Dosje javnega naročila 003226/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: »Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje štirih let« za obdobje od 1.9.2019 do 31.8.2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.922.865,04 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003226/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN003226/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN003226/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN003226/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN003226/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.11.2019
JN003226/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.11.2019
JN003226/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.11.2019
JN003226/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003226/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN003226/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN003226/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN003226/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN003226/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN003226/2019-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN003226/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN003226/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN003226/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2020
JN003226/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.09.2020
JN003226/2019-ODL01P3 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2020
JN003226/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2020
JN003226/2019-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog52 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog53 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog54 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog55 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog56 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog57 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog58 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
JN003226/2019-Pog59 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2020
JN003226/2019-Pog60 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2020
JN003226/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
JN003226/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003226/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 097-233961
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
Clevelandska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tamara Gnilšek
tamara.gnilsek@guest.arnes.si
+386 15203524

Internetni naslovi
https://www.os-novejarse.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309384/RD_na_PJN_JN_zivila_OS_Nove_Jarse_19-23.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9546
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje štirih let« za obdobje od 1.9.2019 do 31.8.2023
Referenčna številka dokumenta: 406-1/2019/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
»Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje štirih let« v času od 1.9.2019 do 31.8.2023
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 406.800,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej pa še:
Pravilniku o kakovosti kefirja,
Pravilniku o dehidriranem konzerviranem mleku,
Pravilniku o kazeinih in kazeinatih,
Pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka,
Pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in kazeinatov,
Pravilniku o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko,
Pravilniku o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne vode in
Pravilniku o minimalni kakovosti surovega masla I. vrste in o izvajanju uredb Sveta in uredb Komisije.

Dobavitelj čvrstih jogurtov, mlečnih desertov (125-250 g) in sladoleda je poleg izdelkov dolžan dostaviti še žličke za enkratno uporabo, dobavitelj tekočih mlečnih napitkov v embalaži 150-200 ml pa slamico. Naročnik bo naročal mlečne pijače, izdelke iz fermentiranega mleka in mlečne izdelke po komadih ali kilogramih oz. litrih ter ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelji pa se bodo morali držati tudi zahtev glede odvoza povratne in nepovratne embalaže.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila:
ki ne vsebujejo umetnih barv in arom,
ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov in
s čim manjšo količino aditivov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej pa še:
Pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi,
Pravilniku o razvrščanju in označevanju govejih trupov,
Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov,
Pravilniku o označevanju govejega mesa,
Pravilniku o označevanju perutninskih mesnih izdelkov,
Pravilniku o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa,
Pravilniku o razvrščanju prašičjih trupov,
Pravilniku o metodah za ugotavljanje deleža mesa in
Pravilniku o registraciji posebnega načina reje.

Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno konfekcioniranje mesa in mesnih izdelkov na podlagi zahtev naročnika (zrezki, mleto meso, kockice, oz. po naročilu, brez kosti, vidne maščobe in veznega tkiva; narezana salama ipd., imeti pa morajo ustrezne gramature po kosih npr. hrenovke, zrezki). Ponudnik mora naročniku dobavljati sveže, ohlajeno meso, ki mora biti označeno s poreklom oziroma izvorom mesa. Naročnik si pridržuje pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu živine oz. lastni vzreji in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno meso bo naročnik zavrnil. Dobavitelj mora zagotoviti, da odstopanja v teži posameznega kosa niso večja od +/- 3%, za enak procent pri teži ne sme odstopati celotna dobavljena količina mesa oz. mesnih izdelkov.

Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso 0 % odpadka.

Naročnik naroča meso mlade govedine in teletine I. in II. kategorije. Pod I. kategorijo je zahtevano le stegno brez bočnika in brez kosti. Pod II. Kategorijo je zahtevano pleče brez kosti.

Svinjsko meso mora biti I. ali II. kategorije, odvisno od naročila. Pod I. kategorijo je zahtevano le stegno brez kosti, pod II. Kategorijo pa je zahtevano pleče brez kosti.

Dobavitelj je dolžan na spremni dokumentaciji (dobavnici) označiti kategorijo dobavljenega mesa.

Dobavitelji bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine, dostava v prostore naročnika je po dogovoru oz. ob uri, ki jo bo določil naročnik, t. j. v času med 5.00 in 6.30 uro, razen v izrednih primerih ob drugem terminu v skladu z dogovorom.

Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen starosti učencev (manj slani, mastni in začinjeni). Dobavitelj mesnih izdelkov mora vsaj trikrat na leto posredovati naročniku poročila oz. izvide o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz. V kolikor tega ne bo storil, bo to razlog za odpoved okvirnega sporazuma.

Pri perutninskem mesu bo naročnik naročal le perutninsko meso razreda A in sicer v skupnem pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca in navesti razred dobavljenega mesa. Kosi morajo biti nepoškodovani, čisti, brez tujega vonja, prosti vidnih krvnih madežev, brez zdrobljenih kosti ali anatomskih deformacij, dobro izoblikovani, mesnati, prekriti s tanko plastjo maščobe. Naročnik bo naročal le sveže in ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno perutninsko meso bo naročnik zavrnil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 24.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ribe in konzervirane ribe
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje.
Dobavitelji so dolžni dostavljati le artikle blagovne znamke, ki jo bodo navedli v ponudbeni dokumentaciji. Za vse artikle se zahteva, da morajo biti I. kvalitete. Dobavitelj mora na dobavnico navesti kakovostni razred dobavljenega blaga.
Dobavitelj bo moral ribe dostavljati v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.
Zamrznjene izdelke dobavitelj lahko dobavi samo v primeru, ko jih naročnik sam naroči.
Odmrznjene in ponovno zamrznjene ali slabo zamrznjene ribe bo naročnik zavrnil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.600,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje

Od ponudnika se zahteva:

da dobavi sveža jajca do naročnika v nepretrgani hladni verigi. Jajca morajo biti higiensko neoporečna in na površini čista in suha. Ne smejo vsebovati zdravju škodljivih snovi. Sveža jajca so enakomerno prosojna, rumenjak je viden v sredini kot senca. Zračni mehurček svežih jajc mora biti manjši od 6 mm. Lupina in povrhnjica ne smeta biti poškodovani oziroma natrti. Ne smejo imeti tujih vonjev.
da zagotovi shranjevanje jajc za takojšnjo uporabo, shranjujejo se v hladilniku pri temperaturi med +8,00°C in +10,00°C. Od 18. dne po znesenju morajo biti skladiščena na temperaturi med +5,00°C in +8,00°C. Minimalni rok trajanja lahko znaša največ 28 dni po znesenju. Sveža jajca morajo biti »A« razreda. Masa jajca velika (L = 63 g do 72 g) oziroma glede na potrebe naročnika. Jajca morajo biti v primerni embalaži (kartonske škatle). Temperatura ob transportu mora biti +8,00°C (največ do +10,00°C);
da jajca ob dobavi niso orošena.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: olja in izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:
Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi,
Standardom za mazave maščobe in
Pravilniku o dodatnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za senzorično ocenjevanje deviškega olja.

Od ponudnika se zahteva, da zagotovi transport izdelkov do naročnika v vozilih primernih za prevažanje. V skladu s predpisi in zahtevami naročnika mora za posamezno vrsto izdelka tudi zagotoviti temu izdelku ustrezen transport (zagotoviti, da se hladna veriga ne prekine- transportna sredstva s hladilnimi napravami).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: sveža zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:
vsem pravilnikom, ki urejajo področje ekološke pridelave hrane, zlasti Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil,
Pravilniku o integrirani pridelavi poljščin,
Pravilniku o integrirani pridelavi sadja,
Pravilniku o integrirani pridelavi grozdja,
Pravilniku o integrirani pridelavi zelenjave,
Pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi in
Pravilniku o kakovosti gorčice.

Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe pri svežem sadju in zelenjavi upošteva, da se v posameznih letnih časih največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava in da bo naročnik spremljal spreminjanje cen na trgu. Zaželjeno je, da je čim več prehrambenih artiklov slovenskega izvora. Prednost bodo imela živila, pridelana na integriran način, razen pri krompirju, kjer naročnik ne bo upošteval pridelave na integriran način. Naročnik zahteva od ponudnikov obvezen odvoz embalaže tako nepovratne kot povratne. Zelenjavo in sadje naročnik naroča po zaporedju zorenja posameznih vrst zelenjave in sadja, preverjal bo sezonske cene na trgu. V kolikor bo naročnik posamezne vrste zelenjave in sadja naročal izven sezone, se bo o ceni dogovoril z dobaviteljem posebej. Naročnik bo priznal le neto težo blaga. Pri vsaki dobavi artiklov pod navedenim sklopom, mora dobavitelj na dobavnici navesti kakovostni razred dobavljenega blaga in sorto.

Od izbranega ponudnika se za sklop SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE ZAHTEVA, da vsak
tekoči mesec dobavitelju do 25. dne v tekočem mesecu pisno sporoči spremembo cen, ki
bodo veljale za naslednji mesec.

V primeru, da izbrani ponudnik v navedenem roku ne bo pisno sporočil spremembe cen,
veljajo v naslednjem mesecu cene, kot so veljale v preteklem mesecu.

Če izbrani ponudnik prodaja v določenem mesecu blago po akcijskih cenah oziroma po
cenah, ki so nižje kot cene iz oponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno
seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila:
ki ne vsebujejo umetnih barv in arom,
ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov in
s čim manjšo količino aditivov.

ZELENJAVA IN SUHE STROČNICE
Naročnik zahteva zelenjavo kvalitete razreda I. Pri krompirju naročnik naroča krompir rdeče, bele ali rumene sorte v nepovratni embalaži, krompir mora biti kalibriran z max 20% odpadka.

JABOLKA in HRUŠKE
Naročnik zahteva od ponudnikov jabolka ali hruške navedenih sort ekstra kakovosti. V primeru, da velikost (kaliber) jabolk posamezne sorte ekstra kakovosti presega težo 120 g, naročnik zahteva jabolka I. kvalitete. Jabolka in hruške morajo biti sveža, primerne zrelosti, nepoškodovana in zahtevanega kalibra.

OSTALO SVEŽE IN SUHO SADJE
Sadje mora biti sveže, primerne zrelosti, nepoškodovano in zahtevanega kalibra. Naročnik zahteva porcijsko sadje, tako da teža posameznega sadeža ne prekorači normativa za prehrano otrok oz. 100-120 g, za banane pa 150 g. Naročnik zahteva sadje ekstra kakovosti (breskve, češnje, marelice, slive, jagode, limone, grozdje). V primeru, da kaliber sadja posamezne vrste ekstra kakovosti presega zahtevan kaliber, naročnik zahteva sadje I. kvalitete.
Sezonsko sadje (jagode, češnje, breskve, marelice, nektarine, grozdje, slive, višnje, borovnice, maline, kaki ) naroča naročnik le v sezoni oz. v času zorenja tega sadja v RS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331170
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:
Pravilniku o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše.

Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine. Zamrznjeno jagodasto sadje mora biti Roland kategorije.

KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE
Cena za konzervirano zelenjavo in sadje, navedene v predračunskem obrazcu morajo biti izračunane na kg in sicer tako, da se cena komada (pločevinke, kozarca ipd.) razdeli z deklarirano neto težo vsebine, ne pa z volumnom embalaže. Vsa vložena zelenjava mora biti brez kemičnih konzervansov.
Vse vrste vloženega sadja in marmelad morajo biti brez kemičnih konzervansov in sladil. Sadeži v hruškovem in breskovem kompotu morajo biti brez olupkov in narezani na polovice ali četrtinke plodov.
Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju, iz katerega je in ne sme vsebovati več kot 10% razkuhanih plodov. Minimalna količina sadja v kompotih mora biti 55%.
Vse marmelade morajo imeti najmanj 45% sadnega deleža.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 25.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: sadni sokovi in voda
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
41110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:
Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi.

Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse. K sadnemu soku v nepovratni embalaži 2 dl mora dobavitelj priložiti slamico. Nepovratna embalaža za sokove mora biti tetra, pure, brick pak ali podobno. Naročnik ne kupuje sadnih sokov v nepovratni stekleni embalaži.

Dobavljeni sadni sokovi morajo ustrezati zahtevam Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi (Uradni list RS, št. 89/13 in 26/14 ZKme-1B).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:
Pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit,
Pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov in
Pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.

Vsa žita in mlevski izdelki morajo biti rezani in pakirani v papirnatih vrečah zahtevane teže.

Dobavitelj je dolžan v vse kuhinje naročnika dostavljati riž enake sorte.

Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo morebitne posebne zahteve naročnika glede na konkretno sukcesivno naročilo. Ponudnik mora, v primeru, da bo izbran, dostavljati živila pod navedenimi skupinami v količinah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naročnik. V nasprotnem primeru bo neupoštevanje naročila naročnika kršitev okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati gramature določenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naročnika in jih naročnik tudi zahteva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.200,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:
Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil.

Pri zamrznjenih izdelkih iz testa naročnik zahteva, da mora velikost posameznega kosa (cmoki, svaljki ipd.) omogočati oblikovanje velikosti otroške porcije. Zamrznjena peciva naroča naročnik po komadih in ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami tako, da se hladilna veriga ne prekine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:
Pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit,
Pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov in
Pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.

Kruh in ostali krušni izdelki so narejeni iz moke različnih tipov, vode, kvasa in soli. Kot dodatne sestavine kruha, krušnih izdelkov slaščic in peciva so lahko tudi druga živila ter aditivi, ki jih opredeljujejo pravilniki.
Kruh, krušni izdelki, morajo biti takšne teže, kot jo je naročil naročnik. V primeru, da bo naročnik ob prevzemu izdelkov ugotovil, da teža izdelkov ne ustreza naročeni, bo naročnik izdelke zavrnil.

Kruh in pečeno pekovsko pecivo štruce kruha morajo biti narezane na rezine 1,5 cm in pakirane v prozorno folijo. Na željo naročnika je dobavitelj dolžan vse vrste pekovskega peciva prerezati za pripravo sendvičev. Cena preračunanega peciva mora biti enaka tisti, ki je navedena v predračunskem obrazcu.

Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo morebitne posebne zahteve naročnika glede na konkretno sukcesivno naročilo (narezan kruh, prerezane žemlje ). Ponudnik mora, v primeru da bo izbran, dostavljati živila pod navedenimi skupinami v količinah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naročnik. V nasprotnem primeru bo neupoštevanje naročila naročnika kršitev okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati gramature določenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naročnika in jih naročnik tudi zahteva.

Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, kot je to zahtevano v predračunskem obrazcu 10 in sicer tako, da se keksi ne lomijo, drobijo ali drugače poškodujejo.

Dobavitelj je dolžan dostaviti slaščičarske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 120.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:
Pravilniku o kakovosti čaja,
Pravilniku o kakovosti pecilnega praška, praška za puding in vanilijevega sladkorja,
Pravilniku o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov,
Pravilniku o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov,
Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline in
Pravilniku o medu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
Clevelandska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   14:39
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji smo zasledili naslednji pogoj za dostavo:
"Izbrani dobavitelj bo prehrambno blago dostavljal na sedež (odjemno mesto) naročnika (fco. naročnik) Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana v času med 5.00 in 6.30 uro"
Po naših dosedanjih izkušnjah blaga naročniku do sedaj ni bilo možno dostaviti pred 7. uro, zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava do 12. ure, gre za sklope kot so:
3. SKLOP ŽIVIL RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
5. SKLOP ŽIVIL OLJA IN IZDELKI
7. SKUPINA ŽIVIL ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA TER SADJE:
2.podsklop: konzervirana in vložena zelenjava
5.podsklop: konzervirano sadje
6.podsklop: marmelade
7. podsklop: eko marmelada
8. SKLOP ŽIVIL SADNI SOKOVI IN VODA
9. SKLOP ŽIVIL ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
11. SKLOP ŽIVIL KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI:
5. podsklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
6. podsklop: KEKSI
12. SKLOP ŽIVIL OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,

1. ODGOVOR
Ja, lahko do 12. ure.Datum objave: 28.05.2019   14:41
2. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.
Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.
V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi otroci v vrtcih in šolah, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.
Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?
Lep pozdrav,

2. ODGOVOR
Vzorčenja v fazi razpisa ne želimo. Če pa izdelki ne bodo kvalitetni, jih bomo zavrnili in zahtevali dobropis.Datum objave: 28.05.2019   14:42
3. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali 1/1, 2/1, 3/1 pomeni 1/1=1kg oz. 1l, 2/1=2kg oz. 2l, 3/1=3kg oz. 3l itd.?
Hvala za odgovor.

