Dosje javnega naročila 003319/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA GRADEC, Bevkova ulica 3, 1270 Litija
Blago: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.398.142,72 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003319/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003319/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN003319/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003319/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2019
JN003319/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN003319/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN003319/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.11.2019
JN003319/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2020
JN003319/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN003319/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2020
JN003319/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2020
JN003319/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2020
JN003319/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003319/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 099-239195
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Bevkova ulica 3
1270
SI
Litija
Slovenija
Bernarda Kanduč
Bernarda.Kanduc@guest.arnes.si
+386 18983200

Internetni naslovi
http://www.osgradec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309691/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9601
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
Referenčna številka dokumenta: 1 jn /2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 13
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Mleko
Probiotični jogurti
Sadni in navadni jogurti
Mlečni namazi, sirni namazi
Skute in siri
Smetane
Maslo
Sladoled
Eko mleko in mlečni izdelki
Mleko in izdelki brez laktoze
Ostali mlečni izdelki
Nehomogenizirano mleko

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sveže meso
Mesni izdelki
Ekološko meso in izdelki
Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava perutninskega mesa in izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Jajca - pašna reja
Jajca -talna reja
Ekološka jajca
Jajca kvalitete A

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15119600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklopa:
Zamrznjene ribe
Sveže ribe

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ter suho sadje in zelenjava ter oreški
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sveže sadje
Sveža zelenjava
Suhe stročnice
Naravno kisano zelje in repa
Bio sadje in zelenjava
Integrirana zelenjava in sadje iz drugih shem kakovosti, ki so opredeljene v 67.členu Zakona o kmetijstvu
Sadje in izdelki predelani iz integriranih izdelkov ali iz drugih shem kakovosti, ki so opredeljene v 69.Zakona o kmetijstvu
Suho sadje in oreškiII.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjenega sadja in zelenjave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15830000
15840000
15850000
15860000
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Olja
Marmelade in džemi
Konzervirane ribe
Čaji
Začimbe
Konzervirano sadje in zelenjava
Ostalo prehrambeno blago
Ostali ekološki izdelki

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Sadni sokovi, sirup in voda
BIO sokovi
Sadno žitne rezine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15610000
15611000
15612000
15613000
15613100
15613300
15614000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Moke, kaše, testenine, kosmiči
Bio testenine
Bio mlevski izdelki, žita

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Kruh in pekovski izdelki
Slaščice in peciva
Bio pekarski, izdelki z manj soli in ostali izdelki
Ostali pekovski izdelki

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Delno pripravljena zamrznjena živila
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjenih živil iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila za posebne prehrambene namene
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava dietnih živil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.06.2019   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.06.2019   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Bevkova ulica 3
1270
Litija
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   08:09
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 8 kakšno mešanico želite?
artikel 12: jurčki celi ali kocke ali rezine?
artikel 13: ali je lahko dvobarvna paprika?
artikel 16: ali lahko ponudimo mešanico, ki se malenkost razlikuje od vaše navedene?
artikel 17: ali lahko ponudimo mešanico, ki se malenkost razlikuje od vaše navedene?
artikel 19: katero vrsto sadja želite?

ODGOVOR

Spoštovani,
izvolite odgovore:
Sklop 7
artikel 8 kakšno mešanico želite? Enako kot keiser mix
artikel 12: jurčki celi ali kocke ali rezine? rezani
artikel 13: ali je lahko dvobarvna paprika? lahko
artikel 16: ali lahko ponudimo mešanico, ki se malenkost razlikuje od vaše navedene? Prosimo, če opredelite v čem se razlikuje.
artikel 17: ali lahko ponudimo mešanico, ki se malenkost razlikuje od vaše navedene? Prosimo, če opredelite v čem se razlikuje.
artikel 19: katero vrsto sadja želite? Odgovor vam bomo posredovali naknadno.

Lep pozdrav


Datum objave: 30.05.2019   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo Vas, da iz Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava izločite artikla Majoneza 620g, Majoneza 1 liter PVC, saj slednji artikli niso konzervirano sadje ali zelenjavaODGOVOR
Ko bo naročnik objavil popravek, bo upošteval vašo pobudo.
Lep pozdravDatum objave: 30.05.2019   13:51
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 8 kakšno mešanico želite?
artikel 12: jurčki celi ali kocke ali rezine?
artikel 13: ali je lahko dvobarvna paprika?
artikel 16: ali lahko ponudimo mešanico, ki se malenkost razlikuje od vaše navedene?
artikel 17: ali lahko ponudimo mešanico, ki se malenkost razlikuje od vaše navedene?
artikel 19: katero vrsto sadja želite?

