Dosje javnega naročila 003163/2019
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Ureditev odseka "črne točke" Črmošnjice - Črnomelj 3
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 334.134,24 EUR

JN003163/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003163/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN003163/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
JN003163/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
JN003163/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003163/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Vinko KUNIČ
obcina.crnomelj@siol.net
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crnomelj.si/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9460
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev odseka "črne točke" Črmošnjice - Črnomelj 3
Referenčna številka dokumenta: 430-0060/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za izvedbo projekta "Ureditev odseka "črne točke" Črmošnjice - Črnomelj 3".

V okviru gradnje se izvede osvetljen prehod za pešce in osvetljene navezovalne pločnike v skupni dolžini 100 m, ki vodijo do prehoda.
Za ureditev prehoda in pločnika pod podvozom pod železnico je nujno potrebna semaforizacija, ki omogoča varno prečkanje lokalne ceste do stanovanjskega območja Semiška cesta - severni del. Na celotnem odseku v dolžini 100 m se uredi odvodnjavanje in zamenja ali preplasti (na navezavah) zgornji ustroj cest.
Ukrep ureditve pločnika in varnega prehoda od Ul. 21. oktobra proti severnemu delu Semiške ceste je predviden v CPS v Akcijskem načrtu za Spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina v občini Črnomelj v ukrepu 1n, ki predvideva semaforizacijo prehoda pod železniško progo. Ta ukrep je v bistvu predmetna gradnja, ki pa poleg tega zajema še zamenjavo zgornjega ustroja ceste ali preplastitev na navezavah. S to operacijo se s
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev odseka "črne točke" Črmošnjice - Črnomelj 3 po popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropska unija, Kohezijski sklad, Naložba v vašo prihodnost


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili naročnikove razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   09:01
Kraj: Preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.