Dosje javnega naročila 003167/2019
Naročnik: CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Prenova dvorane Lili Novy
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 260.186,14 EUR

JN003167/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003167/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN003167/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN003167/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.06.2019
JN003167/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003167/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center
Prešernova cesta 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Vinko Sever
vinko.sever@cd-cc.si
+386 12417179
+386 12417272

Internetni naslovi
http://www.cd-cc.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.cd-cc.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9528
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova dvorane Lili Novy
Referenčna številka dokumenta: CD-TS-VS-NMV-5/19-S/novy
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prenova dvorane Lili Novy
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova dvorane Lili Novy
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kakovost5

Cena – Ponder:
95
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2019   12:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9528


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   10:51
Vprašanje:
Spoštovani, ali je ogled lokacije obvezen?
Lep pozdrav

Odgovor:
Ne.

Datum objave: 22.05.2019   12:49
Vprašanje.
Iz popisa del ni razvidno, kakšne sadike naj ponudnik upošteva v svoji ponudbi. Naročnika prosimo za pojasnitev.

Odgovor:
V razpisni dokumentaciji je navedeno:
- 4 kose večje,
- 4 kose manjše,
- 25 kosov do 50 cm.
Pojasnjujemo.
- 4 kose večje velikosti od 50 do 100 cm fikus lyrate,
- 4 kose manjše 30 do 50 cm benjaminovec,
- 5 kosov od 30 do 50 cm fikus,
- 5 kosov od 30 do 50 cm monstrera,
- 5 kosov od 30 do 50 cm difenbahija,
- 5 kosov od 30 do 50 cm flamingovec,
- 5 kosov od 30 do 50 cm sanseverija.

Datum objave: 23.05.2019   13:11
Vprašanje:
GO dela - IV - Montažni stropovi - postavka 2 - Predvidena dimenzija stropa ni v programu! Prosimo preverite in popravite!
Odgovor:
Spreminjamo dimenzijo iz 100 mm na 90 mm.

Vprašanje:
Pozdravljeni, ali moramo kamor koli vpisati kaj nudimo, sploh če nudimo opremo, ki ni ista kot tista, ki jo je predvidel projektant v projektantskem popisu?
Odgovor:
Ponuditi morate ustrezno opremo in ni potrebno vpisovati druge opreme.

Vprašanje:
Pozdravljeni, ali moramo za ponujeno opremo (stole, svetila etc.) v fazi oddaje ponudb priložiti kakršno koli tehnično dokumentacijo ali bo to priložil zgolj izbrani izvajalec? V primeru da je odgovor da, prosimo navedite za katero opremo.
Odgovor:
Ne.

Vprašanje:
Ali lahko pri postavkah, kjer je navedena količina 0 (nič) pustimo polje za vpis cene prazno?
Odgovor:
Da.

Vprašanja:
Spoštovani, v tako kratkem roku ni možno pripraviti kvalitetnih ponudb. Prosimo za podaljšanje roka za en teden. Hvala vam.
Spoštovani, rok za oddajo ponudb je absolutno prekratek. Vljudno prosimo za podaljšanje. Hvala lepa
Spoštovani, izdelovalni čas je zaradi dobavnih rokov in organizacije gradbišča izjemno kratek. Vljudno prosimo za podaljšanje. Hvala.
Odgovor:
Podaljšali bomo rok za oddajo ponudb za 3 dni in to objavili na obeh portalih.
Podaljšali bomo pogodbeni čas dokončanja del na 12.8.2019.

Vprašanji:
Na osnovi ogleda obstoječega stanja steklene fasade in jeklene konstrukcije je predviden obseg obnove barvanja in kitanja steklene fasade zgolj začasen ukrep, ki ni trajen. Naročniku predlagamo drugo projektno rešitev s celostno obnovo fasade in strehe, ki so razlog za zamakanje ter izvedbo z novimi steklenih zasteklitvami. Naročnika prosimo za usmeritev, kakšne obseg del naj upoštevamo v ponudbo.

GO dela - V. - Stavbno pohištvo - postavka 5 - Obnova vzhodne steklene fasade - Kako si predstavljate izdelavo kalkulacije (kpl), če se vidi dotrajanost stekel, konstrukcije itd., ponudba pa je 'na ključ? Kakšna so določila ZVKDS?

Odgovor:
Naročnik je do razpisa uspel s projektantom in določili spomeniškega varstva zgolj v naveden poseg menjave tesnilnega kita in barvanje celotne konstrukcije. Tak (v razpisni dokumentaciji v sklopu stavbno pohištvo točka 5) obseg del naj ponudniki upoštevajo v ponudbi.
Kulturnovarstveni pogoji za ta del se glasijo: »Zamenjava enoslojne zasteklitve v območju vhoda 2 s spomeniškovarstvenega stališča ni sprejemljiva. Fasadna območja, vhode, zasteklitve je potrebno ohranjati v prvotni obliki. Pri fasadni zasteklitvi je potrebno preveriti odvodnjavanje kovinskih profilov zasteklitve in sanirati območja zamakanja v smislu minimalnega posega.«
Če bo ponudnik/izvajalec ponudil boljšo projektno rešitev, jo bo naročnik sprejel v smislu dodatnih del.

