Dosje javnega naročila 003335/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup avdio mešalnih miz (po sklopih)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.578,30 EUR

JN003335/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003335/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN003335/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2019
JN003335/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003335/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Rome
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752189
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9592
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup avdio mešalnih miz (po sklopih)
Referenčna številka dokumenta: JN-B0872
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32330000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup avdio mešalnih miz (po sklopih) - za potrebe Radia Slovenije in RC RTV Koper Capodistria.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP A: »On Air« mešalna miza za potrebe Radia Slovenija
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa A je nakup avdio »On Air« mešalne mize. Z mešalno mizo namerava Radio Slovenija razširiti obstoječi sistem, sestavljen iz »On Air« mešalnih miz, priključenih na avdio usmerjevalnik - skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0872.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP B: Digitalna avdio mešalna miza za potrebe RC RTV Koper Capodistria
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa B je nakup digitalne avdio mešalne mize za delo v Režiji 3 v Regionalnem RTV centru Koper Capodistria TV Koper Capodistria.
Mešalna miza se bo uporabljala za produkcijo oddaj v živo in za snemanja oddaj iz TV Studia 3 - skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0872.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0872 je možno dobiti na: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-B0872. Na tej spletni strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe javnega naročila, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2019   09:26
VPRAŠANJE
Vprašanja za SKLOP B: Digitalna avdio mešalna miza za potrebe RC RTV Koper Capodistria:

Vprašanje 1: pod točko 3.3.3.17 je zahtevano: omogočeno mora biti hkratno delovanje z najmanj 246 vhodi in najmanj 214 izhodi.
Zanima nas ali se zahteva nanaša na velikost/sposobnost vodila, katero mora omogočati hkraten priklop navedenega števila kanalov (vhodov in izhodov) ali na število procesnih vhodno/izhodnih kanalov, ki jih je potrebno hkrati obdelovati z interno procesorsko enoto (DSP) mešalne mize?

Vprašanje 2 : Pod točko 3.3.3.18 je zahtevano: na vsakem vhodnem kanalu mora obstajati možnost določitve najmanj treh insertnih točk z možnostjo nastavitve izhodnega signala.
Zanima nas ali so zahtevane tri (3) insertne točke ali ena (1) insertna točk z možnostjo premikanja pozicije na tri različna mesta na vsakem vhodnem kanalu?

ODGOVOR
Odgovor 1: pod točko 3.3.3.17 se zahteva nanaša na velikost/sposobnost vodila, ki omogoča sočasen priklop navedenega števila vhodov in izhodov.
Odgovor 2: pod točko 3.3.3.18 je zahtevana ena insertna točka z možnostjo premika pozicije na tri različna mesta na vsakem vhodnem kanalu.

Komercialna služba RTV Slovenija