3. ODGOVOR
Želimo takšne količine kot so v razpisnih obrazcih.Datum objave: 28.05.2019   14:46
3. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali 1/1, 2/1, 3/1 pomeni 1/1=1kg oz. 1l, 2/1=2kg oz. 2l, 3/1=3kg oz. 3l itd.?
Hvala za odgovor.

3. ODGOVOR-popravek
Naročnik potencialnim ponudnikom sporoča, da popravlja 3. odgovor ("Želimo takšne količine kot so v razpisnih obrazcih"), ki se pravilno glasi: "Oznake pomenijo: v enem ovitku oz. paketu, v enem kosu."Datum objave: 28.05.2019   14:47
4. VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.

4. ODGOVOR
Želimo takšne količine kot so v razpisnih obrazcih.Datum objave: 28.05.2019   16:11
5. VPRAŠANJE
spoštovani,
v razpisni dokumentacij iste navedli
"Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 31.8.2019.
Predračun mora biti veljaven do 31.8.2019."
Potemtakem velja ponudbeni predračun do 31.8.2019 in boste morali pred potekom tega datuma izvesti postopek odpiranja konkurence!
LP

5. ODGOVOR
Konkurenca se za prvo (1.) leto odpira istočasno z oddajo predmetnega javnega naročila in bo naročnik upošteval cene, ki jih bodo ponudniki navedli v ponudbi. Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena najkasneje do 31.8.2019 in bo veljala od 1.9.2019 do 31.8.2020. Sestavni del pogodbe je ponudbeni predračun.Datum objave: 28.05.2019   16:13
6. VPRAŠANJE
spoštovani,
rok za postavljanje vprašanj na portalu znaša 14.6.2019 do 11:00, v razpisni dokumentaciji pa ste navedli
"Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije zastavljeno najkasneje do vključno 13.6.2019 do 11.00 ure. "
Kateri rok je pravilen?
LP

6. ODGOVOR
Rok za objavo vprašanj je do 14.6.2019 do 11.00 ure.Datum objave: 28.05.2019   16:15
7. VPRAŠANJE
Spoštovani,
a) zanima nas, ali pri izpolnjevanju referenc lahko navedemo referenco enega naročnika za več sklopov, saj imajo javni naročniki v praksi v določenem sklopu vse artikle skupaj npr. mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava, konzervirana sadje in zelenjava, splošno prehrambno blago,...
b) Prav tako nas zanima ali je potrebno izpolnjevati oba predračunska obrazca, tako tistega z letnimi količinami kot tistega s 4 letnimi količinami, ker ne vidimo smisla v izpolnjevanju obeh.
Lep pozdrav

7. ODGOVOR
a) Da.
b) Naročnik je že v razpisni dokumentaciji navedel, da se odda popis živil samo za 1. leto odpiranje konkurence in ne za 4-letno obdobje.Datum objave: 28.05.2019   16:17
8. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zahtevate dvojno zavarovanje pogodbenih obveznosti,
najprej na strani 37 (RAZPISNI OBRAZEC 8a) zahtevate:
3 bianco menice v vrednosti 1.500 EUR
nato pa še na strani 38 (RAZPISNI OBRAZEC 8b) zahtevate dodatno:
3 bianco menice v višini 10% bruto pogodbene cene
Prosimo, da enega od obeh pogojev umaknete oziroma ustrezno popravite vašo zahtevo,
običajno je, da ponudniki predložijo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za
sklope, za katere so izbrani kot dobavitelj.
Hvala,
Lep pozdrav,

8. ODGOVOR
Ponudnik napačno navaja, da gre za dvojno zavarovanje, saj gre v točki XI. a) za zavarovanje za dobro izvedbo posla (obveznosti iz okvirnega sporazuma), ki velja 4 leta in XI. b) za garancijo za dobro izvedbo posla (po pogodbi), ki velja 1 leto.Datum objave: 28.05.2019   16:26
9. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za bolj podrobno razlago kako boste izračunali točke posameznih ponudnikov po merilu Sheme kakovosti:
a) Koliko točk bo prejel denimo ponudnik, ki bo v sklopu, ki vsebuje 50 živil, ponudil zgolj eno živilo z znakom kakovosti?
b) Koliko točk bo prejel ponudnik, ki bo ponudil 49 živil z znakom kakovosti v sklopu ki vsebuje 50 živil?
c) Prosimo objavite formulo za izračun točk po tem merilu kajti navodila niso popolnoma jasna.
Hvala,
Lep pozdrav,

9. ODGOVOR
a) 0 točk
b) 10 točk
c) Že v razpisni dokumentaciji (9. Merilo in način ocenjevanja ponudb, 9.2 Sheme kakovosti)


Datum objave: 28.05.2019   16:27
10. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na strani 28 imate navedeno sledeče:
"POGOJ: Ponudnik MORA k ponudbi poleg RAZPISNEGA OBRAZCA 15a-15k, ki je v priloga k razpisnemu obrazcu 15 OBRAZEC PREDRAČUNA naročniku po navadni pošti poslati še dve (2) fotokopiji ali originalna izvoda predračuna za ponujena živila (za odpiranje konkurence) - RAZPISNI OBRAZEC 15a-15k OBRAZEC PREDRAČUNA (odpiranje konkurence). Fotokopiji bo naročnik potreboval ob morebitni sklenitvi pogodbe s ponudnikom (ftc. predračuna je priloga k pogodbi)."
Zdi se nam nesmiselno, saj imamo s tem ponudniki dodatno delo, stroške, poleg tega pa še po nepotrebnem onesnažujemo okolje.
Zato prosimo, da umaknete ta pogoj (ali ga ustrezno spremenite tako, da bo to pogoj le za izbrane dobavitelje), v kolikor bo potrebno, vam bomo ponudniki poslali natisnjene obrazce predračunu OB sklenitvi sporazuma.
Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav

10. ODGOVOR
Dodatna dva izvoda bo naročnik zahteval le od izbranega ponudnika.Datum objave: 28.05.2019   16:35
11. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Na strani 10 je navedeno:
"Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). "
Ali je dovolj, da, kot je običajno za vse razpise, ESPD obrazec v xml obliki naložimo v razdelek ESPD na portalu EJN, kjer se ob oddaji tudi elektrosnko podpiše?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,

11. ODGOVOR
Ponudnik ESPD obrazec naloži v xml obliki v razdelek ESPD na portalu e-JN in izpolnjenega, podpisanega in žigosanega (v kolikor posluje z žigom) v pdf obliki v razdelek "druge priloge" na portalu e-JN.Datum objave: 28.05.2019   16:40
12. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Objavili ste dva predračuna (excel obrazca), enega s količinami za 4 leta in enega s količinami za eno leto.
Prosimo sporočite ali oddamo oba oz. sporočite katerega naj ponudniki oddamo na EJN?
Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav

12. ODGOVOR
Že odgovorjeno. Naročnik je že v razpisni dokumentaciji navedel, da se odda popis živil samo za 1. leto odpiranja konkurence in ne za 4-letno obdobje.Datum objave: 31.05.2019   10:23
13. VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji ste navedli, da
 najmanj 10 % živil mora biti pridelanih na ekološki način, kot ga določajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji, ki urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil
glede na to, da je merilo ponudbena vrednost in kakovost, ne morete zahtevati še ,da je 10 % živil ekološke pridelave.
Opazili smo, da ste razpisno dokumentacijo po delih sestavljali iz različnih dokumentacij drugih javnih naročnikov, zato je veliko napak.
Lep pozdrav

13. ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da je potencialni ponudnik očitno napačno razlagal vsebino razpisne dokumentacije, ki glasi »najmanj 10 % živil mora biti pridelanih na ekološki način, kot ga določajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji, ki urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil«, saj je predmetno zahteva zelenega javnega naročanja, in jo je zavezan izpolniti naročnik s povpraševanjem živil/popisom živil v razpisni dokumentaciji.
Merilo ponudbena vrednost in sheme kakovosti mora torej potencialni ponudnik brati ločeno od zahteve zelenega javnega naročanja.
Datum objave: 31.05.2019   10:25
14. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v dokumentaciji ste navedli da mora ponudnik ves čas trajanja okvirnega sporazuma zagotavljati najmanj 80 % blaga iz posameznega sklopa za katerega se prijavlja. S tem kršite svoje prejšnje določilo, da morajo ponudniki ponudbo oddati za vse artikle v posameznem sklopu oziroma podsklopu!!!!.
Pozivamo vas k spremembi dokumentacije oziroma črtanju tega odstavka!
Lep pozdrav

14. ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da se zagotavljanje najmanj 80% blaga iz posameznega sklopa nanaša na fazo po sklenitvi okvirnega sporazuma/pogodbe. Potencialni ponudniki morajo v fazi oddaje ponudb ponuditi vse artikle posameznega sklopa/podsklopa, za katerega oddajajo ponudbo.


Datum objave: 06.06.2019   08:52
15. VPRAŠANJE
Spoštovani,
a) prvotno se na vas obračamo glede vašega odgovora, kjer ste zapisali:
"14. ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da se zagotavljanje najmanj 80% blaga iz posameznega sklopa nanaša na fazo po sklenitvi okvirnega sporazuma/pogodbe. Potencialni ponudniki morajo v fazi oddaje ponudb ponuditi vse artikle posameznega sklopa/podsklopa, za katerega oddajajo ponudbo."
Iz vašega zapisa je moč razbrati, da morajo ponudniki sicer ponuditi 100% blaga, pri sami dostavi blaga (t.j pri sami izvedbi okvirnega sporazuma), pa so ga dolžni dostavljati vsaj v 80%. S predmetno razlago zavestno vnašate nejasnosti pri sami izvedbi naročila, saj dopuščate manipulacije pri podajanju cen (npr. nekdo ponudi 20% blaga po nerealno nizki ceni in tako postane najugodnejši ponudnik, potem pa teh istih 20% blaga enostavno ne dobavi, ker to razpisan dokumentacija od njega ne zahteva).
Pozivamo vas, da še enkrat razmislite o smotrnosti vaših zahtev po zagotavljanju 80% blaga, oz. pojasnite zakaj naj bi bil naročnik na boljšem, če mu ponudnik zagotovi samo 80% blaga (in ne 100%, kot je stalna praksa pri tovrstnih zadevah).
b) Nadalje se na vas obračamo glede sledeče zapisa v razpisni dokumentaciji:
"Naročnik si v času sezone, upoštevaje Priporočila za javno naročilo živil (kratke verige) Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance, pridržuje pravico, da del naročila odda v obsegu in na način, kot dopuščajo določila petega odstavka 73. člena ZJN-3 . Izjema po petem odstavku 73. člena ZJN-3 velja prav tako za vse izločene sklope, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije."
Opozarjamo vas, da si napačno tolmačite peti odstavek 73. člena ZJN-3, saj je potrebno sklope izločiti pred samo izvedbo postopka. Ravnanja, ko bi naročnik med samo izvedbo javnega naročila izločil sklope (za katere je že bil izveden ustrezen postopek oddaje javnega naročila) so v direktnem nasprotju z zakonodajo. Že sama dikcija petega odstavka: "...lahko naročnik odda javna naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz tega zakona..." jasno nakazuje, da je potrebno predhodno izločiti sklope (in ne samo posameznih artiklov) in da za izločene sklope ni potrebna uporaba predvidenih postopkov (in ne, da se postopek izpelje, nato pa se ga ne upošteva). V konkretnem primeru pa naročnik predvideva ustrezen postopek po katerem bi oddal javno naročilo, pri čemer si (protizakonito) pridržuje pravico, da bo predmetni izpeljani postopek kasneje ignoriral in se obnašal, kot da je že predhodno izločil sklop blaga, ki ga želi kupovati po kratkih verigah. Tudi s tem ravnanjem vnašate negotovost v samo izvedbo javnega naročila, saj ponudniki dejansko ne moremo vedeti katero blago (oz. sklope) bo naročnik želel naknadno izločiti.
Pozivamo vas, da predmetni pripombi obravnavate v konstruktivnem duhu in posledično popravite razpisno dokumentacijo.
S spoštovanjem!

15. ODGOVOR
a) Naročnik odgovarja, da zaradi jasnosti razumevanja besedila razpisne dokumentacije umika zahtevo po zagotavljanju samo 80% blaga v fazi izvajanja okvirnega sporazuma/pogodbe na način, da tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi v fazi izvrševanje okvirnega sporazuma/pogodbe zahteva 100% blaga, kot izhaja iz popisov/obrazca predračuna (excel tabele).
b) Naročnik odgovarja, da Zakon o javnem naročanju ne zahteva, da naročnik vse izločene sklope natančno določi v fazi izvajanja razpisa, mnenja pa niso zavezujoče narave.
Datum objave: 06.06.2019   09:30
16. VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali lahko ponudimo gramature, ki odstopajo od zahtevanih in jih preračunamo zahtevano na enoto mere?
Hvala za odgovor!

16. ODGOVOR
Želimo takšne gramature kot so v razpisnih obrazcih.Datum objave: 07.06.2019   16:15
17. VPRAŠANJE
Ponovno vas prosimo da razložite kaj vam pomeni 1/1, 2/1, 3/1!!!!
Vemo da želite take količine, kot jih zahtevate razložite pa kaj za vas pomeni zgoraj vprašano!
3. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali 1/1, 2/1, 3/1 pomeni 1/1=1kg oz. 1l, 2/1=2kg oz. 2l, 3/1=3kg oz. 3l itd.?
Hvala za odgovor.
3. ODGOVOR
Želimo takšne količine kot so v razpisnih obrazcih.

17. ODGOVOR
Naročnik je že naknadno ponovno objavil in obrazložil, da oznake pomenijo: v enem ovitku oz. paketu, v enem kosu.Datum objave: 12.06.2019   14:35
17. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas zakaj sta dva različna popisa, katerega naj se držimo?
popis zivil 19-20-OS Nove Jarse 1 leto-objavljeni na PJN-oddati v e-JN
popis zivil 19-23-OS Nove Jarse 4 leta-objavljeni na PJN
Hvala za odgovor!

17. ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji ponudnik v sistem e-JN odda excel tabelo/popis živil za 1. leto odpiranja konkurence in ne za 4-letno obdobje. Popis živil za 4 leta je informativen zaradi vrste postopka.
Datum objave: 14.06.2019   15:04
18. VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas kaj pomeni izločen sklop in ali zanj oddajamo ponudbe?

18. ODGOVOR
Naročnik bo v skladu z določili petega odstavka 73. člena ZJN-3 del naročila oddal brez izvedbe postopka javnega naročanja, v skladu z načelom kratkih oskrbovalnih verig (izločeni sklopi). V kolikor ponudnik ponuja živila iz izločenega sklopa, naročnik opominja, da so ponujene cene iz predračuna informativne, saj izločeni sklopi niso točkovani v skladu z merilom v postopku oddaje javnega naročila.


