Dosje javnega naročila 003172/2019
Naročnik: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov AJPES Centrale Ljubljana in Izpostave Ljubljana, za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.211,17 EUR

JN003172/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003172/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN003172/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.08.2019
JN003172/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2019
JN003172/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003172/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karin Zakrajšek
jn@ajpes.si
+386 14774146

Internetni naslovi
https://www.ajpes.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajpes.si/O_AJPES/Javna_narocila_AJPES
ESPD: https://www.ajpes.si/O_AJPES/Javna_narocila_AJPES
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9533
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov AJPES Centrale Ljubljana in Izpostave Ljubljana, za obdobje dveh let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov AJPES Centrale Ljubljana in Izpostave Ljubljana, za obdobje dveh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov AJPES Centrale Ljubljana, na lokaciji Tržaška cesta 16, Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje poslovnih prostorov AJPES Centrale Ljubljana, na lokaciji Tržaška cesta 16, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov AJPES Izpostave Ljubljana, na lokaciji Cesta v Kleče 12, Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje poslovnih prostorov AJPES Izpostave Ljubljana, na lokaciji Cesta v Kleče 12, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

če razumemo pravilno ogled prostorov ni nujen. Verjetno to pomeni, da ni potrebno priložiti potrdila o ogledu, če ga ponudniki nismo opravili?

Pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

v primeru, če ogleda objekta ne boste opravili, vam Potrdila o ogledu (Obrazec 4) ni potrebno predložiti.

Skladno s 4. točko razpisne dokumentacije - Splošni podatki o javnem naročilu se bo štelo, da so, tudi če ponudnik ne bo opravil ogleda, ponudniku lokacija, stanje in pogoji dela v celoti poznani.

Lep pozdrav!


Datum objave: 22.05.2019   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali moramo ponudniki v svojih ponudbah priložiti potrdila iz kazenske evidence ali je dovolj, da izpolnimo Pooblastila in izvajalec sam pridobi potrdila?

LP

ODGOVOR

V skladu s točko 17.2. razpisne dokumentacije morajo ponudniki priložiti poleg pooblastila za pridobitev podatkov tudi potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje.

Lep pozdrav!

Datum objave: 28.05.2019   15:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. ESPD obrazec ni v pravi obliki, da bi ga shranili in nato uvozili - lahko prosim preverite?
2. M1 ali M3 je potrebno oddati za vsaj 6 delavcev že v fazi ponudbe ali nas boste pozvali v fazi preverjanja sprejemljivosti ponudbe?
3. Potrdilo S.BON moramo priložiti v fazi oddaje ponudbe ali ga boste vi samo pogledali? In v kolikor bo bonitetna ocena vsaj SB7 bo naša ponudba sprejemljiva?
4.za sklop 1 moramo zagotavljati vsaj 3 čistilce na dan, za sklop 2 pa vsaj 2 čistilca na dan. Ali pravilno razumemo da je najmanjše število določeno za termin od 14-17 ure oz. v petek od 13-16 ure? Vsekakor bi bilo manj obremenjujoče in za delavce in za bodočega izvajalca, da nima deljenega delovnega časa delavcev in da bi npr. za sklop ena eden delal od 14 do 22, ter drugi od 14-18... Kako ste si to zamislili? Ali lahko točno opredelite po delavcih kakšen bi naj bil njihov delovni čas na objektu?

Hvala vam že vnaprej za odgovore.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik spodaj podaja odgovore na vaša vprašanja:

1. ESPD je naročnik uvozil na PJN (tokrat v vlogi ponudnika) in ni imel težav. Naročnik je vseeno ponovno naložil ESPD obrazec na svoji spletni strani pri predmetnem javnem naročilu.

2. V točki 17.3.3.1. razpisne dokumentacije je navedeno, da mora ponudnik (že v fazi oddaje ponudbe) predložiti fotokopije obrazca M1 ali M3 za vsaj 6 čistilk/čistilcev. Ponudnik naj torej predloži obrazce že v fazi predložitve ponudbe.