ODGOVOR


Spoštovani,
artikel 19: katero vrsto sadja želite? gozdniu sadeži

lep pozdrav

Datum objave: 30.05.2019   16:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas na kakšen način boste preverjali ali dostavljeno blago ustreza merilu višja kakovost , tekom izvajanja javnega naročila? Na primer kako konkretno bo naročnik preverjal, ali je dostavljeno meso ali zelenjava res meso oziroma zelenjava pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik predložil pri prijavi na javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat ali boste sami preverjali kakovost in poreklo?

Obveščamo vas, da bomo redno spremljali ali bodo izbrani ponudniki dejansko dobavljali blago, za katerega so prejeli dodatne točke!

Lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani,
za izbrano kakovost ponudnik ne bo dobil dodatnih točke. Za podsklope, kjer je opredeljena izbrana kakovost je le ta pogoj.

Ni potrebno, da ponudnik poda ponudbo za celoten sklop, temveč za posamezne podsklope oz. artikle tam kjer gre za ekološka živila, živila integrirane pridelave, sadje in zelenjavo ... Vse to je opisano v razpisni dokumentaciji.

Ponudniku bo priznana sposobnost, če bo predložil certifikat (predloženi morajo biti certifikati do primarnega pridelovalca.

Pri dnevnih naročilih bo v primeru naročila živil iz shem kakovosti naročnik zahteval ustrezno označevanje živil na deklaracija in spremnih dokumentih (dobavnicah). V kolikor bo naročnik posumil v resničnost podatkov, bo le te preveril pri pridelovalcu ali rejcu kateri bo naveden na certifikatu oz. spremnih dokumentih ob dobavi.

Poleg tega pa nadzor vršijo certifikacijski organi in uprava za varno hrano.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.06.2019   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
21 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2l- IZDELEK NE OBSTAJA- SPREMENJENA RECEPTURA- LAHKO PA PONUDIMO Nektar breskev min. 80 % sadni delež, brez dodanega sladkorja. Prosim sporočite kaj ponudimo.

22 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 1l- IZDELEK NE OBSTAJA, O nektarju iz Breskev govorimo kadar ima izdelek sadni delež več kot 50 %. Le tega imate že razpisanega pod zaporedno št. 8, zato slednjega umaknite iz razpisa.

26 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 3l- ali lahko ponudimo 5 L pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano mersko enoto?

27 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 17l- ŽE LETA DOBAVLJIV SAMO V 16 L PAKIRANJU.
PROSIM USKLADITE OBRAZEC V SKLADU S SPREMEMBAMI NA TRGU!

29 Sirup Gold pomaranča 100%, 5 litrov- IZDELEK NIMA 100% AMPAK 65 % SADNI DELEŽ

31 Smoothi - ananas 250 ml- IZDELEK BO V ROKU 1 MESECA UKINJEN! PROSIM ZA UMIK IZDELKA IZ POVPRAŠEVANJA.
32 Smoothi - jagoda 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

33 Smoothi - mango 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

34 Smoothi - marelica 200 mlIZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.


Podsklop 5: Začimbe
_ ali lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih in ceno preračunamo na razpisano mersko enoto? Vse bi bile Kotanyi v dozi s pokrovom.
ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik vam bo v čim krajšem času podal odgovor in objavil popravek na PJN.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.06.2019   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Podsklop 3: Sadno žitne rezine
42 SADNO ŽITNA REZINA Z JOGURTOVIM PRELIVOM, 30 g, GOZDNI SADEŽI Z VITAMINI kakovost kot Frutabela * - izdelek nima dodanih vitaminov. Prosimo za umik zahteve.


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik bo objavil popravek na PJN.
Lep pozdrav


Datum objave: 03.06.2019   14:59
VPRAŠANJE
Zanima nas:

Sklop 2: Meso in mesni izdelki
Podsklop 2: Mesni izdelki
36 Kranjska klobasa - presna klobasa za kuho/peko iz grobo mletega svinjskega mesa in slanine in dodatnih surovin, začimb in soli; nadev polnjen v ustrezne naravne ali umetne ovoje (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali mora biti s certifikatom?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,
sestava mora biti enaka certificirani, ni pa potreben certifikat.
Lep pozdrav


Datum objave: 03.06.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Ali za naročnika velja npr.
1/1=1kg ali l
2/1=2kg ali l
4/1=4kg ali l?

Podsklop 2: Marmelade in džemi
11 Marmelada, marelična, 20 g v razpisni dokumentaciji na strani 110 imate zapisano, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
12 MARMELADA, marelična, 3 kg v razpisni dokumentaciji na strani 110 imate zapisano, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

Podsklop 3: Konzervirane ribe
13 Tuna v olju 4x52 g - izdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 80g, 3x80g pakiranju ali v 4x80g? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Naročnika tudi prosimo, da definira na katero gramaturo naj preračunamo ceno artikla. Na kos 52g ali na zavitek 4x52g?
16 Tuna v olju pvc 900 g izdelek v 1000g je v aluminijasti vrečki in ne v PVC vrečki. Prosimo za popravek.

