Dosje javnega naročila 003320/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Storitve: OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA UPRAVNE ZGRADBE MESTNE OBČINE CELJE IN UPRAVNE ENOTE CELJE ZA OBDOBJE 2019-2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN003320/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003320/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN003320/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN003320/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN003320/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003320/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 099-240111
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za splošne zadeve, Katja Sentočnik
katja.sentocnik@celje.si
+386 34265874
+386 34265774

Internetni naslovi
https://moc.celje.si

REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE
Ljubljanska cesta 1
3000
SI
Celje
Slovenija
andreja.ulaga@gov.si
+386 34265475

Internetni naslovi
http://www.upravneenote.gov.si/celje/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9597
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA UPRAVNE ZGRADBE MESTNE OBČINE CELJE IN UPRAVNE ENOTE CELJE ZA OBDOBJE 2019-2023
Referenčna številka dokumenta: 4303-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA UPRAVNE ZGRADBE MESTNE OBČINE CELJE IN UPRAVNE ENOTE CELJE ZA OBDOBJE 2019-2023
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 383.081,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE IN LJUBLJANSKA CESTA 1, 3000 CELJE
II.2.4 Opis javnega naročila
OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA UPRAVNE ZGRADBE MESTNE OBČINE CELJE IN UPRAVNE ENOTE CELJE ZA OBDOBJE 2019-2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 383.081,92 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
VSI POGOJI SO NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI, KI JE OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI MESTNE OBČINE CELJE:
https://moc.celje.si
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
VSI POGOJI SO NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI, KI JE OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI MESTNE OBČINE CELJE:
https://moc.celje.si

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   12:15
Kraj: sistem eJn, ELEKTRONSKO ODPIRANJE PONUDB


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spošotovani,

prosimo za informacijo kje najdemo razpisno dokumentacijo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.

https://moc.celje.si/javni-razpisi/6329-okolju-prijazne-storitve-ciscenja

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.05.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spošotovani,

prosimo za informacijo kje najdemo razpisno dokumentacijo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.

https://moc.celje.si/javni-razpisi/6329-okolju-prijazne-storitve-ciscenja

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.05.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na vaši spletni strani nismo zasledili objave razpisne dokumentacije.
Ali je razpisna dokumentacija objavljena in kje točno na spletni strani se nahaja?


Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.

https://moc.celje.si/javni-razpisi/6329-okolju-prijazne-storitve-ciscenja

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.05.2019   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ESPD obrazec se ne da naložiti v Portalu javnih naročil. Javlja napako.

Prosimo, da preverite.

LP

ODGOVOR


Spoštovani.
Prosimo poskusite ponovno prenesti ESPD obrazec.
V kolikor bodo kakršnekoli težave, nas prosim obvestite.

Hvala.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.05.2019   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nikjer nismo zasledili kdo nabavlja sanitarno-higienski material?
Za UE v prilogi 2 piše: Predvideni rok začetka izvajanja del je 1. 4. 2015. Dela se bodo izvajala do 31. 3. 2018. Kaj to pomeni?
ESPD obrazca še kar ni mogoče naložiti

ODGOVOR

Spoštovani,

sanitarno higienski material (toaletni papir, papirnate brisače in tekoče milo za sanitarije) nabavlja naročnik sam.
Čistila vključno s čistili za sanitarije so predmet tega javnega naročila in so vključeni v storitev čiščenja.

ESPD obrazec naročnik še ureja in bo v nadaljevanju dostopen na spletni strani naročnika.

