Dosje javnega naročila 003253/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Nabava operacijskih luči
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003253/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.05.2019
JN003253/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2019
JN003253/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN003253/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003253/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
+38 623211877

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309375/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9525
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava operacijskih luči
Referenčna številka dokumenta: 462-8(810203)2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33167000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava operacijskih luči
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33167000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava operacijskih luči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, kot potencialni ponudnik opreme katero razpisujete vam zastavljamo naslednje vprašanje:
Na razpisane kriterije točkovanja ponudb pod točko 2.12.2. Merilo: Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev vam zastavljamo naslednje vprašanje:

Po ogledu prostorov, ki so predmet opremljanja je bilo ugotovljeno, da obstoječe OP luči Volista proizvajalca Maquet nimajo izvedene predpriprave za montažo/instalacijo kirurške kamere, kar pomeni da nihče od ponudnikov ne more zadostiti razpisanemu merilu, torej nihče ne prejme dodatnih 5 točk.
Kot navajate, boste tokom analize ponudb povabili ponudnike k predstavitvi montaže kamere na obstoječo OP luč.
Prosimo za pojasnilo, čemu služi omenjeno točkovanje, razen preferiranju ponudnika opreme Maquet? Predlagamo, da omenjeno merilo eliminirate iz RD, ker dejansko ni definirano skladno z možnostmi uporabe merila za tehnično prednost.


ODGOVOR


Obstoječe OP luči Volista, proizvajalca Maquet imajo izvedeno predpripravo za inštalacijo kamere.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ostaja nespremenjeno.
Datum objave: 30.05.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
različni proizvajalci imajo različne tipe OP svetilk, ki so si v osnovnih tehničnih karakteristikah podobne, vendar so v detaljih različne.
V premium razredu imajo vse svetilke svetilnost do 160.000 luxov, ki je zakonsko omejena. Ostale karakteristike so si pač nekoliko različne.

Pozivamo vas, da omogočite konkurenco na razpisu ki je osnovno vodilo ZJN-3, in odgovorite pozitivno na naslednja vprašanja.

1. Želimo vam ponuditi OP svetilko, ki je že v uporabi v vaši bolnišnici, in ima sicer bistveno boljše karakteristike od zahtevanih, vendar se razlikuje od razpisane v naslednjem:
Ali bo OP svetilka za vas ustrezna, v kolikor ponudimo tip svetilke, ki ima možnost nastavitve osvetlitve tako glavne OP svetilke, kot tudi satelita od 31 - 100% na kontrolnem panelu na svetilki in na stenskem displeju s tipkami izven sterilnega polja?

2. Vprašanje vezano na postavko TELEMEDICINA
Opisana oprema MEDICINSKI VIDEOREKORDER naj ima DVI, SDI, CVBS video izhode.
Ali lahko ponudimo video rekorder, ki omogoča 2 TB notranjega trdega diska, DICOM podporo, ima digitalne video vhode DVI 2 x, ter dodatno adapter/pretvornik, ki zagotavlja analogne video vhode kot npr. S-video, RGB, Composite?

3. Zahteva VOZIČEK Z DVEMA MONITORJEMA
V zahtevi pod zap. št. 1.43 opisujete "možnost montaže dveh monitorjev eden nad drugim".
Različni proizvajalci imamo različne možnosti postavitve monitorjev na voziček. Za kar najboljšo ergonomijo in preglednost vas sprašujemo naslednje:
Ali lahko ponudimo voziček, ki omogoča postavitev dveh monitorjev eden poleg drugega???
Ali so lahko dimenzije vozička tudi drugačne v kolikor le-ta omogoča funkcionalno postavitev dveh 32"monitorjev nanj?
ODGOVORAd1) Dopuščamo možnost nastavitve osvetlitve 31-100%.
Naročnik zaradi navedenega spreminja zahtevo 1.14 iz specifikacije zahtev naročnika.
Nova zahteva 1.14 se glasi:
»Nastavitev osvetlitve: 31-100% na kontrolnem panelu na svetilki in na stenskem displeju na dotik oziroma s tipkami izven sterilnega polja.
Ad2) Predvidevamo, da so v vprašanju mišljeni izhodi in ne vhodi. V tem primeru je za naročnika predlog sprejemljiv.
Naročnik spreminja oziroma dopolnjuje zahtevo 1.45 iz Specifikacije zahtev naročnika:
Nova zahteva 1.45 se glasi:
»Medicinski video rekorder, (DVI, SDI in CVBS video output) ali (DVI 2x ter dodatno adapter/pretvornik, ki zagotavlja analogni video izhod kot npr. S-video, RGB, Composite), avdio input in povezava na nožno stopalko, vsaj 1 terabyte (TB) notranjega trdega diska, podpora DICOM, možnost snemanja na zunanji USB disk«

Ad3) Zaradi pomanjkanja prostora oziroma boljše izkoriščenosti prostora ostaja zahteva po namestitvi monitorjev nespremenjena.
Naročnik omejuje višino vozička z nameščenima monitorjema na največ 1.800 mm.
Nova Zahteva 1.38 iz specifikacije zahtev naročnika se glasi
»Višina vozička z nameščenima monitorjema: največ 1800 mm«

Naročnik bo zaradi spremembe tehničnih zahtev objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 30.05.2019   09:10
VPRAŠANJE
Naročniku naslavljamo naslednje vprašanje:

Zahteva za HD kamero ...1.35: Izhodi video signala HDMI 1.3 na HDMI
Vprašanje je ali lahko ponudimo Full HD kamero z drugačnim digitalnim video signalom kot npr. DVI-D?


ODGOVOR


Da. Naročnik dopušča tudi DVI-D signal.

Naročnik zaradi navedenega spreminja zahtevo 1.35 iz specifikacije zahtev naročnika.
Nova zahteva 1.35 se glasi:
»Izhodi video signala: HDMI 1.3 na HDMI konektor ali video signal DVI-D«


Datum objave: 30.05.2019   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali pravilno razumemo, da je barvna temperature svetilke 3900 K ustrezna, saj je v območju med 3500 K in 4500 K, in imajo točno takšno barvno temperaturo, že obstoječe svetilke v vaši bolnišnici, s katerimi mora biti kompatibilna tudi razpisana HD kamera?

Hvala.


ODGOVOR


Da, svetilka z barvno temperaturo 3900 K ustreza.

V izogib morebitni nejasnosti podane zahteve 1.5 iz specifikacije zahtev naročnika, spreminjamo navedeno zahtevo.

Nova zahteva 1.5 se glasi:
»Barvna temperatura: med 3500 K in 4500 K«