Podsklop 4: Čaji
20 Zeliščni čaj - bezeg 20g ali lahko ponudimo izdelek v 36g pakiranju?
25 Sadni čaj - pomaranča 1kg izdelek, ki ne bi vseboval umetnih arom in barvil okus pomaranča ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek okus divja češnja ali pa jagoda-vanilija? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Podsklop 5: Začimbe
28 Drobnjak - drobljen 69g ali lahko ponudimo izdelek v 130g pakiranju?
36 Cimet - mleti 60g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
38 Drobnjak - drobljen 600g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju ali pa v 200g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
41 Lovorjev list 600g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju ali pa v 100g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
42 Majaron - drobljen 600g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju ali pa v 250g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
44 Curry 90 g ali lahko ponudimo izdelek v 190g pakiranju?
48 Petršilj - zdrobljen 600g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju ali pa v 220g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
51 Žajbelj - drobljen 8g izdelek v tej gramaturi Maestro ne obstaja več. Ali lahko ponudimo izdelek v kot Kotanyi v 45g pakiranju.
52 Ingver 14g ali lahko ponudimo izdelek v 38g pakiranju, saj izdelka v 14g na trgu ne najdemo?

Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava
59 Grah, v lastnem soku 850g ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
60 Hren - v kozarčku z jabolki 180g izdelek vsebuje konzervanse. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
61 Kompot - ananas, manj sladek 4200g izdelek vsebuje citronsko kislino. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
62 Kompot - breskev, manj sladek 2600g izdelek vsebuje citronsko kislino. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
63 Kompot - breskev, manj sladek 4200g izdelek vsebuje citronsko kislino. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
64 Kompot - jagoda, manj sladek 4200 g izdelek vsebuje citronsko kislino in barvilo E-120. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
65 Kompot - jagoda, manj sladek 820g v razpisni dokumentaciji na strani 98 imate zapisano, da moramo ponuditi izdelek, ki ima minimalno 50% sadnega deleža. Tak izdelek ne obstaja. Naročnika prosimo, da dovoli ponuditi izdelek z minimalno 36% sadja. Hvala
65 Kompot - jagoda, manj sladek 820g izdelek brez kalcijevega klorida momentalno ni dobavljiv. Naročnika prosimo, da artikel umakne iz popisa, ali pa naj ne bo predmet vzorčenja.
- izdelek vsebuje citronsko kislino. Prosimo za dovoljenje, da izdelek ponudimo v razpis. Hvala
66 Kompot - mešano sadje, manj sladek 225g izdelek vsebuje citronsko kislino in askorbinsko kislino, ter se dobi v 700g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
67 Kompot - mešano sadje, manj sladek 4200g izdelek vsebuje citronsko kislino in askorbinsko kislino, ter se dobi v 700g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
68 Korenček - narezan na kocke, v lastnem soku 850g izdelek nima nikjer zabeleženo, da je v lastnem soku, temveč piše da je v slanici, slanem nalivu itd. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
70 Koruza, v lastnem soku 560g na deklaraciji konzervirane koruze nismo nikjer zasledili, da je v lastnem soku. Na vseh konzerviranih koruzah je zapisano, da so v nalivu, slanem nalivu itd. Ali jo lahko vseeno ponudimo?
74 Majoneza 1 liter PVC izdelek v PVC embalaži vsebuje konzervanse. Ali ga lahko vseeno ponudimo, ali želite izdelek brez konzervansov in v kozarcu ?
80 Paradižnikova pelati - v koščkih 400g izdelek imamo v svojem asortimanu v 800g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
86 Stročji fižol, v lastnem soku 4000g na nobenem konzerviranem stročjem fižolu ni zapisa, da je v lastnem soku, temveč piše samo da je v nalivu ali v slanici. Ali ga lahko vseeno ponudimo?

Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago
89 Jušna zelenjava 620g izdelek je mogoče dobiti v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Hvala
90 Balzamični kis 0,5l1l - Vsi balzamični kisi vsebujejo dodana barvila in konzervanse. Ali vam lahko ponudimo balzamični kis, ki ima dodana barvila in konzervanse?
Lahko pa vam ponudimo balzamični kis brez dodanih barvil in konzervansov z dodano aromo granatnega jabolka?
Prosim sporočite, kaj lahko ponudimo.
93 Margarina 500 g ali naročnik želi izdelek za mazanje ali za peko? V kolikor želite izdelek za mazanje se ta dobi v 250g pakiranju.
93 Margarina 250 g ali naročnik želi izdelek za mazanje ali za peko?
98 Puranja pašteta 30g puranja pašteta v zahtevani gramaturi ne obstaja več. Ali lahko ponudimo izdelek v 95g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen lahko ponudimo izdelek kokošja pašteta v zahtevani gramaturi?
102 ketchup 18g- izdelek vsebuje konzervanse. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
103 ketchup 4kg izdelek vsebuje konzervanse. V kolikor želite izdelek brez konzervansov zahtevajte izdelek v 1000g pakiranju. Povejte kaj ponudimo?
104 Piščančja pašteta 30g izdelek vsebuje ojačevalce arome in konzervanse. Ali jo lahko vseeno ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da zahteva kokošjo pašteto in ne piščančjo. Hvala
106 riževi vaflji oz čokoladni vaflji 250g ali naročnik želi riževe vaflje ali čokoladne vaflje. Gre za 2 različna artikla, ki imata različno ceno in različno gramaturo. Naročnika prosimo, da jasno pove kateri vafelj želi.
Rižev vafelj se dobi v 100g pakiranju. Čokoladni vafelj pa v 70g pakiranju. Povejte katerega ponudimo?
107 Čajna pašteta 30g izdelek vsebuje ojačevalce arome in konzervanse. Ali jo lahko vseeno ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da zahteva kokošjo pašteto in ne piščančjo. Hvala
108 Kakao 2500g v kolikor želi naročnik izdelek kot Benko naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala
109 Kakao 1000 g v kolikor želi naročnik izdelek kot Benko naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala
110 Žitna kava - instant kava iz ekstrakta ječmena, slada, cikorije in rži 800 g izdelek z navedeno sestavo se dobi samo v 110g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
Na str 113 kakovostnih zahtev imate navedeno, da kavni nadomestki morajo vsebovati min 45% suhe snovi cikorije. Ali vam lahko ponudimo izdelek v 110g pakiranju, ki vsebuje 51% ekstrakta ječmena, z dodatkom cikorje in rži.
112 Kakao, kot benko 800g izdelek imate že razpisan pod zaporedno številko 108 in 109.
v kolikor želi naročnik izdelek kot Benko naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala
113 Prašek pecilni 5/1 65g ali naročnik želi, da preračunamo ceno izdelka na kos 13g ali na zavitek 65g?
117 Vanili sladkor 5/1 65g ali naročnik želi, da preračunamo ceno izdelka na kos 13g ali na zavitek 65g?
123 Čebula ocvrta 1kg ali lahko ponudimo praženo=ocvrto čebulo?
129 orehi mleti 0,5kg ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju?
130 majoneza porcijska 18g- izdelek vsebuje konzervanse. Ali ga lahko vseeno ponudimo?

Podsklop 8: Ostali ekološki izdelki
135 Eko breskova marmelada 320 g ali lahko ponudimo eko marmelado okus breskev-marakuja?
136 Eko jagodna marmelada 65 % sadni delež , 375g naročnika prosimo, da spremeni opis izdelka v minimalno 65% sadni delež, saj bi želeli ponuditi izdelek, ki ima višji sadni delež. Hvala
137 Eko slivova marmelada 65% sadni delež, 375g (lahko v pak. 260g) naročnika prosimo, da spremeni opis izdelka v minimalno 65% sadni delež, saj bi želeli ponuditi izdelek, ki ima višji sadni delež. Hvala
137 Eko slivova marmelada 65% sadni delež, 375g (lahko v pak. 260g) ali ponudimo ceno izdelka na kos 375g ali na kos 260g pakiranje? Prosimo določite ali pa spremenite enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
138 Ekom vložena pesa, 2.5 l ali lahko ponudimo izdelek v 280g pakiranju kot Eta in ceno preračunamo na 2500g? Izdelek se namreč dobi v gramih in ne v litrih. Hvala za razumevanje.
139 Eko jabolčni sok izdelek se vam podvaja (artikel 133). Prosimo za izbris ali pa določite, da tu ponudimo izdelek v manjšem pakiranju npr. 200ml?
140 Eko jabolčni kis izdelek se vam podvaja (artikel 133). Prosimo za izbris.