Lep pozdrav.Datum objave: 29.05.2019   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nikjer nismo zasledili kdo nabavlja sanitarno-higienski material?
Za UE v prilogi 2 piše: Predvideni rok začetka izvajanja del je 1. 4. 2015. Dela se bodo izvajala do 31. 3. 2018. Kaj to pomeni?
ESPD obrazca še kar ni mogoče naložiti

ODGOVOR

Sanitarno higienski material (toaletni papir, papirnate brisače in tekoče milo za sanitarije) nabavlja naročnik sam.
Čistila pa so predmet javnega naročila in morajo biti vključena v storitev čiščenja, kot je navedeno v obrazcih
2a in 2b.
ESPD obrazec po naročnikovem pregledu deluje. Ponudnik ga mora shraniti na svoj računalnik in ga nato uvoziti na Portalu javnih naročil.

UE pogodba, Priloga št. 2, str. 108: pravilno besedilo se glasi: Predvideni rok začetka izvajanja del je 1. 8. 2019.
Dela se bodo izvajala 48 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.

Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 29.05.2019   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ESPD obrazca ni mogoče shraniti na računalnik in ga nato čez sistem obdelati in shraniti.

Hvala

ODGOVOR


Naročnik je preveril in obrazec ESPD deluje. Obrazec je potrebno shraniti na računalnik in ga nato uvoziti na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.06.2019   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate pri referenčnem pogoju, da mora biti projekt uspešno zaključen. Uspešno zaključen posel ne bi smel biti pogoj, saj imamo večinoma pogodbe sklenjene za obdobje več let ali celo za nedoločen čas, in glede na vašo zahtevo, dejansko ne moremo podati reference naročnikov, ki so zadovoljni z našimi storitvami, samo zato, ker še nismo prenehali sodelovati in se pogodba ni zaključila. V praksi redko sklepamo enoletne pogodbe, ki bi se lahko v obdobju zadnjih 3 let uspešno zaključile.

Prosimo vas, da umaknete zahtevo, da mora biti referenčni projekt uspešno zaključen, in dovolite, da predložimo reference za projekte, ki se izvajajo najmanj 12 mesecev neprekinjeno v zadnjih 3 letih.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da je ponudnik v zadnjih treh letih pred odpiranjem ponudb uspešno izvedel vsaj eno storitev čiščenja v skupni površini najmanj 5.000 m2 in vsaj tri storitve čiščenja v skupni površini najmanj 3.000 m2.
ZJN-3 naročniku omogoča, da omeji časovno obdobje izvajanja referenčnih poslov na tri leta pred izvedbo javnega naročila. Ponudniki morajo izkazati tehnično in strokovno sposobnost s posli, ki so jih izvedli v zadnjih treh letih.
Glede na kompleksnost naročila (prostori Mestne občine Celje in Upravne enote Celje) so naročniku dosedanje izkušnje ponudnikov zelo pomembne, prav tako tudi mnenja referenčnih naročnikov, ki ponudnikom potrdijo referenco. Referenca pa je lahko potrjena samo v primeru uspešno zaključenega posla.
Časovno trajanje pogodb za naročnika ni pomembno, pomembno je, da se referenca nanaša na obdobje zadnjih treh let, torej da je bil posel v tem obdobju uspešno zaključen.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.06.2019   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nas zanima, ali bo izbrani ponudnik lahko predložil garancijo, ki jo izda zavarovalnica in je enakovredna garanciji, ki jo izda banka?
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR

Spoštovani.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je lahko tudi kavcijsko zavarovanje na poziv s strani zavarovalnice.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.06.2019   09:48
VPRAŠANJE
Zanima nas ali lahko predložimo kopije referenc, ki smo jih pridobili za potrebe drugih razpisov in ki ustrezajo zahtevam naročnika?

ODGOVOR

Ponudnik lahko predloži kopije referenc, ki morajo v celoti ustrezati pogojem iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 12.06.2019   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo, da izbrani ponudnik predloži obrazec "Vzorec izjave s pooblastilom (Obr_7d)" za osebe, ki bodo izvajale storitev čiščenja, šele pred podpisom pogodbe in ga ni potrebno prilagati že v ponudbo?

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,
tako je, obrazec bo moral izpolniti izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe.