3. V točki 17.3.2. razpisne dokumentacije je navedeno, da bo naročnik bonitetno oceno ponudnikov pridobil sam. V kolikor bo bonitetna ocena ponudnika vsaj SB7 AJPES S.BON, bo tako ponudbo naročnik štel kot dopustno.

4. V točki 3.1. razpisne dokumentacije je navedeno, da bo izvajalec storitve rednega čiščenja v poslovnih prostorih naročnika (velja za oba sklopa) izvajal med delavnikom (od ponedeljka do petka) okvirno od 14.00 do 17:00 ure, ob petkih pa od 13.00 do 16.00 ure. Do navedenih ur mora osebje čistilnega servisa zapustiti objekte, ker ima naročnik v okviru teh ur zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov, nato pa se objekt zaklene. Izven teh ur čiščenje zato ne bo izvedljivo. Med delovniki morajo biti torej prisotne 3 čistilke/-ca (sklop 1) oziroma 2 čistilki/-ca (sklop 2) v okviru navedenih ur.

Lep pozdrav


Datum objave: 28.05.2019   16:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da mora izvajalec zagotavljati ves sanitarno-higienski material vas vljudno prosimo za podatke o letni porabi ali vsaj število zaposlenih po posamezni lokaciji? Koliko je kuhinj in sanitarij na vsaki lokaciji?
Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni

V točki 3.2. razpisne dokumentacije (specifikacija storitev) je v predzadnjem odstavku navedeno, da izvajalec storitev priskrbi vsa potrebna čistila, dezinfekcijske sredstva, sanitarno-higienski material, itd. Naročnik pojasnjuje, da je to mišljeno v smislu zagotovitve vrečk, ki so nameščene na koših za odpadke. Naročnik sanitarno-higienski material (toaletni papir, papirnate brisače, mila ipd) zagotavlja sam.

Kot je navedeno v 4. točki razpisne dokumentacije, lahko ponudnik zaradi priprave ponudbe vsak delovni dan v času uradnih ur naročnika opravi ogled poslovnih objektov in prostorov naročnika zaradi seznanitve z lokacijo, lažje ocene porabe artiklov za dobavo in nameščanje sanitarno higienskega materiala in artiklov za uporabo izvajanja storitev. V točki 3.1. razpisne dokumentacije pa je navedeno, da:
sklop 1 v skupni izmeri 1.847 m2, obsega 1.282 m2 delovnih prostorov (pisarne, sejne sobe), 378 m2 spremljajočih prostorov (hodniki, stopnišče) in 187 m2 pomožnih prostorov (sanitarije in čajni kuhinji),
sklop 2 v skupni izmeri 1.298 m2, obsega 613 m2 delovnih prostorov (pisarne, sejna soba), 471 m2 spremljajočih prostorov (hodniki, stopnišče) in 214 m2 pomožnih prostorov (sanitarije in čajne kuhinje).

Okvirno število oseb na Centrali Ajpes (sklop 1) je 80, na Ajpes izpostavi Ljubljana (sklop 2) pa 45.

Lep pozdrav

Datum objave: 29.05.2019   07:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za termin ogleda objektov.

Hvala in lp,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

za termin ogledov se dogovorite s kontaktnimi osebami, navedenimi v točki 4 razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav


Datum objave: 29.05.2019   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker zahtevate predložitev M1 obrazcev, predvidevamo da skladno z GDPR in VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV,
ponudniki predložimo tudi SOGLASJA delavcev, katerih M1 obrazce bomo predložili.

Prosimo za dopolnitev razpisne dokumentacij in predložitev ustreznih obrazcev (soglasij).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

razpisna dokumentacija naročnika je pripravljena na način, s katerim bo naročnik lahko preverjal, da ponudnik izpolnjuje pogoj, da je tehnično, kadrovsko in terminsko sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Naročnik bo to preverjal preko predloženih M1 ali M3 obrazcev. Naročnik dopušča, da ponudniki prekrijejo osebne podatke oseb, za katere bodo predložili M1 obrazce. Posledično ni potrebe po predložitvi obrazcev (soglasjij) teh oseb in naročnik zato ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav