Dosje javnega naročila 003357/2019
Naročnik: ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 899.452,81 EUR

JN003357/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN003357/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003357/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN003357/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN003357/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003357/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 100-241607
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Frančiška Al-Mansour
fani.al-mansour@guest.arnes.si
+386 12805302

Internetni naslovi
http://www.zveza-zsd.si

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Noršinska ulica 13
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Štefan Sočič
stefan.socic@guest.arnes.si
+386 25213424

Internetni naslovi
https://www.ekonomska-ms.si/

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Trg Borisa Kidriča 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Barbara Konečnik
barbara.konecnik@ses-mb.si
+386 59083372

Internetni naslovi
https://www.ses-mb.si/

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR
Park mladih 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Boštjan Senekovič
bostjan.senekovic@icp-mb.si
+386 40803838

Internetni naslovi
http://www.icp-mb.si/

DIJAŠKI DOM TABOR
Kotnikova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Šemso Mujanović
info@ddt.si
+386 12348840

Internetni naslovi
http://www.ddt.si/

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
1230
SI
Domžale
Slovenija
Gregor Jasenc
gregor.jasenc@gmail.com
+386 31432736

Internetni naslovi
http://www.ssdomzale.si/

DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24A
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Bojana Peruš Marušič
bojanap@ddlizika.si
+386 23004665

Internetni naslovi
http://www.ddlizika.si/

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Ulica talcev 3A
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vladimira Šuštaršič
vladimira.sustarsic@esnm.si
+386 73933260

Internetni naslovi
http://www.esnm.si/

GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA
Prušnikova ulica 98
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Bogomir Trontelj
bogomir.trontelj@sentvid.org
+386 40761655

Internetni naslovi
https://www.sentvid.org/

GIMNAZIJA VIČ
Tržaška cesta 72
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andrej Smrdu
andrej.smrdu@gimvic.org
+386 70188383

Internetni naslovi
http://gimvic.org/

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
Irma Ducman
tajnistvo@scrs.si
+386 38182079

Internetni naslovi
https://scrs.si/

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 13
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Martina Strle
martina.strle@egss.si
+386 45373520

Internetni naslovi
https://www.egss.si/

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
mag. Gabrijela Kotnik
gabrijela.kotnik@sc-sg.si
+386 28846528

Internetni naslovi
https://www.sc-sg.net/

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
Ulica dr. Jožeta Pučnika 21
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Lidija Pahič, Danilo Janžič
lidijap@sssb.si
+386 28432073

Internetni naslovi
http://www.sssb.si/

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Zlatka Lebar
zlatka.lebar@guest.arnes.si
+386 25211450

Internetni naslovi
http://www.szsms.si/

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Ipavčeva ulica 10
3000
SI
Celje
Slovenija
Katja Pogelšek Žilavec
katja.pogelsek@guest.arnes.si
+386 34286900

Internetni naslovi
http://www.szsce.si/

GIMNAZIJA NOVO MESTO
Seidlova cesta 9
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Ivan Potočar
ivan.potocar@gimnm.org
+386 51202481

Internetni naslovi
https://www.gimnm.org/

OSNOVNA ŠOLA CENTER
Seidlova cesta 7
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Danica Žabkar
danica.zabkar@guest.arnes.si
+386 73719027

Internetni naslovi
http://www.os-center.si/

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Kosovelova ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Barbara Jančič
barbara.jancic@gcc.si
+386 34285700

Internetni naslovi
http://www.gcc.si/

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA Ljubljana
Pokopališka ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Šterbenc
tajnistvo@smgs.si
+386 16209400

Internetni naslovi
https://www.smgs.si/

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
Kranjska cesta 24
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Marjana Potočnik
marjana.potocnik@sgtsr.si
+386 45370600

Internetni naslovi
http://www.sgtsr.si/

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Mladinska ulica 5
9252
SI
Radenci
Slovenija
Janja Prašnikar Neuvirt
janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si
+386 41605161

Internetni naslovi
http://ssgtr.si/

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Nataša Erjavec
natasa.erjavec@ddb.si
+386 15342867

Internetni naslovi
http://www.ddb.si/

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA
Cesta krških žrtev 131
8270
SI
Krško
Slovenija
Marjeta Sodec
tajnistvo@sc-krsko.si
+386 74906400

Internetni naslovi
https://www.sc-krsko.si/

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Tjaša Štrancar
racunovodstvo@ss-venopilon.si
+386 53664114

Internetni naslovi
https://www.ss-venopilon.si/

GIMNAZIJA BREŽICE
Trg izgnancev 14
8250
SI
Brežice
Slovenija
Nada Gramc
nada.gramc@guest.arnes.si
+386 74992354

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-brezice.si/

Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
4202
SI
Naklo
Slovenija
Irena Gril
irena.gril@bc-naklo.ci
+386 51411046

Internetni naslovi
http://www.bc-naklo.si/

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1B
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Martin Pivk
martin.pivk@guest.arnes.si
+386 45062300

Internetni naslovi
http://www.scsl.si/

PROMETNA ŠOLA MARIBOR
Preradovičeva ulica 33
2000
SI
Maribor
Slovenija
Aleš Vrešak
ales.vresak@prometna.net
+386 31616804

Internetni naslovi
http://prometna.net/

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Vrbanska cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Mateja Gradič
racunovodstvo@bts.si
+386 22353707

Internetni naslovi
http://www.bts.si/

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vesna Barbič Šenica
vesna.barbic@guest.arnes.si
+386 73935587

Internetni naslovi
http://www.dijaskidom.org/

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Streliška pot 7
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Lilijana Pliberšek
lilijana.plibersek@guest.arnes.si
+386 53354813

Internetni naslovi
http://ddng.si/

GIMNAZIJA KRANJ
Koroška cesta 13
4000
SI
Kranj
Slovenija
mag. Fani Mavrič
fani.mavrič@guest.arnes.si
+386 40245116

Internetni naslovi
http://www.s-gim.kr.edus.si/domov/

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR
Smetanova ulica 35
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marjeta Klajnšek
marjeta.klajnsek1@guest.arnes.si
+386 22350603

Internetni naslovi
http://gradbena.si/

GIMNAZIJA ORMOŽ
Hardek 5A
2270
SI
Ormož
Slovenija
Vida Dovnik
gimnazija.ormoz@guest.arnes.si
+386 27400147

Internetni naslovi
https://www.gimnazija-ormoz.si/

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Kosovelova ulica 2
3000
SI
Celje
Slovenija
Damijana Dojer
damijana.dojer@ssgt.si
+386 34255450

Internetni naslovi
http://www.ssgt.si/

WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
Streliška ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Miha Vogrinec
tajnistvo@waldorf.si
+386 14345570

Internetni naslovi
http://www.wsl.si/

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
Ižanska cesta 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Milan Knez
milan.knez@bic-lj.si
+386 31653429

Internetni naslovi
http://www.bic-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309662/razpisna_dokumentacija_zemeljski_plin_ZŠD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9598
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, če preverite ESPD obrazec, ker ga ne moremo prenesti.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil še enkrat objavil ESPD obrazce. Obrazec je na voljo na povezavi: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311479/Narocnik_ESPD_zemeljski_plin_ZŠD.zipDatum objave: 11.06.2019   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v nadaljevanju pošiljamo vprašanja:
1. Določeni pogoji za izključitev ponudbe (točka 11. navodil) nimajo ustrezne osnove, na podlagi katere bi lahko ponudniki preverili ali je/bo njihova ponudba ustrezna (npr. 'če cena presega zagotovljenih sredstev naročnika,').
2. Ali je obdobje dobave v vsakem primeru 2 leti od začetka dobave ne glede na to, kdaj se bo dobava pričela?
3. Predlagamo črtanje zadnjega dela stavka v 1. odstavku 5. člena pogodbe in zadnjega dela stavka v 3. odstavku 5. člena neposredne pogodbe, saj količine potrjuje izključno operater omrežja.
4. 6. člen pogodbe: morebitna odškodninska odgovornost mora biti vezana na odpoved pogodbe iz krivdnega razloga na strani dobavitelja.
5. V pogodbeni dokumentaciji ni vzorca izjave o lastniški strukturi ponudnika. Prosimo za vzorec.
6. 6. v neposredni pogodbi za dobavo zemeljskega plina ni opredeljenega dobavnega obdobja oz. so v pogodbi tudi napačni (stari) datumi.

Hvala in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
1. Določba, da bo ponudba izključena kot nedopustna, če cena presega zagotovljena sredstva naročnika, je skladna z ZJN-3, ki v 29. alineji 1. odstavka 2. člena definira dopustno ponudbo kot ponudbo, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
2. Obdobje dobave se v vsakem primeru zaključi po poteku dveh let od datuma, ki bo kot začetek obdobja dobave naveden v drugem odstavku 3. člena krovne pogodbe (predvidoma 31.8.2021). Če se bo dobava za posamezen zavod začela kasneje, bo obdobje dobave torej krajše od dveh let. Obdobje dobave za posamezen zavod bo opredeljeno v 2. členu neposredne pogodbe.
3. Naročnik spreminja izpostavljene določbe (1. odstavek 5. člena krovne pogodbe in 3. odstavek 5. člena neposredne pogodbe) tako, da se glasijo: Rok plačila je 30 dni po prejemu e-računa in potrditvi računa s strani posameznega odjemalca«.
4. Določba 6. člena krovne pogodbe se črta.
5. Vzorec izjave o lastniški strukturi bo izbranemu ponudniku posredovan pred podpisom pogodbe.
6. Naročnik bo v 2. členu neposredne pogodbe dodal odstavek z opredelitvijo obdobja dobave. Datumi v prvi in drugi alineji 1. člena neposredne se pravilno glasijo »od 1.9.2019 do 31.8.2021«.