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
Podsklop 1: Sadni sokovi in voda
1 Sadni sok, pomaranča - sok s 100% sadnim deležem brez konzervansov in dodanega sladkorja 0,2l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
3 Sadni sok, jabolko - sok s 100% sadnim deležem brez konzervansov in dodanega sladkorja 0,2l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
7 Nektar - gosti, breskev - sok s 50% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2l ali lahko ponudimo izdelek sok jabolko-breskev v 250ml pakiranju s 100% sadnim deležem. Izdelek ne vsebuje dodanega sladkorja in je tako dosti bolj zdrav za otroke. Povejte ali ga lahko ponudimo?
13 Nektar - gosti, marelica - sok z min. 40% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2l ali lahko ponudimo izdelek sok jabolko-marelica v 250ml pakiranju s 100% sadnim deležem. Izdelek ne vsebuje dodanega sladkorja in je tako dosti bolj zdrav za otroke. Povejte ali ga lahko ponudimo?
25 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 5l izdelek nima dodanih vitaminov. Prosimo za umik zahteve. Hvala
26 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 3l izdelek nima dodanih vitaminov. Prosimo za umik zahteve. Hvala
Ali lahko ponudimo izdelek v 5l pakiranju?
27 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 17l izdelek je mišljen za uporabo avtomatov, kateri ponudnik pa je samo eden na slovenskem trgu. Naročnika prosimo, da artikel umakne iz popisa ali pa ga uvrsti v poseben sklop, saj bi se tudi ostali ponudniki radi javili na ta sklop. Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. Hvala za razumevanje.
28 Sirup - različni oksi 100%, 5 litrov naročnika prosimo, da loči okuse sirupov, saj se cena med njimi razlikuje. Ali pa določite samo en okus. Hvala in lep pozdrav.
29 Sirup Gold pomaranča 100%, 5 litrov izdelek ne obstaja. Prosimo za izbris. Ali pa dovolite, da ponudimo sirup z okusom bezeg, malina, jagoda, borovnica, gozdni sadeži, jabolko namesto pomarančnega. Hvala

Sklop 10: Žita, mlevski izdelki in testenine
1 Jušna zakuha iz pšenične moke in jajc - ribana kaša 2kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
3 Jušne sušene jajčne testenine - bleki 1kg izdelek je na trgu mogoče dobiti samo v 250g ali v 3kg. Ali ga lahko ponudimo?
5 Sušene jajčne testenine iz pšeničnega zdroba in dodatkom jajc - široki valjani rezanci 1kg ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
13 Sušene testenine mešanega okusa iz zdroba durum pšenice in različnimi dodatki okusov 3kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
14 Sveže testenine polnjene z sirom, tip ravioli 1kg smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek izloči iz ponudbe ali pa ga uvrsti v sklop 12, kjer so razpisana podobna živila. Hvala za razumevanje.
15 Sveže testenine polnjene z sirom, tip tortelini 1kg smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek izloči iz ponudbe ali pa ga uvrsti v sklop 12, kjer so razpisana podobna živila. Hvala za razumevanje.
16 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip ravioli 1kg smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek izloči iz ponudbe ali pa ga uvrsti v sklop 12, kjer so razpisana podobna živila. Hvala za razumevanje.
17 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip tortelini 1kg smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek izloči iz ponudbe ali pa ga uvrsti v sklop 12, kjer so razpisana podobna živila. Hvala za razumevanje.
18 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip ravioli 1kg smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek izloči iz ponudbe ali pa ga uvrsti v sklop 12, kjer so razpisana podobna živila. Hvala za razumevanje.
19 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip tortelini 1kg smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek izloči iz ponudbe ali pa ga uvrsti v sklop 12, kjer so razpisana podobna živila. Hvala za razumevanje.
20 Jušne sušene jajčne testenine - valjani rezanci (Fidelini) 2kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
22 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip peresniki 5kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
23 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip špageti debeline No7 5kg izdelek v 5kg ne obstaja. Ali lahko ponudimo graham testenine v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
24 Lazanja predkuhana testo iz različnih vrst moke 1kg izdelek ni narejen iz različnih vrst moke. Prosimo za umik zahteve.
27 široki rezanci jajčni 5kg ali lahko ponudimo izdelek v 8kg pakiranju?
29 Riž, parboiled - brušen, enakomerne rumene do jantarne barve brez vidnih zrn svetlejših ali temnejših jantarnih odtenkov, količina riževih zrn druge sorte enake kakovosti ne sme presegati 5%, pri kuhanju morajo riževa zrna enakomerno nabrekniti, obdržati svojo obliko, se ne smejo zlepiti ali razkuhati 10kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
30 Riž,Srednjezrnati - brušeni, količina riževih zrn druge sorte enake kakovosti ne sme presegati 5%, pri kuhanju morajo riževa zrna enakomerno nabrekniti, obdržati svojo obliko, se ne smejo zlepiti ali razkuhati 1kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je okroglozrnat?
37 Žitni kosmiči s čokolado, izdelani po postopku ekstrudiranja 2,5kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
39 Koruzni kosmiči, (corn flakes ali enakovredno), izdelani po postopku ekstrudiranja 5kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju, saj izdelka v 5kg ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
40 Koruzni kosmiči, (corn flakes ali enakovredno), izdelani po postopku ekstrudiranja 500g ali lahko pod to postavko ponudimo izdelek brez sladkorja, ki je dosti bolj zdrav za otroke?
42 Musli kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 5kg izdelek v 5kg ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 1kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
44 Kus-kus iz zdroba durum pšenice, vsebnost pepela v suhi snovi je lahko do 0,45%, kislinska stopnja do 2,5 2kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
45 Kus-kus - polnozrnati iz polnozrnatega zdroba durum pšenice 2kg izdelek v 2kg na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
46 Koruzni zdrob - kislinska stopnja je lahko do 3 in z odstotek maščob do 3% 5kg izdelek v 5kg je bil ukinjen. Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
50 Moka T850 črna 1kg izdelek T-850 je krušna moka. V kolikor želite črno moko pa se ta dobi v T-1100. Povejte katero ste imeli v mislih.
53 Zlate kroglice - jušna zakuha 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
55 Ribana kaša brez glutena 1kg izdelek brez glutena se dobi v 200g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
56 Drobtine iz belega kruha 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
58 Zdrob bio pirin 1 kg izdelek imate že razpisan v podsklopu 3. Ali lahko ponudimo običajen pirin zdrob?