Datum objave: 14.06.2019   15:06
19. VPRAŠANJE IN 19. odgovor
Pozdravljeni!
11.Sklop
9. podsklop
zaporedna številka 166
Bio kruh z drožmi?
Prosim, da ta izdelek umaknete iz sklop, ker omenjeni izdelek izdeluje le ena pekarna, ki ga ima na ekološkem certifikatu.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne želimo ga umakniti.
Oziroma prosim za razlago, kako naj označim na ekološkem certifikatu, ker imamo ves program, ki ga izdelujemo, izdelujemo s pomočjo Droži.
Hvala za razlago in lep dan še naprej.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Na certifikatu označite, da izdelujete artikle, ki jih ponujate s pomočjo droži.

Datum objave: 14.06.2019   15:09
20. VPRAŠANJE in 20. ODGOVOR
Pozdravljeni.
Pozivamo vas, da popravite sklop 11, podsklop 9 (bio) in sicer artikel 163., 165., 166., 185.,186.,187.,194 - 197., na katerega se ne moremo prijaviti, saj je pisan le za enega ponudnika (sami veste katerega) in upoštevate Pravilnik o poimenovanju kruha in pekovskih izdelkov, na kar vas zavezuje zakon ZNJ-3.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Naročnik ne bo popravljal sklopa, saj artikle, katere navajate lahko dostavi več dobaviteljev. Bo pa pod navedenimi artikli upošteval blago »in enakovredno«, tako, da na takšen način omogoča oddajo ponudb v navedenem sklopu širšemu krogu potencialnih ponudnikov.

Prav tako imate sklop 7, podsklop 8 podvojen - že napisano v sklopu 2, podsklop 1. Zakaj?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Sklop ni podvojen ne po zahtevani vrsti blaga, ne po količini.

Take artikle ima certificiran le 1 ponudnik od vseh eko pekarn s takim poimenovanjem, kot ste napisali (preveritev vseh eko pekarn na https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php).
NAROČNIKOV ODGOVOR: Naročnik dopušča, da se predložijo artikli »in enakovredno« za katere ima potencialni ponudnik zahtevane certifikate.

Torej je sklop pisan le in točno za ... d.o.o.. S tem k omejujete ostale ponudnike za prijavo po ZJN-3, kar navaja v 3., 4., 5., 6. in 7. členu, konkretno v 5. členu.
Pričakujemo, da boste ta sklop popravili, da se lahko prijavi več ponudnikov, saj najbrž ne želite le ene ponudbe, kajne? Od nas pa po zakonu tudi ne smete zahtevati, da "kupujemo" drugje.
Lepo vas torej prosimo za popravek , da bi lahko dobili več ponudb.
V nasprotnem primeru vas bomo po pregledu konkurenčnih ponudb pozvali na ponovno preveritev tega sklopa.
Hvala lepa.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Že odgovorjeno.
Datum objave: 14.06.2019   15:11
21. VPRAŠANJE in 21. ODGOVOR
1.sklop
artikel 45: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR: 70 do 80 ml
artikel 50: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR: 28g do 30 g
2.sklop
artikel 1: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR: 150g
artikel 2: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR:150g
artikel 5: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR: 140g
artikel 6: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR: 140g
4.sklop
artikel 2: velikost jajc? NAROČNIKOV ODGOVOR: 50 do 55g
7.sklop
artikel 32: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR:150 g
artikel 33: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR: 150g
11.sklop
artikel 126: gramatura izdelka? NAROČNIKOV ODGOVOR: 60g

Datum objave: 14.06.2019   15:12
22. VPRAŠANJE in 22. ODGOVOR
Pozdravljeni,
zanima nas glede na to, da vam menico in menično izjavo skeniramo in oddamo v E_jn zakaj mora biti na vaše naslovu do dne odpiranja ?
Ali bi lahko odobrili da je veljavno tudi če jo na dan odpiranja oddamo na pošto?
Hvala za odgovor!
NAROČNIKOV ODGOVOR
Ponudniki morajo oddati originalno menico z menično izjavo, saj naročnik v primeru vnovčenja ne more vnovčevati skenirane menice in menične izjave. Naročnik vztraja pri svoji zahtevi.Datum objave: 14.06.2019   15:16
23. VPRAŠANJE in 23. ODGOVOR
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

5. sklop živil: olja in izdelki - skupna orientacijska vrednost sklopa
1. podsklop: OLJA
2. Bučno olje ali naročnik želi izdelek, ki je bučno- solatno olje ali 100% čisto bučno olje? NAROČNIKOV ODGOVOR: Bučno olje.

2. podsklop: MAJONEZE
4. Majoneza 620-750 g ali lahko ponudimo izdelek v 1100g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.

3. podsklop: MARGARINE
5. Margarina za peko 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

7. sklop živil: zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje - skupna orientacijska vrednost sklopa
5. podsklop: KONZERVIRANO SADJE
18. Sadna solata 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
19. Ananasov kompot - kocke 2600g izdelek jje mogoče dobiti samo v 3050g pakiranju. Naročnika prosimo za popravek, saj izdelek v zahtevani gramaturi ne obstaja. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
21. Breskov kompot 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
22 Hruškov kompot 2000-3500 g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
23. Višnjev kompot (brez koščic) 700-900 g ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju, saj izdelka v 680g pakiranju ne najdemo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

6. podsklop: MARMELADE
27. Marmelada brusnična 440g ali lahko ponudimo džem brusnica namesto marmelada brusnica v 600g pakrianju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
28. Marmelada šopkova 710g verjetno ste imeli v mislih marmelado šipek? Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakirnju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

7. podsklop: EKO MARMELADA
29. Bio marelična marmelada 820 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Razlika od iskane gramature je resnično minimalna? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
30. Bio jagodna marmelada 820 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Razlika od iskane gramature je resnično minimalna? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
31. Bio malinova marmelada 820 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Razlika od iskane gramature je resnično minimalna? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

8. sklop živil: sadni sokovi in voda - skupna orientacijska vrednost sklopa
1. podsklop: SOK S 100% sadno maso
6. Jabolčni sok 100% 2 dcl, brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.
7. Pomarančni sok 100% 2 dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.
8. Jabolčni sok izdelan iz zgoščenega soka 100% 2dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.

2. podsklop: NEKTARJI
11. jagodni nektar 50% sadnega deleža,1/1 brez konzervansov in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
12. marelični nektar 50% sadnega deleža,1/1 brez konzervansov in umetnih sladil ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
13. multivitaminski nektar 50% sadnega deleža,1/1 brez konzervansov in umetnih sladil izdelek ne obstaja prosimo za izbris izdelka. Hvala
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko se izbriše brez umetnih sladil in konzervansov.

3. podsklop: SADNO ŽITNE REZINE
17. Sadno žitna rezina-okus jagoda 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.
18. Sadno žitna rezina-okus marelica 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.
19. Sadno žitna rezina-okus gozdni sadeži 30 g ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.

9. sklop živil: žita, mlevski izdelki in testenine - skupna orientacijska vrednost sklopa
1. podsklop: RIŽ
1. Brušen parboiled riž- srednje zrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 (za mlečne jedi) ali lahko ponudimo izdelek dolgozrnati parboiled riž?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.
V kolikor želite izdelek za mlečne jedi, gre za okroglozrnat riž, ki ni parboiled. Prosimo za korekturo opisa izdelka. Hvala
NAROČNIKOV ODGOVOR: Potrebujemo za mlečne jedi (okroglozrnat).

