Dosje javnega naročila 003176/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Gradnja komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak - sklop 1 - južni del
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.400.750,68 EUR

JN003176/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN003176/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2019
JN003176/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN003176/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.08.2019
JN003176/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2019
JN003176/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003176/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak - sklop 1 - južni del
Referenčna številka dokumenta: 430-19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak - sklop 1 - južni del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232100
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak - sklop 1 - južni del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2019   12:32
Naročnik ponudnike obvešča, da bodo odgovori na vsa vprašanja in morebitne spremembe razpisne dokumentacije v skladu z določili 3. odst. 74. člena ZJN-3 najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru kasnejših objav bo rok za oddajo ponudb podaljšan v skladu z ZJN-3.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 29.05.2019   11:36
VPRAŠANJE
Vaša zahteva je nejasna:
Izvedba in namestitev cestne razsvetljave:
Ponudnik mora dokazati, da bo namestitev ali obnovo (vzdrževanje) opravilo osebje, ki ima vsaj tri leta izkušenj pri nameščanju sistemov razsvetljave ali ustrezno strokovno usposobljenost na področju tehnike električnih storitev.
Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam oseb, ki bodo odgovorne za projekt, vključno z vodstvenim osebjem, na katerem so navedene izobrazba, strokovna usposobljenost in ustrezne izkušnje ter reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik izvedel v preteklih letih.


Katera strokovna izobrazba se smatra za ustrezno?
Koliko oseb zahtevate?
Ali osebe, ki imajo 3 leta izkušenj ne rabijo izpolnjevati pogoja izobrazbe? Navedeno imate 3 leta izkušenj ali ustrezna izobrazba...
Naročnik naj navede, katere reference za kader bo upošteval in koliko referenc želi in ali morajo osebe z izobrazbo navesti reference.

Kateri sistemi javne razsvetljave so za vas ustrezni?
Ali obrazec seznam oseb sestavimo sami?
ODGOVOR
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji se za ustrezno smatra strokovna usposobljenost na področju tehnike električnih storitev.
Ponudnik mora priložiti seznam oseb (katerega ponudnik sestavi sam), ki bodo odgovorne za ta projekt, vključno z vodstvenim osebjem. Konkretnega števila oseb naročnik ne zahteva, ponudnik mora glede na obseg predvidenih del sam presoditi koliko oseb bo potreboval za izvedbo in namestitev cestne razsvetljave.
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji mora ponudnik dokazati, da bo namestitev ali obnovo (vzdrževanje) opravilo osebje, ki ima vsaj tri leta izkušenj pri nameščanju sistemov razsvetljave ali ustrezno strokovno usposobljenost na področju tehnike električnih storitev. Ponudnik mora predložiti seznam teh oseb, ki bodo odgovorne za projekt, vključno z vodstvenim osebjem, na katerem so navedene izobrazba, strokovna usposobljenost in ustrezne izkušnje.
Reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je izvedel, pa mora izkazati ponudnik.
Kot ustrezni sistemi javne razsvetljave se smatrajo tisti, ki so izvedeni v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 51/17).

naročnik Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 29.05.2019   11:38
VPRAŠANJE
V razpisu pri zahtevi za izvedbo in namestitev cestne razsvetljave zahtevate seznam kadra in reference, iz katerih izhaja, katere sisteme JR je izvedel ponudnik. Zahtevate reference za ponudnika ali za kader? Vaših zahtev ne razumemo.

ODGOVOR
Naročnik se sklicuje na odgovor na vprašanje z dne 21.5.2019.Datum objave: 29.05.2019   11:39
VPRAŠANJE
Prosimo za natančnejšo razlago spodnje zahteve, ker je napisana nerazumljivo.

Izvedba in namestitev cestne razsvetljave:
Ponudnik mora dokazati, da bo namestitev ali obnovo (vzdrževanje) opravilo osebje, ki ima vsaj tri leta izkušenj pri nameščanju sistemov razsvetljave ali ustrezno strokovno usposobljenost na področju tehnike električnih storitev.
Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam oseb, ki bodo odgovorne za projekt, vključno z vodstvenim osebjem, na katerem so navedene izobrazba, strokovna usposobljenost in ustrezne izkušnje ter reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik izvedel v preteklih letih.


ODGOVOR
Naročnik se sklicuje na odgovor na vprašanje z dne 21.5.2019.Datum objave: 29.05.2019   14:00
VPRAŠANJE
Server Error in '/PRODSTS' Application.

Ko se želim prijaviti na stran https://www.s-procurement.si/, mi javi zgornjo napako...

Kako naj poptem pridem do razpisne dokumentacije?

ODGOVOR

Prosimo vas, da pokličete tehnično pomoč na tel. št. 01 60 100 71.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 29.05.2019   16:48
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da v popisu del za izvedbo vodovoda ni zajet geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda in izdelava načrta.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Geodetski posnetki izvedenega stanja in izdelava projektne dokumentacije izvedenih del za vse objekte oziroma infrastrukturne vode, ki so predmet javnega naročila je zajet v postavkah v sklopu 'TUJE STORITVE'.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 29.05.2019   16:52
VPRAŠANJE
pri datotetki Žabjak CESTE

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

izdelava opornega betonskega zida, višine 2,40m, 1,08m in 0,96m, je poraba materiala enaka. Prosim za pojasnilo

Postavka 58 211, način pritrjevanja,, ali obstajajo kakšni detajli,

PREDDELA
Prestavitev objektov (nadstrešnice in lope. Iz popisa je premalo podatkov, da bi se ocenil strošek. Prosim za dimenzije objektov in opis iz česa je sestavljen, še boljše bi bila priložena skica.....ODGOVOR

1. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
izdelava opornega betonskega zida, višine 2,40m, 1,08m in 0,96m, je poraba materiala enaka. Prosim za pojasnilo

ODGOVOR:
Napaka v opisih postavk, pošiljamo popravek:
510 002 Izdelava opornega zidu (zid A hmax=2,40m ), kompletno z vsemi deli, betoniranjem, opažem, armaturo,.. (Za m1 zidu upoštevano 6,95 m2 opaža, 80,0 kg armature in 1,27 m3 betona)
510 003 Izdelava opornega zidu (zid B hmax=1,28m ), kompletno z vsemi deli, betoniranjem, opažem, armaturo,.. (Za m1 zidu upoštevano 4,71 m2 opaža, 49,0 kg armature in 0,88 m3 betona)
510 004 Izdelava opornega zidu (zid C hmax=0,96m ), kompletno z vsemi deli, betoniranjem, opažem, armaturo,.. (Za m1 zidu upoštevano 4,07 m2 opaža, 50,0 kg armature in 0,82 m3 betona)

2. Postavka 58 211, način pritrjevanja,, ali obstajajo kakšni detajli,
ODGOVOR:
Gre za klasično kovinsko zaščitno ograjo za pešce, spremembi razpisne dokumentacije bo priložen detajl.


3. PREDDELA
Prestavitev objektov (nadstrešnice in lope. Iz popisa je premalo podatkov, da bi se ocenil strošek. Prosim za dimenzije objektov in opis iz česa je sestavljen, še boljše bi bila priložena skica.....

ODGOVOR:
Predvidena je prestavitev raznih lesenih lop oziroma nadstreškov, različnih dimenzij in oblik, ki se jih prestavi izven lokacije predvidenih infrastrukturnih vodov. Za ponazoritev tipičnega izgleda bomo spremembi razpisne dokumentacije priložili nekaj fotografij teh objektov.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 29.05.2019   17:15
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite projekte za izvedbo del. V popisih del se opisi nekajkrat sklicujejo na projekt ( izvedba po detajlu v grafičnih prilogah; izvedba po načrtu, ).

V popisih del imate nastavljeno prikazovanje števil na eno decimalko natančno. Vrednosti pa so zapisane večinoma na dve decimalki. Dajmo odpraviti to napako. Saj bi jo že sam, a se bojim pravnikov, ki bi znali tolmačiti, da je to sprememba originalnega popisa del.