Podsklop 2: Bio testenine
62 Bio pirina zakuha, 300 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
63 Bio pšenična zakuha, 300g ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?

Podsklop 4: Ostali pekovski izdelki
100 Grisini 100g ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju?
102 Drobtine pakirane 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
103 Drobtine pakirane 5kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?

Sklop 13: Živila za posebne prehrambene namene
4 Ribana kaša brez glutena 1kg izdelek se dobi v 200g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
5 keksi dietni brezglutenski 200g v kolikor želite izdelek za širok spekter diet zahtevajte izdelek, ki je brez mleka, jajc, glutena, pšenice, kvasa, oreščkov in soje.
6 DŽEM, marm. - različni okusi, 100%, brez konzervansov, 300 g ali naročnik želi izdelek namaz kot Natureta, ki vsebuje 100% sadni delež in je primeren tudi za bolnike s sladkorno boleznijo. Prosimo za potrditev.
8 REZINA DIAB., POMARANČA, (lahko jagodičevje) 75G izdelek Schneekoppe je bil ukinjen. Sedaj se dobi rezine marelica-chia ali pa jabolko-rezine v 35g pakiranju, ki je sladkana samo z agavinim nektarjem in primerna za osebe s sladkorno boleznijo.
9 REZINA DIAB., LEŠ., MANDELJNI, (lahko okus žitarice) 75G izdelek Schneekoppe je bil ukinjen. Sedaj se dobi npr. rezino čokolada v 35g pakiranju, ki je sladkana samo z agavinim nektarjem in primerna za osebe s sladkorno boleznijo.
10 MAFIN- brez glutena BGMJ izdelek kot Schar je sicer brez glutena, ampak vsebuje več ostalih alergenov kot so jajca, volčji bob, soja in oreščki. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
Izdelek nima določene gramature a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da artiklu spremeni enoto mere v kg, ali pa določi izdelku gramaturo, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
Biskvit Schar meranetti se dobi v 200g pakiranju.
11 DIETNI prepečenec, ržen, 330 g izdelek prepečenec dietni, ki bi bil samo iz rža ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek 5 žit?
16 DESERT, sojin 4X125 g ali naročnik želi, da ceno artikla preračunamo na kos=125g ali na zavitek 4x125g?
18 DESERT, rižev, BIO 2 X 100 g, - ali lahko ponudimo izdelek v 4x100g pakiranju?
- ali naročnik želi, da ceno artikla preračunamo na kos=100g ali na zavitek=2x100g
19 DESERT, rižev, BIO 500 g, (lahko 100g)vanilija v 500g pakiranju izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 4x100g pakiranju?
Ne vemo na kateri kos podati ceno. Ali podamo ceno izdelka na 500g ali na 100g?
20 KEKSI, pira, riž, 175 g Izdelek Biobi (pira, riž) že dolgo ne obstajajo več. Sedaj se lahko dobijo samo še keksi Medex bio, 5 žit. Ali jih lahko ponudimo?
22 KROGLJICE, riževe BIO 150 g izdelek ni več dobavljiv.
Lahko ponudimo riževe kosmiče (niso kroglice) 250g bio. Ali rižolino 150g, ki je BG (ni BIO), ali pa Kosmiče Orgran iz riža, prosa ter gozdnih sadežev v 300g pakiranju (ni bio). Povejte kaj je za naročnika sprejemljivo?
25 Namaz lečin 160g izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo zelenjavni namaz s čemažem v 170g pakiranju ali pa čičerikin namaz v 145g pakiranju. Povejte kaj ponudimo?
27 Namaz tofu z zelišči 100g ali lahko ponudimo sojin sirni namaz kot Valsoia v 125g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
28 Namaz z bučkami 100g izdelek kot Granovita s porom in bučkami se dobi v 170g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
29 Napitek bio rižev - vanilija - lešnik 200ml ali ponudimo izdelek nap. rižev lešnik-mandelj, saj izdelka vanilija-lešnik na trgu ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
30 ČIPS, rižev BIO, 150 g (lahko 40g pak.) ali ceno preračunamo na kos 150g ali na kos 40g? Naročnik se lahko odloči tudi da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj sprejemljive. Hvala
31 KRUHKI hrustljavi, riževi, 100 g ali naročnik želi izdelek, ki je kot crispy kruhek rižev brez alergenov ali kot oblat rižev v 100g pakiranju brez alergenov?
32 VAFLJI brez soli BIO, 250 g izdelek brez soli se dobi v 100g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo?
33 KREKERJI hrustljavi, riževi BIO 200g ali lahko ponudimo krekerje iz riža in koruze, saj samo riževe na trgu ne najdemo?
36 KRUH - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje (kv. SCHAR in podobno) 400g vsi kruhi Schar vsebujejo sojo. Prosimo za umik zahteve.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani,
odgovor boste prejeli danes ali jutri.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.06.2019   20:28
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 12: glede na vaš odgovor na portalu - ali želite rezane jurčke na kocke ali na rezine?