Lep pozdrav,Datum objave: 24.06.2019   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima nas ali gre za delavke, ki so bile na trenutnega izvajalca prenesena s strani naročnika, saj v nasprotnem primeru ne gre za "prevzem delavca" v skladu s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih?

V kolikor gre za delavke, ki niso bile z vaše strani prenesene na trenutnega izvajalca, se ponudniki ne moremo obvezati da bomo delavke prevzeli, saj za to ne obstaja pravna podlaga in na to nimamo vpliva. Delavke, zaposlene pri trenutnem izvajalcu, lahko namreč zavrnejo zaposlitev pri novo izbranemu ponudniku.

Lep pozdrav,ODGOVOR

Spoštovani.

Ne gre za prevzem delavcev v smislu 75. člena ZDR, to tudi ni navedeno v razpisni dokumentaciji, ampak gre za željo naročnika, da bodoči izvajalec zaposli trenutne delavke, ki pri trenutnem izvajalcu delajo dobro. S pripravljenostjo, da izbrani ponudnik zaposli trenutne delavke, se ne obvezuje, ampak izraža samo pripravljenost, kar ni nujno, da se realizira sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Prav tako naročnik ne more vplivati na voljo delavk, ali bodo z izbranim ponudnikom sklenile pogodbo o zaposlitvi ali ne.

Datum objave: 24.06.2019   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po 73. členu Zakona o delovnih razmerjih morajo za prevzete delavce še eno leto po prevzemu veljati isti pogoji, kot so jih imeli do prevzema. Prosimo, če nam za osem prevzetih delavk navedete podatke o:
- stopnji invalidnosti
- osnovni plači
- bruto plači 1
- bruto plači 2
- delovni dobi (leto, mesec, dan)
- strošku delovne dobe
- jubilejni nagradi (višina)
- odpravnini ob upokojitvi
- povprečni letni odsotnosti v % (bolniška...)
- letnem dopustu (število dni)
- kolektivni pogodbi (naziv)
- strošku prevoza na dan
- strošku prehrane na dan.
Podatke potrebujemo za pravilen izračun stroškov dela, saj le tako lahko pripravimo konkurenčno ponudbo.
Poleg tega nas zanima kaj se zgodi s prevzetimi delavkami po obdobju štirih let, kolikor traja javno naročilo?


ODGOVOR

delavka 1 predvidena upokojitev: NE Invalidnost: NE Skupna delovna doba na dan 30. 6. 2019: 32 04 15 Bolniška v : 5,7 Letni dopust: 20 Prevoz: 1
delavka 1 predvidena upokojitev: NE Invalidnost: NE Skupna delovna doba na dan 30. 6. 2019: 36 00 15 Bolniška v : 0 Letni dopust: 20 Prevoz: 12
delavka 1 predvidena upokojitev: NE Invalidnost: NE Skupna delovna doba na dan 30. 6. 2019: 32 04 Bolniška v : 0 Letni dopust: 20 Prevoz: 1
delavka 1 predvidena upokojitev: NE Invalidnost: NE Skupna delovna doba na dan 30. 6. 2019: 32 04 Bolniška v : 0 Letni dopust: 20 Prevoz: 3
delavka 1 predvidena upokojitev: NE Invalidnost: NE Skupna delovna doba na dan 30. 6. 2019: 32 04 Bolniška v : 0 Letni dopust: 20 Prevoz: 2
Vse delavke prejemajo osnovno plačo v višini 886, 63 eur.

Kot je naročnik odgovoril že pri vprašanju z dne 12. 6. 2019 ob 14:50 uri: Ne gre za prevzem delavcev v smislu 75. člena ZDR, to tudi ni navedeno v razpisni dokumentaciji, ampak gre za željo naročnika, da bodoči izvajalec zaposli trenutne delavke, ki pa delajo dobro. S pripravljenostjo, da izbrani ponudnik zaposli trenutne delavke, se ne obvezuje, ampak izraža samo pripravljenost, kar ni nujno, da se realizira sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Prav tako naročnik ne more vplivati na voljo delavk, ali bodo z izbranim ponudnikom sklenile pogodbo o zaposlitvi ali ne.