ODGOVOR
Projekt za izvedbo del bo objavljen na spletni strani MONM (povezava bo navedena v spremembi razpisne dokumentacije).

Objavljen bo popravke Popisov del.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 29.05.2019   17:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za pojasnilo postavke 21 500
Izkop nakladanje in odvoz smeti na komunalno deponijo - vključno z plačilom takse deponiranega materiala.
Za kakšne odpadke gre? so to samo komunalni odpadki ali gre tudi kaj preostalega. Kako se bo obračunavalo v primeru da so na terenu tudi nevarni odpadki?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Predvidoma gre za mešane komunalne odpadke. V primeru da bodo na terenu tudi nevarni odpadki, se bo obračunavalo po dejanskih količinah.
Tudi v tem delu bo objavljen popravek Popisa del, zmanjšana bo količina pri postavki 21500.

naročnik Mestna občina Novo metoDatum objave: 30.05.2019   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Naročnika prosimo za objavo projektne dokumentacije, ker je brez nje nemogoče pripraviti konkurenčne ponudbe.
V RD objavi ni ničesar razen navodil, obrazcev , vzorca pogodbe in popisa del.

Ker projektne dokumentacije do danes ni bilo, naročnika prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj, ker jih sedaj niti ne moremo kvalitetno oblikovati.


Lep pozdrav

ODGOVOR

Po prejemu vseh vprašanj, danes do 9. ure, bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto dele projektne dokumentacije, ki so potrebni za pripravo ponudbe.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 30.05.2019   09:07
VPRAŠANJE
tudi na spletni strani MONM ni projektov

ODGOVOR
Kot je že pojasnjeno, vse spremembe in projektna dokumentacija bodo objavljene danes.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 30.05.2019   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prestavitev obstoječega gospodarskega objekta ( lopa, koliba, nadstrešek).
Ali so ti objekti bivalni, v njih trenutno bivajo ljudje?

ODGOVOR

Navedeni objekti niso bivalni.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 30.05.2019   10:08
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo :

21 500 Izkop nakladanje in odvoz smeti na komunalno deponijo - vključno s plačilom takse deponiranega materiala. Vpis po dejanskih količinah
t 3000,00
Glede na to da postavka predstavlja polovico projekta (odlaganje po ceniku na CEROD-u cca 100 eur/t + obdelava mešanih komunalnih odpadkov cca 130 eur/t ) nas zanima ali se odpadki lahko samo odložijo, ali pa jih je potrebno predhodno tudi obdelati (sortirati, predelati....). Ali gre za zakopane smeti (smetišče) ali pa so smeti raztresene na površini ali pa morda na kupih? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

V Popisu del, ki bo danes objavljen, je popravljena količina odpadkov.
Predvidoma gre za zakopane smeti in jih je potrebno predhodno tudi obdelati.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 30.05.2019   10:08
VPRAŠANJE
Vezano na podatke iz popisa črpališča zastavljamo vprašanje z naslednjo vsebino:
Naveden standard v popisu za črpališče (SIST EN 14354) se nanaša na definicije, zahteve in preskusne metode za furnirane talne obloge za notranjo uporabo.
Prosimo da se navede pravi standard za črpališča odpadne vode, ki je SIST EN 12050-1:2015


ODGOVOR
Objavljen bo popravljen Popis del.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 30.05.2019   12:52
Naročnik vse zainteresirane ponudnike obvešča, da je bila v informacijskem sistemu S-Procurement objavljena sprememba razpisne dokumentacije s popravljenimi in dopolnjenimi Popisi del, fotografijami ter grafikami. Projekt za izvedbo je dostopen na spletni strani Mestne občine Novo mesto:
https://www.novomesto.si/postopki/javna-narocila-in-evidencni-postopki/2019052008200909/javno_narocilo:_gradnja_komunalne_opreme_na_obmocju_romskega_naselja_zabjak__sklop_1__juzni_del_/

naročnik Mestna občina Novo mesto