Dosje javnega naročila 003159/2019
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Gradnje: Prenova Nogometnega stadiona Brežice - VII. faza
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 469.196,66 EUR

JN003159/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN003159/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN003159/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.11.2019
JN003159/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003159/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9517
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova Nogometnega stadiona Brežice - VII. faza
Referenčna številka dokumenta: JN 9-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212224
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba VII. faze projekta prenove Nogometnega stadiona Brežice, ki obsega izvedbo razsvetljave glavnega igrišča, postavitev ograj z lovilnimi mrežami ter izvedbo elektro priključka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
45316100
45342000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Na območju obstoječega nogometnega igrišča se uredi razsvetljava. Približno 3 m od zunanjega roba igrišča se postavi šest kandelabrov višine 20 m. Na kandelabrih so svetilke, kot so asimetrični reflektorji pri katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor ne presega 5 %. Do kandelabrov se zgradi kablovod na globini 1.0 m, ki se priključi na kablovod izveden v I fazi.
Na meji med obstoječim igriščem in ostalimi ureditvami znotraj kompleksa stadiona se montira panelna ograja višine 1,2 m. Ob panelni ograji se montira lovilna mreža višine 5 m in skupne dolžine 183,35 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja pogodbenega roka za dokončanje gradbenih del, vendar izključno za izvedbo del na elektro priključku in sicer najdlje do 10. 12. 2019.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2019   13:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na strani 11 razpisne dokumentacije navajate v opombi, da v kolikor ponudnik instrumentov zavarovanja za resnost ponudbe ne bo dostavil na način, kot je določen v tej točki, bo naročnik ponudbo ponudnika izločil kot nedopustno.
Na strani 25 pa pod točko 3.a) zavarovanje za resnost ponudbe pa zavarovanja ne zahtevate.
Prosimo, da se nejasnost glede zavarovanja za resnost ponudbe v razpisni dokumentaciji popravi.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Zapisno na strani 11 sodi v splošna navodila. Zapisno na strani 25 pa v posebni del razpisne dokumentacije za konkretno javno naročilo.
Kot sledi iz točke B.II.3.a. in B.IV. zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.Datum objave: 22.05.2019   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podatek kakšna je višina sredstev namenjenih za izvedbo prenove Nogometnega stadiona Brežice - VII. fazi?
Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Projektantska ocena predmetnega JN je 348.700,89 EUR brez DDV.Datum objave: 23.05.2019   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za načrte stebrov za reflektrorje in konzole za reflektorje.
Kdo je uvoznik za OAK LED reflektorje?


ODGOVOR
Statični račun in načrt stebra najdete na spletni strani naročnika - https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2019051712175760/Prenova%20Nogometnega%20stadiona%20Breľice%20-%20VII.%20faza/
Zastopnika za OAK LED reflektorje v Sloveniji ni, dobava je direktna od proizvajalca. Dobavljene so že v Italiji Franciji in Španiji in ni problemov z dobavo v EU imajo vse certifikateDatum objave: 24.05.2019   08:51
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo druge žaromete in v spremenjenih količinah?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko se ponudijo drugi žarometi, vendar se količina ne sme spreminjati. Na tržišču je za 170 lm/W že kar nekaj proizvajalcev
- ABB,
- Osram
- Philips (ima že 190 lm/W).