Datum objave: 24.06.2019   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo, da izbrani ponudnik predloži obrazec "Vzorec izjave s pooblastilom (Obr_7d)" za osebe, ki bodo izvajale storitev čiščenja, šele pred podpisom pogodbe in ga ni potrebno prilagati že v ponudbo?

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani.
Obrazec 7d bo morali predložiti izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe.


Datum objave: 24.06.2019   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Zanima nas kdo pobira in pomiva posodo (kozarce, krožnike) v dvoranah po različnih dogodkih?

2. Ali se rože zalivajo samo na skupnih površinah (hodniki, avle) ali tudi po pisarnah?

3. V razpisni dokumentaciji pri obsegu del (MOC) je pri postavki »letna opravila« navedeno »4x letno odstranitev in nanos novih talnih premazov«. Zanima nas, na katerih talnih površinah razen na PVC se izvaja premaze, oziroma sli se premazi izvajajo tudi na parketu, kot je bilo omenjeno na ogledu lokacije (npr. na parketu v dvoranah)?

4. V obsegu del dvoran je navedeno čiščenje »po potrebi oz. po vsaki prireditvi«. Zanima nas naslednje:
- koliko je takih prireditev lahko v enem dnevu
- koliko prireditev je v enem letu (okvirna ocena)
- koliko časa traja posamezna prireditev.

5. V obsegu del dvoran je navedeno tudi »Dežurstvo v kuhinji po potrebi (kuhanje kave)«. Zanima nas ali mora biti čistilka prisotna za čas trajanja celotne prireditve?

6. Prav tako je v »Opisu priprave dvoran narodnega doma in grafične priloge« navedeno: «Dežurstvo v bifeju ob sejah Mestnega sveta«. Ali je v to dežurstvo vključeno tudi kuhanje kave? V kolikor je vaš odgovor da, vas prosimo da nam odgovorite koliko je teh in podobnih sej na letni ravni?

7. Kot merilo je naveden možen prevzem trenutno zaposlenih 5ih delavk. Ali so bile te delavke prej zaposlene pri vas? Za vsako posamezno delavko (delavka 1, delavka2..delavka 5) potrebujemo podatke in sicer: plača bruto 1, za koliko ur na teden so zaposlene, prevoz v km / dan, prehrana na dan v EUR, število dni letnega dopusta, morebitna bolniška odsotnost v urah v letu 2018, omejitve pri delu ali odločbo o invalidnosti v kolikor katera od delavk z tem razpolaga.

8. Ali so predvidene upokojitve delavk v času trajanja tega naročila?

9. Po kateri kolektivni pogodbi so zaposlene delavke?

10. Ali ima katera od delavk odločbo o invalidnosti? V primeru da ima, katere kategorije?

Lep pozdrav,


ODGOVOR

1.
MESTNA OBČINA: Po sejah mestnega sveta, odborih in preostalih dogodkih, ki jih organizira občina, čistilke pobirajo in pomivajo posodo in kozarce.
Na dogodkih, ki niso v povezavi z občino pa ne.
UE: Pomivanje posode v sejni sobi (skodelice za kavo in kozarci) po prireditvah - sestankih in predavanjih, če se le-ta vršijo na UE in v tajništvu načelnika. Kozarce in posodo v čajnih kuhinjah po Oddelkih oz. posameznih nadstropjih pomivajo sami uslužbenci.

2.
MESTNA OBČINA:Odvisno od zahtev. vendar v večini ne.
UE: Rože v pisarnah zalivajo sami uslužbenci. Po hodnikih v UE ni rož, razen v avli te zalivajo snažilke.

