKS UREDI IZVAJALEC.
3. Shraniti vozičke in vedra ter ostale čistilne pripomočke?
IZVAJALEC UREDI MOBILNE ZAPRTE BOKSE ZA ČISTILNE PRIPOMOČKE IN OPREMO, KI BODO NAMEŠČENI V POSAMEZNIH HODNIKIH, ČE JE TO ZA IZVAJALCA UGODNEJE.