ODGOVOR

Spoštovani,
ponudite jurčke rezane na rezine.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.06.2019   20:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
21 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2l- IZDELEK NE OBSTAJA- SPREMENJENA RECEPTURA- LAHKO PA PONUDIMO Nektar breskev min. 80 % sadni delež, brez dodanega sladkorja. Prosim sporočite kaj ponudimo.

22 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 1l- IZDELEK NE OBSTAJA, O nektarju iz Breskev govorimo kadar ima izdelek sadni delež več kot 50 %. Le tega imate že razpisanega pod zaporedno št. 8, zato slednjega umaknite iz razpisa.

26 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 3l- ali lahko ponudimo 5 L pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano mersko enoto?

27 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 17l- ŽE LETA DOBAVLJIV SAMO V 16 L PAKIRANJU.
PROSIM USKLADITE OBRAZEC V SKLADU S SPREMEMBAMI NA TRGU!

29 Sirup Gold pomaranča 100%, 5 litrov- IZDELEK NIMA 100% AMPAK 65 % SADNI DELEŽ

31 Smoothi - ananas 250 ml- IZDELEK BO V ROKU 1 MESECA UKINJEN! PROSIM ZA UMIK IZDELKA IZ POVPRAŠEVANJA.
32 Smoothi - jagoda 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

33 Smoothi - mango 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

34 Smoothi - marelica 200 mlIZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.


Podsklop 5: Začimbe
_ ali lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih in ceno preračunamo na razpisano mersko enoto? Vse bi bile Kotanyi v dozi s pokrovom.
ODGOVOR
Spoštovani,
hvala za vaše vprašanje.
Izvolite odgovor

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
21 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2l- IZDELEK NE OBSTAJA- SPREMENJENA RECEPTURA- LAHKO PA PONUDIMO Nektar breskev min. 80 % sadni delež, brez dodanega sladkorja. Prosim sporočite kaj ponudimo. Glede na to, da je sadni delež višji od 25% in če ne vsebuje konzervansev ter dodanega sladkorja lahko ponudite artikel z 80% sadnim deležom.

22 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 1l- IZDELEK NE OBSTAJA, O nektarju iz Breskev govorimo kadar ima izdelek sadni delež več kot 50 %. Le tega imate že razpisanega pod zaporedno št. 8, zato slednjega umaknite iz razpisa. Upoštevali bomo vašo pobudo.

26 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 3l- ali lahko ponudimo 5 L pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano mersko enoto? Ne

27 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 17l- ŽE LETA DOBAVLJIV SAMO V 16 L PAKIRANJU.
PROSIM USKLADITE OBRAZEC V SKLADU S SPREMEMBAMI NA TRGU! Spoštovani, glede na dopustno odstopanje kahko ponudite 16 l pakiranje in preračunate na 17 l.

29 Sirup Gold pomaranča 100%, 5 litrov- IZDELEK NIMA 100% AMPAK 65 % SADNI DELEŽ Objavili bomo popravek in želeki sirup pomaranča 100 % s.d..