2. podsklop: MLEVSKI IZDELKI
6. Koruzni zdrob 5/1 izdelek ne obstaja več v tej gramaturi. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
9. Kus kus 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakrianju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

4. podsklop: KOSMIČI
16. Koruzni kosmiči - corn flakes 2/1 ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
17. Ovseni kosmiči 1/1 izdelek obstaja samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
18. Kosmiči kvalitete »čokolino«2/1 izdelek v 2kg pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
19. Kosmiči kvalitete«čokolešnik« 2/1 izdelek v 2kg pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

5. podsklop: BIO PRIPRAVLJENI IZDELKI, KOSMIČI
21. Bio kosmiči s sadjem in čokolado 1/1 izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek musli z gozdnimi sadeži v 425g ali pa musli s čokolado v 425g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Musli s čokolado.
23. Bio pirin zdrob 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
24. Bio koruzni kosmiči 1/1 izdelek v 1000g na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
25. Bio ovseni kosmiči 1/1 izdelek v 500g na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Obstajajo na tržišču in smo jih že dobivali.

5. podsklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
90 Grisini 120 g izdelek imamo v 125g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
91 Grisini 13g izdelek imamo v 20g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
92 Prepečenec 40 g izdelek imamo v 31,15g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

6. podsklop: KEKSI
93 Otroški keksi 1/1 ali ste imeli v mislih savoiardi kekse? Ti se dobijo v 400g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih ali pa naj izloči artikel iz popisa. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: Ja salvoiardi v 400g embalaži.
94 čokoladne napolitanke 1/1 izdelek smo našli v 700g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

10. podsklop: EKO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
198 Musli ovseni z brusnicami izdelek obstaja, ampak ni BIO. Ali lahko ponudimo izdelek musli z gozdnimi sadeži namesto z brusnicami? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
199 Hrustljavi musli bela čokolada, jagoda izdelek obstaja, ampak ni BIO. Ali lahko ponudimo izdelek musli s čokolado? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
200 Hrustljavi musli čokolada, lešnik izdelek obstaja, ampak ni BIO. Ali lahko ponudimo izdelek musli s čokolado? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: lahko.
201 Musli žita 1kg izdelek smo našli v 375g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
202 Musli polnozrnati 1kg izdelek smo našli v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

11. podsklop: EKO PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, KOSMIČI
203 BIO kosmiči s sadjem in čokolado, 370g izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek musli z gozdnimi sadeži v 425g ali pa musli s čokolado v 425g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR:Musli s čokolado.
204 BIO ovseni kosmiči1/1 izdelek obstaja v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
205 Bio koruzni kosmiči 1/1 izdelek obstaja v 375g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
206 Bio pirin zdrob 1/1 izdelek obstaja v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

12. sklop živil: ostalo prehrambeno blago - skupna orientacijska vrednost sklopa
1. podsklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakao prah 5/1, 70% kakava v kolikor ste imeli v mislih kakav za napitek ta vsebuje minimalno 25% kakavovih delov. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacije, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
4 Čokolada jedilna 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
9. čokoladne figurice, različnih oblik 60g naročnika prosimo, da loči figurice po vrstah, saj se cena med njimi razlikuje. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: 15g čokoladna jajčka
10. čokoladne figurice, različnih oblik od 6 do 15g naročnika prosimo, da loči figurice po vrstah, saj se cena med njimi razlikuje. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: 6g čokoladna jajčka
11. Kava prava , črna , kvalitete Barcaffe in podobno, pakirana 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500 pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.
12. Kakav v prahu, 10g izdelek v 10g pakiranju ne obstaja. Prosimo za izbris. Kakav že imate razpisan pod zaporedno številko 5. NAROČNIKOV ODGOVOR: Želimo 100g kakav v prahu. (napaka v zapisu.)

2. podsklop: KAKAVOVE KREME
13. Namaz kremni 1/1, I. kakovostna vrsta izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 750g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
3. podsklop: ČAJI
17 Čaj meta bezeg, 50g Ali lahko ponudimo izdelek čaj meta v 30g pakiranju ali čaj bezeg 36g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
19. Bebi čaj 40gx20 kos ne vemo kaj naročnika želi. Ali naročnik želi otroški čaj z janežem, komarčkom itd v gospodinjskem pakiranju npr. 20 filter vrečk x1,5g=30g ali gastro pakiranju 40kos x 25g=1000g. Povejte kaj ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR:Gastro program.
20 Šipkov čaj , filter vrečke, gastro ali lahko ponudimo izdelek okus šipek-hibiskus? NAROČNIKOV ODGOVOR:Lahko.
5. podsklop: MED
29. Med cvetlični 1/1, - izdelek obstaja v 900g pakiranju? Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
30. Med akacija 1/1, - izdelek obstaja v 900g pakiranju? Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
31. Med kostanjev 1/1- izdelek obstaja v 900g pakiranju? Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
32. Med gozdni 1/1- izdelek obstaja v 900g pakiranju? Ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
33. Med mešani 1/1 vsi medi na trgu so mešani. Čebele ne nabirajo izključno iz enega vira. Vseeno po lokaciji lahko sklepamo, kateri okus prevladuje in ga tako tudi označimo. Ali lahko ponudimo eden med izmed zgoraj naštetih ali pa umaknite zahtevo iz razpisa. Hvala NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
7. podsklop: ZAČIMBE
36. Cimet mleti 40-400 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
8. podsklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
39. Sladkor rjavi trsni 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
41. Napolitanke s čokoladnim oblivom 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 230g pakiranju? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
42. Lešnikove napolitanke 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju, saj izdelka v 1000g ne najdemo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

9. podsklop: DIETNA ŽIVILA
47. Sojin jogurt sadni 140-160 g izdelek obstaja v 125g pakiranju. Prosimo za popravek. NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
48. Sojin puding, vanilija, čokolada 120-140 g izdelek obstaja v 115g pakiranju. Prosimo za popravek. NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
49. Rižev puding, vanilija, čokolada 120-140 g izdelek obstaja v 115g pakiranju. Prosimo za popravek. NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko ponudite 115g, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
50 Piškoti brez jajc, mleka, ml.sestavin, oreščkov slajeni z jabolčnim sokom, 150 g ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo. NAROČNIKOV ODGOVOR: Brez jajc, mleka in oreščkov.
51. zelenjavna pašteta, brez jajc,mleka, ml sest, 5x25 g izdelka v dani gramaturi že dolgo ni več. Naročnika prosimo, da dopusti ponuditi izdelek v 50g pakiranju. Hvala
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
54. Margarina 40 % maščobe brez konzervansov, do 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 60% maščobe kot Vitaquell (brez mlečnih sestavin), saj izdelek s 40% maščobe ne obstaja? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
55. Piškoti brez glutena v kolikor želite izdelek za širok spekter diet zahtevajte izdelek, ki je brez glutena, mleka, jajc, soje, oreščkov in kvasa. Hvala
NAROČNIKOV ODGOVOR:Lahko nam ponudite tak izdelek.

IZLOČENI SKLOP 6: BIO RAZNA ŽIVILA
Eko lešnikova/čokoladna krema 470 g izdelek smo našli v 200g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko,.
Bio keksi iz pire, različni okusi 125 g izdelek kot Medex 5 žit smo našli v 140g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko,.
Eko riževi vaflji 120 g - izdelek smo našli v 100g pakiranju. ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
Eko riževi vaflji s sezamom 120 g - izdelek smo našli v 100g pakiranju. ali ga lahko ponudimo? NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
Lep pozdrav.
Datum objave: 14.06.2019   15:17
24. VPRAŠANJE in 24. ODGOVOR
Pozdravljeni, ali lahko ponudimo spodnje artikle in ceno preračunamo na vašo enoto mere?

