Dosje javnega naročila 003197/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup mrežne opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.280,99 EUR

JN003197/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2019
JN003197/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN003197/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.07.2019
JN003197/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003197/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309454/RD_JN-8_mrežna_oprema.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9470
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup mrežne opreme
Referenčna številka dokumenta: JN-8/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Enkratni nakup strežniških sistemov in hrbteničnih stikal za manjše lokacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Hrbtenično stikalo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Enkratni nakup 18 kosov hrbteničnih stikal za manjše lokacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Centralni komunikacijski strežniški sistem
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48821000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Enkratni nakup 2 kosov centralnega komunikacijskega strežniškega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Datotečni strežniški sistem
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Enkratni nakup 2 kosov datotečnega strežniškega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 6. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2019   14:12
VPRAŠANJE
1) V specifikacijah za SKLOP 1, točki II. (4) in II. (6) navajata zahtevo za 4 SFP vmesnike in 4 SFP+ vmesnike.
Ali ustreza stikalo s skupno 4 vmesniki, ki podpirajo tako SFP kot SFP+ (1/10)?

2) V specifikacijah za SKLOP 1, točka II. (7) je navedeno "Možnost nadgraditve stikala s Stacking modulom za združevanje do vsaj 9 stikal v sklad."
Ali zadošča združevanje največ 8 stikal v sklad?

ODGOVOR
1) Ne. Naročnik zahteva stikalo s skupno 8x SFP vmesniki, od tega 4x SFP+ (tč. 8) in 4x SFP (tč. 6) za povezavo s 4 stikali z optičnimi trunki.
2) Ne. Stack 8 stikal ponuja 32 SFP+ in 32 SFP vmesnikov, medtem ko stack 9 stikal ponuja 36 SFP+ in 36 SFP vmesnikov. Torej se lahko na sklad poveže dodatna 4 stikala preko SFP/SFP+ vmesnikov.

Datum objave: 24.05.2019   11:56
Pomotoma je iz razpisne dokumentacije izpadla zahteva po subsidiarnem prevzemu garancijskih obveznosti s strani proizvajalca oz. principala. V ponudbi je tako treba priložiti še s strani proizvajalca, principala oz. distributerja ponujene opreme podpisano in žigosano izjavo (ni predpisanega obrazca), s katero:
- potrjuje, da je seznanjen s 5-letno garancijo za ponujeno opremo v postopku oddaje javnega naročila Nakup mrežne opreme, z oznako JN-8/2019,
- prevzema jamstvo, da bo brez dodatnih stroškov za naročnika (kasneje: kupca) zagotovil odpravo napak na dobavljeni opremi, ki spada pod garancijo, v rokih in na način, kot to izhaja iz pogodbe med naročnikom (kasneje: kupcem) in ponudnikom (kasneje: prodajalcem), v kolikor ponudnik (kasneje: prodajalec) iz kakršnih koli razlogov ne bo izvrševal garancijskih obveznosti oz. jih ne bo izvajal v skladu s pogodbo.

Datum objave: 30.05.2019   09:09
VPRAŠANJE
V sklopu 2 povprašujete po centralno komunikacijskem strežniškem sistemu. Kot razumemo gre z vidika zanesljivosti delovanja za zelo pomemben strežniški sistem, zato bi vam ponudili strežniški sistem, ki ustreza vsem, v javnem naročilu navedenim zahtevam opisanim v točki I. Konfiguracija za SKLOP 2, in jih v nekaj točkah celo bistveno presega (kot npr. možnost vgradnje več diskov,...) , še posebej pa ponuja bistveno boljše termalne karakteristike, zato nas zanima ali vam lahko ponudimo strežniško ohišje višine 2U, namesto zahtevane 1U?

ODGOVOR
Ne, zaradi prostorskih omejitev.

Datum objave: 30.05.2019   15:20
Naročnik spreminja 2. točko poglavja 2.3 Posebni pogoji za sodelovanje obrazca N-0 Povabilo k sodelovanju, ki se pravilno glasi:

2. Ponujena oprema za SKLOP 3 mora biti uvrščena v Register akreditirane opreme in storitev pri Arhivu Republike Slovenije.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo ustreznega potrdila ali drugega dokazila, če je oprema v času oddaje ponudbe pri Arhivu RS že akreditirana. Če ponujena oprema v času oddaje ponudbe še ni uvrščena v ustrezen register pri Arhivu RS, lahko to ponudnik uredi najkasneje v 2 mesecih od sklenitve pogodbe.