Dosje javnega naročila 003162/2019
Naročnik: OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
Gradnje: "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.183,38 EUR

JN003162/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003162/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN003162/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.07.2019
JN003162/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003162/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRNOVSKA VAS
Trnovska vas 42
2254
SI
Trnovska vas
Slovenija
Jože Potrč
joze.potrc@trnovska-vas.si
+386 27579511
+386 27571661

Internetni naslovi
http://trnovska-vas.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trnovska-vas.si/index.php/razpisi
ESPD: https://www.trnovska-vas.si/index.php/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9527
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi"
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2019-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev pokopališča v Trnovski vasi zajema obnovo vežice in kapelice, ureditev parkirišča na pokopališču, izgradnjo oz. postavitev ograje na severni, vzhodni in južni strani pokopališča, ureditev prostora za raztros pepela in izgradnjo žarnega zidu ter tlakovanje pri žarnem zidu in prostoru za raztros pepela.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pokopališče v Trnovski vasi
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev pokopališča v Trnovski vasi zajema obnovo vežice in kapelice, ureditev parkirišča na pokopališču, izgradnjo oz. postavitev ograje na severni, vzhodni in južni strani pokopališča, ureditev prostora za raztros pepela in izgradnjo žarnega zidu ter tlakovanje pri žarnem zidu in prostoru za raztros pepela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 15.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   11:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   11:00

Dodatne informacije:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- ali velja kot referenca OVD-ja in ponudnika tudi novogradnja podobnih objektov ali le obnove kulturno zaščitenih objektov?
Ali velja, ker gre za naročilo male vrednosti kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del ter za garancijo za odpravo napak v garancijski dobi?

ODGOVOR
Vprašanje je postavljeno po roku za sprejem ponudb.
Rok za oddajo ponudb je bil 28.05.2019 ob 11. uri, vaše vprašanje pa je bilo posredovano 28.5.2019 ob 11.44 uri.

LP. Jože Potrč.Datum objave: 29.05.2019   13:48
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika da v postavljenem roku da pojasnila in odgovori na vprašanja.
Po objavi dokumentacije naj naročnik ustrezno podaljša rok za sprejem ponudb vsaj za 14 dni in omogoči enakopravno pripravo ponudb vsem zainteresiranim.

Hvala za odgovor.ODGOVOR

Na vsa vprašanja pravkar odgovarjam, tako, da bodo odgovorjena v roku.
Ker gre za enostaven projekt in smo vezani na rok, zato ne moremo podaljšati roka.


Datum objave: 29.05.2019   17:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
verjetno ste kot naročnik v vaši javni objavi JN003162/2019 - W01 (NMV1) spregledali datume za postavljanje ponudnikovih vprašanj.
V tej objavi imate rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj 29.05.2019 do 11.00.
Rok za oddajo ponudb je naveden 31.05.2019 do 11.00.
Vi navajate v odgovoru, da je bil rok za oddajo ponudb včeraj, 28.05.2019. tega datuma v vašem razpisu ne zasledimo nikjer.
Prosimo naročnika za pojasnilo, ali ima že v naprej izbranega izvajalca!

Pozivamo naročnika, da odgovori na vprašanja zastavljena 28.05.2019 in sicer:
1. ali velja kot referenca OVD-ja in ponudnika tudi novogradnja podobnih objektov ali le obnova kulturno zaščitenih objektov ali se upoštevajo reference obeh?
2. ali velja, ker gre za naročilo male vrednosti kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del ter za garancijo za odpravo napak v garancijski dobi?