1. podsklop: KONZERVIRANE RIBE
1. Tuna v olivnem olju, 80 g, extra kvalitete ali lahko ponudimo pakiranje 3x80
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
2. Tuna v olju, 1600-1800 g, extra kvalitete ali lahko ponudimo 1kg
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
3. Sardine v olivnem olju , 115 g, brez konzervansov, aditivov in glutena ali lahko ponudimo 90g pakiranje 8sicer prosim, da poveste katere ste kupovali do sedaj NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

3. podsklop: MARGARINE
5. Margarina za peko 500 g ali lahko 250G NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

1. podsklop: SOK S 100% sadno maso
8. Jabolčni sok izdelan iz zgoščenega soka 100% 2dcl brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil , kakšen sok ste imeli v mislih kaj ste kupovali do sedaj -proizvajalec? NAROČNIKOV ODGOVOR: 100% jabolčni sok npr. Fructal
13. multivitaminski nektar 50% sadnega deleža,1/1 brez konzervansov in umetnih sladil ali lahko ponudimo sok 100% s.d. NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
1. Brušen parboiled riž- srednje zrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 (za mlečne jedi) ali lahko ponudimo 4kg NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.
1. Brušen parboiled riž- srednje zrnat, I. kakovostna vrsta, 1/1 (za mlečne jedi) ali lahko ponudimo 1kg paraboiled dolgozrnati ali pa 1 kg oktoglozrnati (ta se ponavadi daje v mlečni riž) NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
9. Kus kus 1/1 ali lahko 5kg NAROČNIKOV ODGOVOR: Ne.
Hvala za odgovore!


Datum objave: 14.06.2019   15:18
25. VPRAŠANJE in 25. ODGOVOR
Pozdravljeni,
ali lahko ponudimo spodnje artikle, ceno preračunamo na vašo enoto mere?
4. podsklop: KOSMIČI
16. Koruzni kosmiči - corn flakes 2/1 ali lahko 1kg NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
17. Ovseni kosmiči 1/1 ali lahko 500g NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
20. Pšenični kosmiči 1/1 lali lahko 500g NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

1. podsklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakao prah 5/1, 70% kakava ali imate v mislih kakav za napitek? prosim za pomoč kaj ste kupovali do sedaj NAROČNIKOV ODGOVOR: Želimo si kakav v prahu z 70% kakava.
4 Čokolada jedilna 1/1 ali lahko 200 ali pa 350g NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
12. Kakav v prahu, 10g ali lahko ponudimo 100g sicer prosimo za pomoč kaj ste kupovali do sedaj ali dobavitelja NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
Hvala!


Datum objave: 14.06.2019   15:19
26. VPRAŠANJE in 26. ODGOVOR
2. podsklop: KAKAVOVE KREME
13. Namaz kremni 1/1, I. kakovostna vrsta ali lahklo ponudimo 3,5 kg
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
Datum objave: 14.06.2019   15:21
27. VPRAŠANJE in 27. ODGOVOR
Pozdravljeni, ali lahko ponudimo spodnje gramature?
3. podsklop: ČAJI
19. Bebi čaj 40gx20 kos ali lahko 25filter vrečk skupaj 60g NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto..
18-. Čaj meta limeta, 50g ali lahko 20 filter vrečk skupaj 30g NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto..
5. podsklop: MED
33. Med mešani 1/1 ali lahko 490g
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
29. Med cvetlični 1/1, če smo prav razumeli pomeni 1/1 da lahko ponudimo 900g pakiranje (1kozarec 9000g)?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
30. Med akacija 1/1, če smo prav razumeli pomeni 1/1 da lahko ponudimo 900g pakiranje (1kozarec 9000g)?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
31. Med kostanjev 1/1če smo prav razumeli pomeni 1/1 da lahko ponudimo 900g pakiranje (1kozarec 9000g)?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
32. Med gozdni 1/1če smo prav razumeli pomeni 1/1 da lahko ponudimo 900g pakiranje (1kozarec 9000g)?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
Hvala za odgovore!
Datum objave: 14.06.2019   15:24
28. VPRAŠANJE in 28. ODGOVOR
Pozdravljeni,
ali v sklopu 7. podsklop: EKO MARMELADA lahko ponudimo tudi manjše gramature (200 - 315g) sicer prosimo, da navedete naziv izdelka, ki ste ga kupovali do sedaj. NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
29. Bio marelična marmelada 820 g 30. Bio jagodna marmelada 820 g NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto. Do sedaj smo dobivali 225g. Si pa želimo večjo gramaturo.
31. Bio malinova marmelada 820 g NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

ALI LAHKO PONUDIMO NAMESTO SPODNJEGA OKUS SLIVA IN BOROVNICA
30. Bio jagodna marmelada 820 g NAROČNIKOV ODGOVOR: Če ni artikla lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto..
31. Bio malinova marmelada 820 g NAROČNIKOV ODGOVOR: Če ni artiklalahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto..
Hvala in lep pozdrav
Datum objave: 14.06.2019   15:24
29. VPRAŠANJE in 29. ODGOVOR
28. Marmelada šopkova 710g ali ste mislili šipkova? NAROČNIKOV ODGOVOR: Da.Datum objave: 14.06.2019   15:26
30. VPRAŠANJE in 30. ODGOVOR
Pozdravljeni,
imamo nekaj vprašanj:
7. podsklop: ZAČIMBE
36. Cimet mleti 40-400 g ali lahko 500g NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

9. podsklop: DIETNA ŽIVILA
47. Sojin jogurt sadni 140-160 g ALI LAHKO 200G
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto..
49. Rižev puding, vanilija, čokolada 120-140 g ali lahko 110g
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto..
51. zelenjavna pašteta, brez jajc,mleka, ml sest, 5x25 g, prosimo za pomoč kaj ste kupovali do sedaj in če gramatura lahko odstopa -/35%
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko odstopa, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
52. Tunin namaz brez jajc mleka, ml sest. in konzervansov do 100 g, prosimo za pomoč kaj ste kupovali do sedaj, -in če gramatura lahko odstopa -/35% NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto. Nismo še kupovali.
57. Pekovsko pecivo brez glutena prosimo za pomoč kaj ste kuopovali do sedaj, in če gramatura lahko odstopa -/35%
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
50 Piškoti brez jajc, mleka, ml.sestavin, oreščkov slajeni z jabolčnim sokom, 150 g prosim za pomoč, medexovi so slajeni z jabolčnim sirupom vsebujejo pa sledi mleka, oreščkov ali lahko damo kljub temu da vsebujejo sledove? Prosim za pomoč katere ste kupovali do sedaj, in če gramatura lahko odstopa -/35% NAROČNIKOV ODGOVOR: Gramatura lahko odstopa, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.Še nismo kupovali.
Hvala za odgovore!
Datum objave: 14.06.2019   15:27
31. VPRAŠANJE in 31. ODGOVOR
5. podsklop: KONZERVIRANO SADJE
18. Sadna solata 2000-3500 g ali lahko ponudimo 700g pakiranje NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.Datum objave: 14.06.2019   15:28
32. VPRAŠANJE in 32. ODGOVOR
Pozdravljeni,
zanima nas ali vam lahko ponudimo sledeče artikle ceno pa preračunamo na vašo enoto mere!
5. podsklop: KONZERVIRANO SADJE
19. Ananasov kompot - kocke 2600g ali lahko ponudimo 3,060g ali pa 850g
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko 2600 g, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
22 Hruškov kompot 2000-3500 g ali lahko 820g
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko 820 g, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
23. Višnjev kompot (brez koščic) 700-900 g ali lahko 680g
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

6. podsklop: MARMELADE
28. Marmelada šopkova 710g ali lahko 42% sadni delež 700g fructal? sicer prosimo za pomoč katero ste kupovali do sedaj?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.
27. Marmelada brusnična 440g ali lahko 50% s.d 300g ali pa 38% s.d 600g? sicer prosimo za pomoč katero ste kupovali do sedaj?
NAROČNIKOV ODGOVOR: 50% s.d. 300g.
Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 14.06.2019   15:28
33. VPRAŠANJE in 33. ODGOVOR
Pozdravljeni, za sklop:
2. podsklop: KONZERVIRANA in VLOŽENA ZELENJAVA 12. Šampinjoni, 600-800g ali lahko ponudimo 400g Hvala za odgovor!
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, vendar mora biti cena preračunana na iskano mersko enoto.