3.
MESTNA OBČINA:DA, in na površinah, kjer je kamen.
UE ima PVC površine na hodnikih, ostalih površin, kjer se izvajajo premazi pa ni (parketov ipd.)

4.
- koliko je takih prireditev lahko v enem dnevu 2-3
- koliko prireditev je v enem letu (okvirna ocena) cca.30
- koliko časa traja posamezna prireditev: do 4 ure

5.
Čistilke niso navzoče ves čas, razen po potrebi. Kava se pripravi vnaprej.

6.
Ali je v to dežurstvo vključeno tudi kuhanje kave? DA
V kolikor je vaš odgovor da, vas prosimo da nam odgovorite koliko je teh in podobnih sej na letni ravni? Približno 10

7.
5 delavk je zaposlenih pri trenutnem izvajalcu in ne na Mestni občini Celje.
Podatki o plačah, prevozu in vse ostalo so navedeni v prejšnjem odgovoru:
Naročnik je na to vprašanje odgovoril dne 12.6.2019 ob 14:43

8.
NE

9.
Nimamo podatka

10.
Nobena od delavk nima odločbe o invalidnosti.


Datum objave: 24.06.2019   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navajate, da naročnik lahko potrdi samo uspešno zaključeno referenco, kar nikakor ne drži, saj naročnik lahko potrdi tudi uspešno sodelovanje s ponudnikom do trenutka izdaje referenčnega potrdila. Navajate, da so za vas kot naročnika pomembne dosedanje izkušnje ponudnika, na drugi strani, pa v svojem odgovoru navajate, da za vas ni pomembno trajanje izvajanja storitve pri referenčnem naročniku, kar nasprotuje eno drugemu.

Menimo, da postavljate ponudnike v neenakopraven položaj. Glede na vaš trenutno oblikovan pogoj, lahko en ponudnik poda 4 reference, da je v zadnjih 3 letih izvajal storitev v trajanju npr. 2 mesecev in jo uspešno zaključil, na drugi strani pa zaradi zahteve po uspešno zaključenem poslu, ne boste priznali sposobnosti ponudniku s 4-imi referencami v trajanju 5 let, ki pač še niso zaključene in se še vedno izvajajo (čeprav se vsak mesec uspešno zaključijo na tak način, da naročnik potrdi kvaliteto čiščenja s plačilom računa).
Nikakor ne more biti nepomembno dejstvo, koliko časa je ponudnik izvajal storitev pri svojem referenčnem naročniku. Po vaših referenčnih zahtevah, izkušnje lahko izkaže ponudnik, ki je izvajal dela pri svojih referenčnih naročnikih samo 2 meseca in jih uspešno zaključil. Ponudnik, ki pa izvaja dela že npr. 5 let, pa jih še ni zaključil, pa ne izkazuje izkušenj?

Imamo ogromno število naročnikov, ki nam lahko potrdijo referenco, vendar posli še niso zaključeni, saj se storitve še izvajajo, ker je naročnik zadovoljen in ni potrebe po prekinitvi posla. Naročnik zmotno daje prednost "uspešno zaključenemu poslu", namesto samemu trajanju posla.

Prosimo, da ponovno preučite vaš referenčni pogoj in ga spremenite tako, da lahko ponudniki predložijo reference tudi za posle, ki še niso zaključeni?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik zahteva, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil.
Reference so dokazila o že uspešno zaključenih primerljivih poslih in naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik v skladu z zahtevami že uspešno izvedel primerljivo storitev, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za uspešno izvedbo naročila.
Naročnik ima jasno navedeno, da je moral ponudnik uspešno izvesti vsaj eno storitev čiščenja v skupni površini najmanj 5.000 m2 in vsaj tri v skupni povrčini najmanj 3.000 m2, kar je povsem primerljivo z obsegom objavljenega javnega naročila.
Naročnik vse reference preveri pri referenčnih naročnikih. Posli, ki se še izvajajo niso uspešno zaključeni.

Lep pozdrav.