Dosje javnega naročila 003193/2019
Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Gradnje: Zunanja ureditev POŠ Dole
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003193/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2019
JN003193/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2019
JN003193/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN003193/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN003193/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003193/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
SI
Litija
Slovenija
Igorij Parkel
obcina.litija@litija.si
+386 18963420
+386 18963460

Internetni naslovi
http://www.litija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.litija.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9558
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zunanja ureditev POŠ Dole
Referenčna številka dokumenta: 430-42/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45450000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbeno obrtniška dela pri zunanji ureditvi osnovne šole, čistilna naprava, komunalni vodi in oprema, asfaltiranje površin, razsvetljava, ipd.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Litija, kraj: Dole pri Litiji
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbeno obrtniška dela pri zunanji ureditvi osnovne šole
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
razvidno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2019   09:01
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   09:00

Dodatne informacije:
o projektu in investiciji https://www.litija.si/objava/159681
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz popisa del izhaja, da so predmet razpisa gradbena dela na nizki gradnji, vi pa zahtevate reference za stavbe.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Predmetna zunanja ureditev je povezana predvsem z izdelavo in navezavo komunalnih priključkov iz objekta in za take reference je bila strokovna odločitev naročnika in pripravljavcev razpisa. V gradbenem dovoljenju je bil objekt klasificiran kot zahtevna gradnja za katero se bo pridobivalo uporabno dovoljenje za izvedena dela v celoti, ker je poleg dobre izvedbe del potrebno zbrati, sestaviti in predložiti precej dokumentacije (dokazil, certifikatov, meritev, ipd), za kar naj imajo potencialni izvajalci potrebne izkušnje. Glede na naše minule izkušnje pri investicijah, imajo izvajalci več tovrstne prakse in referenc na objektih visoke gradnje kot pa na nizkih gradnjih, posledično je potencialnih ponudnikov z referencami na objektih visokih gradenj več.


Datum objave: 22.05.2019   13:08
VPRAŠANJE
Vprašanje glede zavarovanja za resnost ponudbe: mora veljati 120 dni ali 150 dni. Pojavljata se namreč oba podatka.

Hvala.

ODGOVOR

Pravilno je 4 mesece oz.120 dni.


Datum objave: 22.05.2019   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za kakšen podatek glede stopnic. Iz kakšnega materiala naj bi bile, ker v priloženem projektu o tem nič ne piše.

ODGOVOR

Stopnice so tipske, betonske iz nabora ponudbe enega od proizvajalcev cementnih izdelkov.


Datum objave: 23.05.2019   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaša zahteva in razlaga po referencah ne pije vode in je neskladna z zakonom ZJN-3. Kdorkoli bo dela izvajal, bo dal garancijo iz izjave o lastnostih samo za izvedena dela, ne glede na to del česa je javno naročilo.
V kolikor zahtev ne spremenite, smo primorani vložiti zahtevek za revizijo, ker naročnik očitno krši 8.člen Zakon o javnem naročanju.

ODGOVOR

kako je z dejstvi, kaj pije oz. kaj ne pije vode, ne bomo komentirali, bo pa naročnik spremenil razpisno dokumentacijo in dopolnil pogoje tako, da bodo potencialni ponudniki za sodelovanje na javnem razpisu lahko predložiti tudi ustrezne reference s področja nizkih gradenj.


Datum objave: 24.05.2019   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

s strani dobavitelja kolesarnice Pure, smo dobili informacijo, da so trenutni dobavni roki 6 - 7 mesecev. Naročnika prosimo za alternativno kolesarnico oz. da navedeno dejstvo upošteva pri določitvi pogodbenega roka.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pri javnih naročilih naj bi bila postavka nevtralna v pogledu dobavitelja posameznega proizvoda, saj je podobnih proizvodov in dobaviteljev na trgu običajno več, zato je dikcija »kot npr« uporabljena kot napotilo ponudniku, kakšen proizvod ima investitor/projektant v mislih.

Ponudnik tako lahko ponudi podoben proizvod katerega koli dobavitelja, ki je kvalitetno in oblikovno pozicionirana v nakazan razred kvalitete (cene pa so običajno različne!)  in to potem v svoji ponudbi napiše, kateri proizvod ponuja in za kakšno ceno. Ponujen kolesarski nadstrešek mora torej po velikosti, kvaliteti in videzu ustrezati opisanemu izdelku, proizvajalec je lahko kdorkoli, a predmetni izdelek mora imeti certifikat za uporabo.


Datum objave: 27.05.2019   10:58
VPRAŠANJE
Kako si naročnik predstavlja posaditi 2,5 kom smreke?

ODGOVOR
Tukaj gre za zasaditev žive meje,, pri poglavju VII. in postavkah: št. 2 ter št. 3 je pravo število 53, kolikor jam - toliko sadik.
V popisu je bila napaka, se opravičujemo.Datum objave: 28.05.2019   12:55
VPRAŠANJE
Je potem predvidena zasaditev žive meje 2,5 m?

Prosimo da objavite popravek.

ODGOVOR
Obseg in lokacija zasaditve sta razvidne iz projekta, ne gre za 2,5 m1 dolžine, ampak za 13,30 m1, na predmetni lokaciji,
ki je razvidna tudi na grafični prilogi-DOLE_LIT_2018_PZI_SIT_ZU utr_povr_zasaditev_list_3_2_2_6.pdf (razpisna dokumentacija JN).Datum objave: 29.05.2019   13:59
VPRAŠANJE
Popravite torej popis.

Kako si predstavljate da se bo delal obračun?

ODGOVOR

Popis del (čistopis) bo v tem delu: VII.Zasaditev/ točka 3:
"Sadike dreves-opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916, FFL določilih za sadike iz drevesnic, ter določilih OTP. Smreka (Picea abies); 80-100cm" ,
popravljen na pravo vrednost: kom: 53 .

Pogodbena dela se izvedejo po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigo obračunskih izmer, ki jih predhodno potrdi nadzornik.


Datum objave: 30.05.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo: ali bo naročnik objavil popis s popravki, ali popravimo ponudniki sami?

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo tudi formalno objavil SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE z dopolnitvijo vsebine in s popravkom popisa del:
- v razdelku: M.2 točka: c) (razširil referenčna dela za tehnično in strokovno sposobnost ponudnika)
- v razdelku: N.1 - tretji odstavek (čas 120 dni finančno zavarovanje za resnost ponudbe)
- v popisu del: poglavje VII. Zasaditev točka: 3 (število 53 kom sadik)