Datum objave: 14.06.2019   15:33
34. VPRAŠANJE in 34. ODGOVOR
Spoštovani.
Prosimo vas, da artikla:
- Pinjenec, 180g
- Sirotka s sadnim okusom 180g
umaknete iz predračuna mleko in mlečni artikli, ker jih proizvaja samo ena mlekarna.
V kolikor gremo v dokup, nismo več konkurenčni. Hvala za razumevanje in lp
NAROČNIKOV ODGOVOR: Želimo, da artikel ostane v razpisu.Datum objave: 14.06.2019   15:34
35. VPRAŠANJE in 35. ODGOVOR
Spoštovani,
2. podsklop: NEKTARJI
11. jagodni nektar 50% sadnega deleža,1/1 brez konzervansov in umetnih sladil- ali lahko ponudimo izdelek z min. 45% sadnim deležem od tega min. 30 % jagodne kaše proizvajalca Fructal?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko
12. marelični nektar 50% sadnega deleža,1/1 brez konzervansov in umetnih sladil- ali lahko ponudimo izdelek z min. 43% sadnim deležem od tega min. 30 % marelične kaše proizvajalca Fructal?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko
13. multivitaminski nektar 50% sadnega deleža,1/1 brez konzervansov in umetnih sladil- izdelek ne obstaja!
NAROČNIKOV ODGOVOR: Torej opustimo opis brez konzervansov in umetnih sladil.Datum objave: 14.06.2019   15:35
36. VPRAŠANJEin 36. ODGOVOR
Pozdravljeni.
imamo vprašanje:
2. podsklop: NEKTARJI
11. jagodni nektar 50% sadnega deleža,1/1 brez konzervansov in umetnih sladil , ali lahko ponudimo 45% s.d
Hvala za odgovor! NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko.
Datum objave: 14.06.2019   15:38
37. VPRAŠANJE in 37. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za spodnje artikle nas zanima če 1/1 pomeni da lahko ponudimo gramature od 100g do 1kg.
Prosim, da nam poveste če je drugače.
21. Bio kosmiči s sadjem in čokolado 1/1 NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, preračunati cene na kilogram.
22. Bio prosena kaša 1/1 NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, preračunati cene na kilogram.
23. Bio pirin zdrob 1/1 NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, preračunati cene na kilogram
24. Bio koruzni kosmiči 1/1 NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, preračunati cene na kilogram.
25. Bio ovseni kosmiči 1/1 NAROČNIKOV ODGOVOR: Lahko, preračunati cene na kilogram.
hjvala za odgovor!

Datum objave: 14.06.2019   15:40
38. VPRAŠANJE in 38. ODGOVOR
Pozdravljeni, zanima nas:
1. podsklop: KAKAVOVI IN KAVNI IZDELKI
1 Kakao prah 5/1, 70% kakava , ALI LAHKO PONUDIMO GRAMATURE V RAZPONU DO 5 KG, npr. 2.5 kg lahko ponudimo?
NAROČNIKOV ODGOVOR:Lahko
Prosimo še za pomoč, kateri artikel ste kupovali sedaj ali kateri vsebuje 70% kakava?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Želimo si ga, nismo pa ga še dobili.
Hvala za pomoč!

Datum objave: 14.06.2019   15:42
39. VPRAŠANJE in 39. ODGOVOR
spoštovani,
V skupini živil: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, se stranki sporazuma sporazumeta, da so cene iz ponudbe ponudnika formirane po trenutno veljavnih sezonskih cenah, pri tem pa se cene v tej skupini živil spreminjajo na vsake tri (3) mesece ob naročnikovem soglasju. Cene se lahko prvič spremenijo po pretečenem roku treh mesecev po začetku veljavnosti okvirnega sporazuma in se nato spremenijo na vsake tri (3) mesece. Ponudniki dostavijo svoj trenutno veljavni sezonski cenik. Pred spremembo cen mora dobavitelj pisno obvestiti naročnika o predvidenem povišanju cen in mu nov cenik poslati v potrditev najkasneje v sedmih (7) delovnih dneh pred morebitno spremembo cen. V kakšnih primerih ponudnik ne bo podal soglasja ?
NAROČNIKOV ODGOVOR: V primeru izredno (nenormalno) visokega povišanja cen ali slabe kvalitete blaga.Datum objave: 14.06.2019   15:44
40. VPRAŠANJE in 40. ODGOVOR
Spoštovani,
Zanima nas:
2. sklop živil: meso in mesni izdelki - skupna orientacijska vrednost sklopa
5. podsklop: PERUTNINSKE MESNINE , SALAME IN PAŠTETE
20. Posebna klobasa iz piščančjega mesa , 1. kvaliteta, 800g(v kosu ali narezana) - Po čem povprašujete klobasa ali salama ali kaj drugega?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Salamo
21. Blago začinjena piščančja klobasa, 1. kvalitete, 500g (v kosu ali narezana) - Po čem povprašujete klobasa ali salama ali kaj drugega?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Salamo
22. Puranja šunka v mreži, 1.kvaliteta, 350g(v kosu ali narezana) - Prosimo za bolj natančno opredelitev - ali je to običajna puranja šunka ali je kaj drugega? NAROČNIKOV ODGOVOR: Puranja šunka

2. podsklop: BIO SUHOMESNATI IZDELKI
10. Bio goveja salama (rezana ali v kosu),1. kvalitete - Ali povprašujete po suhi salami? NAROČNIKOV ODGOVOR: Da
11. Bio salama (rezana ali v kosu), 1. kvalitete - Po kateri salami natančno povprašujete? NAROČNIKOV ODGOVOR: Rezana suha, sveža.
12. Bio pršut (rezan ali v kosu), 1. kvalitete - Ali povprašujete po suhem kraškem pršutu? NAROČNIKOV ODGOVOR: Rezan - pršut suhi kraški.

1. podsklop: BIO MESNI IZDELKI
1. Bio pica mesna in sirova - Po čem natančno povprašujete? NAROČNIKOV ODGOVOR: Pizza sirova.
2. Bio pica mesna - Po čem natančno povprašujete? NAROČNIKOV ODGOVOR: Pizza mesan.
5. Bio hot dog telečji - Po čem natančno povprašujete? NAROČNIKOV ODGOVOR: Komplet hot dog tj. teža skupaj je 150 g, od tega 80 g štručka in 60 g telečja hrenovka.
6. Bio hot dog mešani - Po čem natančno povprašujete?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Komplet hot dog tj. teža skupaj je 150 g, od tega 80 g štručka in 60 g mešana hrenovka.
8. Bio hrenovke mešane, 1.kvalitete - Po čem natančno povprašujete?
NAROČNIKOV ODGOVOR: Bio hrenovke mešano.

4. podsklop: SALAME
14. Salama domača, drobno mleta, 1. kvaliteta (v kosu ali narezana) - Ali je tukaj mišljeno kot na vrsto ogrske salame ali kaj drugega? NAROČNIKOV ODGOVOR: Da, domača salama (ogrska, celjska).
16. Salama suha, trajna, 1. kvaliteta (v kosu ali narezana) - Prosimo za natančnejši opis povpraševanja? Katera vrsta salame je to? NAROČNIKOV ODGOVOR: Različne suhe salame.

Za izločene sklope, kako se lahko prijavimo? Hvala za odgovore NAROČNIKOV ODGOVOR: Ponudnik izpolni priložene razpisne obrazce. Ostalo že odgovorjeno.


Datum objave: 14.06.2019   15:46
41. VPRAŠANJE in 41. ODGOVOR
Ali so količine v predračunu za 1 leto ali za 4 leta?
NAROČNIKOV ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji ponudnik v sistem e-JN odda excel tabelo/popis živil za 1. leto odpiranja konkurence, v katerem so navedene količine za eno leto in ne za 4-letno obdobje, v katerem so navedene količine za štiri leta. Popis živil za 4 leta je informativen zaradi vrste postopka.