Dosje javnega naročila 003156/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 108.677,60 EUR

JN003156/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003156/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN003156/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2019
JN003156/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003156/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darja Erjavec
darja.erjavec@zrsvn.si
+386 12309505

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=54&id_informacija=921
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9520
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov.
Referenčna številka dokumenta: JN-266/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov. Cilj je proučiti možnosti, ki jih nudi daljinsko zaznavanje za ugotavljanje in spremljanje stanja traviščnih habitatnih tipov in izvedba kartiranja z daljinskim zaznavanjem za območje celotne Slovenije pod gozdno mejo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov. Cilj je proučiti možnosti, ki jih nudi daljinsko zaznavanje za ugotavljanje in spremljanje stanja traviščnih habitatnih tipov in izvedba kartiranja z daljinskim zaznavanjem za območje celotne Slovenije pod gozdno mejo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ustreznost metode izvedbe30
poznavanje slovenskega prostora30

Cena – Ponder:
40
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI, LIFE17 IPE SI 011).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 14 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   11:10
Kraj: e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   08:28
Spoštovani!

Posredujemo odgovore:

1.Referenc s slovenskim sorodnih fitogeografskih regij ne bomo upoštevali kot ustreznih.
2. Kot dve ustrezni referenci štejeta tudi katerikoli kombinaciji članka, elaborata, strokovne podlage ali študije, vendar le v primeru, da se ne nanašata na isto vsebino. Članek, ki objavlja identično materijo kot npr. elaborat ali strokovna podlaga, ne šteje za drugo referenco.
3. Z daljinskim zaznavanjem naravnih okolij je bilo mišljeno daljinsko zaznavanje različnih naravnih ekosistemov. To niso urbana okolja, geografske lastnosti površja, onesnaženost ipd.


Lepo vas pozdravljamo.


Datum objave: 29.05.2019   08:56
Vprašanja:

Spoštovani,

smo podjetje, ki deluje v mednarodnem okolju. Pri tem se srečujemo z daljinskim zaznavanjem naravnih okolij v fitogeografskih regijah, sorodnih tistim, ki se pojavljajo tudi v Sloveniji.

V točki 8.1.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, pri predmetnem javnem naročilu je med pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika zahtevano, da ima tako odgovorni nosilec naloge/odgovorni vodja naloge, kot člani skupine za izvedbo daljinskega zaznavanja izkušnje na področju daljinskega zaznavanja naravnih okolij na območju Slovenije.

1. Ali kot dokazilo glede tehnične in strokovne sposobnosti štejejo tudi reference iz daljinskega zaznavanja na področju naravnih okolij iz slovenskim sorodnih fitogeografskih regij?

Glede na Naravovarstveni atlas (www.naravovarstveni-atlas.si, dostop 24.5.2019) je Slovenija razdeljena na šest fitogeografskih regij. Dokazilo iz točke 8.1.2 ni formulirano na način, ki bi zagotavljal poznavanje vseh fitogeografskih regij Slovenije. Zato menimo, da so reference iz daljinskega zaznavanja na področju naravnih okolij iz slovenskim sorodnih fitogeografskih regij primerljive in ustrezne.

2. Kot dokazilo za člane izvedbene skupine štejeta po 2 (dve) ustrezni referenci. Ali je pogoj izpolnjen tudi če ima član skupine po npr. 1 (en) članek in 1 (en) elaborat s področja daljinskega zaznavanja na področju naravnih okolij?

3. V luči predmeta projektne naloge, ki je kartiranje traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov. Kakšne reference štejejo kot dokazilo za ustrezno usposobljenost iz daljinskega zaznavanja na področju naravnih okolij? Ali so dela s področja daljinskega zaznavanja plazov, tektonskih premikov zemeljskega površja, izdelave modelov višin, opazovanje poplav, onesnaženosti zraka, ustrezna?

Hvala za odgovore.


Odgovori:
Spoštovani!

Posredujemo odgovore:

1.Referenc s slovenskim sorodnih fitogeografskih regij ne bomo upoštevali kot ustreznih.
2. Kot dve ustrezni referenci štejeta tudi katerikoli kombinaciji članka, elaborata, strokovne podlage ali študije, vendar le v primeru, da se ne nanašata na isto vsebino. Članek, ki objavlja identično materijo kot npr. elaborat ali strokovna podlaga, ne šteje za drugo referenco.
3. Z daljinskim zaznavanjem naravnih okolij je bilo mišljeno daljinsko zaznavanje različnih naravnih ekosistemov. To niso urbana okolja, geografske lastnosti površja, onesnaženost ipd.


Lepo vas pozdravljamo.