Dosje javnega naročila 003164/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA, Ukmarjev trg 6, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah za potrebe Policijske uprave Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003164/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003164/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN003164/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003164/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA
Ukmarjev trg 6
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Marko Kastelic
pukp@policija.si
+386 56131200
+386 56131302

Internetni naslovi
http://www.policija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/narocila_male_vrednosti/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2988
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9514
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah za potrebe Policijske uprave Koper
Referenčna številka dokumenta: 430-96/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah za potrebe Policijske uprave Koper.
Predmet je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah na območju občin Ilirska Bistrica in Kozina
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na območju občin Ilirska Bistrica in Kozina
II.2.4 Opis javnega naročila
Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah za potrebe Policijske uprave Koper.
Predmet je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah na območju občine Koper
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na območju občine Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah za potrebe Policijske uprave Koper.
Predmet je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah na območju občini Koper in Piran
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na območju občin Koper in Piran
II.2.4 Opis javnega naročila
Košnja trave in urejanje poti ob začasnih tehničnih ovirah za potrebe Policijske uprave Koper.
Predmet je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   19:45
Spoštovani,

Opravičujemo se, ker je prišlo do tehnične napake.
Sedaj je objava s prilogami vidna.

Lep pozdrav,
Policijska uprava Koper

Datum objave: 20.05.2019   19:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Kje je možno prevzeti razpisno dokumentacijo.
Na povezavi, ki ste jo objavili ni dokumentov.
lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Opravičujemo se, ker je prišlo do tehnične napake.
Sedaj je objava s prilogami vidna.

Lep pozdrav,
Policijska uprava Koper
Datum objave: 25.05.2019   09:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
1. vprašanje
Za naročnika-PU smo izvajali iste storitve, kot jih imate vi razpisane.
Zadeva je bila razdeljena na dva sklopa in za oba smo bili izbrani.
oba sklopa sta bila nad 20000m2.
Za drugega naročnika pa okrog 3000 m2.
Ali je to zadostna referenca.

2.vprašanje
Priloga št.7 podatki o kadrih
Za certifikat o usposobljenosti za delo z nahrbtno kosilnico še nismo slišali.
Namreč za skoraj omenjenega naročnika smo identično delo opravili z nahrbtno kosilnico.
Kakšen certifikat se zahteva oziroma kaj je mišljeno s tem.

LP


ODGOVOR
Spoštovani,

Na vaša vprašanja vam podajamo sledeče odgovore.

1. vprašanje:
V točki 7.2.4 razpisne dokumentacije smo navedli, da mora ponudnik v zadnjih 5 (petih) letih pred objavo predmetnega naročila izvesti najmanj 2 (dve) referenčni tovrstni storitvi, in sicer košnjo/urejanje okolice v obsegu oz. površine 20 000 m2.
V vašem primeru to ni dovolj, saj zadosti le pogoju obsega oz. površine košnje/urejanja, ne zadosti pa pogoju najmanj 2 referenčnih storitev.

2. vprašanje:
V prilogi št. 7 je prišlo do napake, in sicer je tretja alineja pomotoma vnesena. Za izvedbo predmeta naročila ne zahtevamo certifikatov o usposobljenosti za kader, ki bo storitev izvedel. Priloga št. 7 bo v razpisni dokumentaciji spremenjena.

Opombe:
- sprememba razpisne dokumentacije (priloga 7) bo objavljena na portalu oziroma na spletnih straneh, kjer je objavljena razpisna dokumentacija
- vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletnih straneh, kjer je objavljena razpisna dokumentacija

Lep pozdrav,

Datum objave: 25.05.2019   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Na obrazcu Priloga št. 7 Podatki o kadrih, je pod opombo navedena zahteva, da mora ponudnik v ponudbi predložiti certifikate o usposobljenosti za kader, naveden v prilogi. V razpisni dokumentaciji točnih zahtev usposobljenosti kadrov ni, niti ni navedeno, kateri certifikati oz. kakšna potrdila boste upoštevali kot primerna. Prosimo za čim prejšnji odgovor. Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

Na vaše vprašanje vam podajamo sledeč odgovor.

V prilogi št. 7 je prišlo do napake, in sicer je tretja alineja pomotoma vnesena. Za izvedbo predmeta naročila ne zahtevamo certifikatov o usposobljenosti za kader, ki bo storitev izvedel. Priloga št. 7 bo v razpisni dokumentaciji spremenjena.

Opombe:
- sprememba razpisne dokumentacije (priloga 7) bo objavljena na portalu oziroma na spletnih straneh, kjer je objavljena razpisna dokumentacija
- vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletnih straneh, kjer je objavljena razpisna dokumentacija

Lep pozdrav,

Datum objave: 25.05.2019   09:25
VPRAŠANJE
Ali moramo že v fazi ponudbe, za vse zastopnike ponudnika (fizične osebe) priložiti podpisane Priloge št. 12 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence?

ODGOVOR

Spoštovani

Na vaše vprašanje vam podajamo sledeč odgovor.

V točki 9.2 razpisne dokumentacije je navedeno katere priloge so del ponudbene dokumentacije. Priloge št. 12 ni med temi dokumenti.

Opombe:
- sprememba razpisne dokumentacije (priloga 7) bo objavljena na portalu oziroma na spletnih straneh, kjer je objavljena razpisna dokumentacija
- vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletnih straneh, kjer je objavljena razpisna dokumentacija

Lep pozdrav,

Datum objave: 27.05.2019   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Glede referenc pomeni da moramo imeti dve referenčni potrdili v skupnem obsegu 20000 m2?
Ali je temu tako oziroma ali je potrebno pri vsakemu posebej imeti 20000m2, se pravi skupaj 40000m2.


ODGOVOR

Spoštovani,

Na vaše vprašanje vam podajamo sledeč odgovor:

V točki 7.2.4 razpisne dokumentacije smo navedli, da mora ponudnik v zadnjih 5 (petih) letih pred objavo predmetnega naročila izvesti najmanj 2 (dve) referenčni tovrstni storitvi v obsegu oz. površine 20.000 m2. Ta vrednost predstavlja skupni obseg oz. površino vseh izvedenih storitev.

Lep pozdrav,


Datum objave: 27.05.2019   13:48
VPRAŠANJE
V preteklih letih je bila košnja trave in čiščenje poti ob začasnih tehničnih ovirah izvedena samo v širini enega metra na slovenski strani. Sedaj je predvideno čiščenje v širini dveh metrov. Podrastja na tem novem širšem območju je zelo veliko, med njimi tudi veliko dreves. V kolikor naročilo predvideva tudi podiranje dreves, je za tega potrebno strojno spravilo z uporabo žične vrvi in gozdarske opreme. Le na tak način drevje nebi padalo na tehnične ovire, vendar teren tega povsod ne omogoča. Zanima nas torej, ali je predmet naročila tudi podiranje dreves in če je odgovor pozitiven, ali lahko v tem primeru drevje rušimo samo do debeline, ki ga lahko ročno poderemo na našo, slovensko stran?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Na vaše vprašanje vam podajamo sledeči odgovor:

H košnji oziroma urejevanju okolice spada tudi odstranjevanje dreves, in sicer je potrebno odstraniti vsa drevesa, razen tistih, ki imajo na višini 1,3m premer 10cm ali več. Pri takih drevesih je potrebno obrezati ali odstraniti veje, ki se nahajajo do višine 2m tako, da je omogočen prehod.

Lep pozdrav,