Vprašanje:
Zdravo, kateri je obstoječi sistem za javljanje požara?
Odgovor:
Požarna centrala je Notifier Italia AM-6000, senzor je Notifier NFXI-OPT.
Pozornemu bralcu se za vprašanje zahvaljujemo, kajti v razpisni dokumentaciji je na enem mestu v oznaki ena črka napačna.

Vprašanje:
Pozdravljeni, ali pravilno razumemo, da moramo navesti eno osebo s članstvom v IZS (ki je E ali G izobrazbe) kot vodjo gradbišča in eno osebo z visoko izobrazbo smeri gradbeništvo za vodenje, za katero pa ni nujno, da je vpisana v IZS??
Odgovor:
Da.
IZS sicer uporablja izraz E ali G področje in ne izraz izobrazba, a vaše razmišljanje je pravilno.

Vprašanje:
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji zahtevate certifikat o pooblaščenem prodajalcu multimedijske opreme. Kaj naredimo v primeru, da ponujamo multimedijsko opremo različnih proizvajalcev. Za katerega moramo priložiti certifikat fazi oddaje ponudbe? Hvala za odgovor.

Odgovor:
Zadošča en dokument v sklopu ponudbe.

Vprašanje:
Pozdravljeni, za servisiranje katere tonske opreme moramo biti usposobljeni? V popisu je navedena različna oprema, med drugim so tudi produkti 'Thomann', ki je spletni prodajalec. Prosimo za natančna navodila!

Odgovor:
Zadošča en dokument v sklopu ponudbe.
Za trgovino, spletnega prodajalca ali prodajalca ni potrebno predložiti dokazila. Za osebo ali izvajalca, ki bo opremo sestavila in spustila v pogon je potrebno dokazilo. Minimum je en dokument.


Vprašanje:
V sklopu pogojev zahtevate tri reference za obnovo kamnitih oblog stropnih svetil, oblazinjenih klopi, steklene stene in upognjene pločevine. Pogoj je prezahteven in ga nihče ne izpolnjuje. Prosimo, da pogoje znižate, saj niso skladni z določili ZJN.

Odgovor
Formulacija pogojev je natančno zapisana in priložena vsem na vpogled v razpisni dokumentaciji .zip Kulturnovarstveni pogoji stran 2, točka I/13.
Namen in cilj je jasen. Naročnik ga je zgolj posredoval naprej in sledil zahtevi nadrejenega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Specializirana dela lahko izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci.
Naročnik zahteve ne razume, kot da mora imeti izvajalec tri izkušnje, ki sočasno obsegajo vsa primeroma našteta dela.
Naročnik zahtevo razume, da sme izvajalec pokriti primeroma našteta dela s posameznimi izvajalci (ali podizvajalci) specializiranih del ali tudi taka, ki primeroma v kulturnovarstvenih pogojih niso našteta in za katera izvajalec ocenjuje, da jih bo v sklopu prenove izvedel ter jih je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel. Predložitev treh takih dokazil izpolnjuje razpisne pogoje glede del na kulturnem spomeniku.


Vprašanje:
Pozdravljeni, prosimo za pojasnila:
1. ali pravilno razumemo, da moramo za priglašene podizvajalce v ponudbi priložiti samo seznam, torej seznam podizvajalcev?
2. ali je potrebno za podizvajalce v fazi oddaje priložiti še kakšno izjavo?
3. ali je potrebno za podizvajalce priložiti pogodbe, ki so podpisane ali samo osnutke pogodb za vsakega podizvajalca ločeno, ki pa bodo podpisane ob izboru izvajalca in pred podpisom pogodbe izvajalca z naročnikom?

Odgovor:
1. Seznam ni potreben.
2. Je potrebno.
3. Pogodbe ne bodo zahtevane.
Za dela, ki jih izvajalec opravi sam, ni potrebno ničesar, prav tako ne za kader, resurse, nabavo materialov, opreme, manjša dela in podobno.
Za resurse, ki jih glavni izvajalec namerava opraviti s podizvajalci, je potrebno že v ponudbi priložiti pisni sporazum z minimalno vsebino, ki je navedena v razpisni dokumentaciji na strani 8:
- navedba izvajalca: naziv, naslov, davčna, matična številka,
- navedba podizvajalca: naziv, naslov, davčna, matična številka,
- katera dela ali naloge iz razpisanega obsega prevzema podizvajalec,
- sklic na naročnikov razpis ali razpisno dokumentacijo,
- podpisi,
- datum.

To velja za:
- zagotavljanje delavcev za pleskarska, montažna, kovinska, elektroinstalacijska, strojnoinstalacijska in pomožna dela navedena v razpisni dokumentaciji na strani 16 kot pogoj št. 15,
- strokovni kader, IZS, E, G, izobrazba navedeno v razpisni dokumentaciji na strani 16 kot pogoji od št. 16A do 16D,
- strokovni kader, serviserji, pooblaščeni dobavitelj navedeno v razpisni dokumentaciji na strani 16 kot pogoji od št. 16E do 16I,
- reference navedeno v razpisni dokumentaciji na strani 17 kot pogoj št. 17.