Prav tako pozivamo naročnika da objavi:
1. projektno dokumentacijo in popis del ter materiala za novogradnjo. V vašem popisu je samo 1 kom žarni zid in priložena fotografija želenega objekta iz katerih pa ni razvidno, kakšne so želje in zahteve naročnika.
2. naročnik naj objavi dokumentacijo za dobavo in postavitev panelne ograje, specificira tip in materiale ter objavi detajle postavitve vključno z postavitvijo betonskih plohov!
3. naročnik naj poda tehnične zahteve in vrsto želenih tlakovcev (kot napr. proizvajalca ..)
4. naročnik naj navede vrsto in velikost dreves in grmovnic

V izogib zapletom pozivamo naročnika, da omogoči vsem ponudnikom enake pogoje in podaljša rok za oddajo ponudb za vsaj 14 dni.

Vprašanja so bila postavljena v roku, to je 29.05.2019 do 11.00 ure.

Hvala za odgovore in pojasnila.


ODGOVOR
Sočasno smo imeli objavljeni dve različni javni naročili male vrednosti, zato je bilo nekaj vprašanj pomešanih med naročiloma. Rok za oddajo ponudbe prvega naročila male vrednosti je bil 28.5.2019 in je že potekel, zato vam bom v nadaljevanju odgovoril na vsa postavljena vprašanja razpisa
"Ureditev pokopališča v Trnovski vasi".

V tem javnem naročilo je rok za oddajo ponudb 31.05.2019 do 11.00 ure.
Sporočamo Vam, da občina v naprej nima izbranega nobenega izvajalca, zato se veselimo vaše ponudbe.

Odgovori na postavljena vprašanja iz 28.5.2019 in sicer:
1. Občina ni zahtevala reference OVD-ja, ker ne gre za kulturno zaščiteni spomenik, ampak je zahtevala reference ponudnika, da je zadnjih 5 let izvajal istovrstna oz. podobna dela v višini pogodbenih del najmanj v vrednosti dane ponudbe (glej obrazec10).
2. Čeprav gre za naročilo male vrednosti je potrebno dati bančno garancijo za zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del ter za garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Ni možno kavcijsko zavarovanje.

Za nadaljnja vprašanja vam pošiljamo odgovore:
1. Na spletni strani Občine Trnovska vas pod razpisom "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi" vam posredujemo dodatno dokumentacijo za žarni zid. Ta dokumentacija vam je samo pomagalo, da lažje ovrednotite vrednost žarnega zidu. Vrednost žarnega zidu morate upoštevati v osnovnih "Projektantskih popisih s predizmerami" popisih na strani 12 pod IV. FAZA - IZVEDBA ŽARNERA ZIDU.V nasprotnem primeru boste imeli napačno vrednost investicije.
2. Odgovor na točko 2. Na spletni strani Občine Trnovska vas pod razpisom "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi" vam posredujemo dodatno obrazložitev za postavitev panelne ograje. Ta dokumentacija vam je samo pomagalo, da lažje ovrednotite vrednost ograje. Temelje panelne ograje lahko kupite ali jih izvedete na gradbišču samem, prav tako plohe. Stebri so kovinski - temne barve, panele pa iz žice debeline 5 mm in višine 1,2 m, v sivi barvi (ali temni) barvi.
3. Tlakovci so štirioglati (tri dimenzije, ki se sestavljajo), morajo biti proti drsni in odporni na sol. Podobni že vgrajenim tlakovcem.
4. Grmovnice po izbiri izvajalca do višine 1m.

Rok za oddajo ponudb ostaja enaki kot je v razpisni dokumentaciji.

LP. Jože Potrč
Datum objave: 29.05.2019   17:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo da naročnik objavi manjkajočo dokumentacijo
- tehnična dokumentacija in popis del ŽARNI ZID
- tip panelne - lamelne ograje in detajl postavitve z betonskimi plohi višine 20 cm
- vrsto in velikost dreves in grmovnic
- tip oz. proizvajalca betonskih tlakovcev

Hvala za odgovor.ODGOVOR
Na zgoraj zastavljena vprašanja so odgovori obrazloženi v prejšnjem vprašanju.
Glej prejšnje vprašanje in odgovore.

LP. Jože Potrč.