31 Smoothi - ananas 250 ml- IZDELEK BO V ROKU 1 MESECA UKINJEN! PROSIM ZA UMIK IZDELKA IZ POVPRAŠEVANJA. Upoštevali bomo vašo pobudo
32 Smoothi - jagoda 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

33 Smoothi - mango 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

34 Smoothi - marelica 200 mlIZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

Za izdelke od 32 do 34 bomo pripravili dodaten podsklop.

Podsklop 5: Začimbe
_ ali lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih in ceno preračunamo na razpisano mersko enoto? Vse bi bile Kotanyi v dozi s pokrovom.

Prosimo, ponudite artikle v dopustnem odstopanju količine +/- 50%.
Lep pozdravDatum objave: 04.06.2019   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je za naročnika sprejemljiva dostava za sklop 7 1x na teden v dopoldanskem času?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik bo odgovor podal v naslednjih dneh.

Lep pozdravDatum objave: 04.06.2019   19:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:

Podsklop 1: Moke, kaše, testenine, kosmiči
3 Jušne sušene jajčne testenine - bleki 1kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 3kg ?
12 Sušene špinačne testenine iz zdroba durum pšenice in dodatkom špinače, tip široki valjani rezanci 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 400g?
14 Sveže testenine polnjene z sirom, tip ravioli 1kg kos 60
15 Sveže testenine polnjene z sirom, tip tortelini 1kg kos 60
16 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip ravioli 1kg kos 40
17 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip tortelini 1kg kos 40
18 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip ravioli 1kg kos 20
19 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip tortelini 1kg kos 20
Prosimo vas, da za sveže testenine oblikujete svoj podsklop.Hvala
21 Sušene durum testenine iz koruze, riža in zelenjave 250g
Testenine v taki sestavi ne najdemo ali vam lahko ponudimo eno od teh : durum testenine s koruzno moko Zlatica 45 400 g, z zelenjavo imamo Tribarvne mini peresnike 350 g (buča, pesa, kopriva), žal z rižem nimamo ?
22 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip peresniki 5kg
Vam lahko ponudimo 500g pakiranje ?
23 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip špageti debeline No7 5kg
Vam lahko ponudimo 400g pakiranje ?
24 Lazanja predkuhana testo iz različnih vrst moke 1kg
Vam lahko ponudimo 500g ali 9 kg pakiranje ?
27 široki rezanci jajčni 5kg
Vam lahko ponudimo 1kg pakiranje valjani široki rezanci z jajci ?
31 Riž - rjavi, nebrušen 4kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 800g ZP?
45 Kus-kus - polnozrnati iz polnozrnatega zdroba durum pšenice 2kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ?
46 Koruzni zdrob - kislinska stopnja je lahko do 3 in z odstotek maščob do 3% 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ?
58 Zdrob bio pirin 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g?
57 Mlinci 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1 kg ?
55 Ribana kaša brez glutena 1kg
Prosimo , če artikle prestavite v sklop- 13 Živila za posebne prehrambene namene.
35 Müsli izdelek iz mešanice žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin 1kg
Vam lahko ponudimo Polnozrnate musli, ki ima sadje in med, gramatura 750 g?
36 Pšenični kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 1kg
Vam lahko ponudimo musli jagodičevje, ki ima sadje in med -gramatura 375 g- vendar ni in ne more biti izdelani po postopku ekstrudiranja?
37 Žitni kosmiči s čokolado, izdelani po postopku ekstrudiranja 2,5kg
Vam lahko ponudimo čokoladne krogljice izdelane po postopku ekstrudiranja gramatura 500g ?
38 Žitni kosmiči s čokolado, izdelani po postopku ekstrudiranja 500g
Vam lahko ponudimo čokoladne krogljice izdelane po postopku ekstrudiranja gramatura 250g ali Kakavov rižek 40g ?
42 Musli kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 5kg
Vam lahko ponudimo musli sadni brez dodanega sladkorja gramatura 750 g - vendar ni in ne more biti izdelani po postopku ekstrudiranja ?

Podsklop 1: Kruh in pekovski izdelki
27 Ajdova žemlja 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 90g?
52 Kifeljc 100g
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g?
59 Sendvič s šunko in sirom 100g
Vam lahko ponudimo gramaturo 95g?
61 Sendvič s sirom 100g
Vam lahko ponudimo gramaturo 95g ?
13 Pirin kruh iz pšenične moke tip 500 in pirine moke 750g
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ?

Podsklop 2: Slaščice in peciva
65 Buhtelj - kvašeno pecivo polnjeno z marmelado 120g
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g?
79 Kremna rezina 80g
Vam lahko ponudimo gramaturo 100g?
80 Osje gnezdo ali orehov polž 100g
Vam lahko ponudimo orehovo potičko 100g?

Podsklop 4: Ostali pekovski izdelki
100 Grisini 100g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ?
103 Drobtine pakirane 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Izvolite odgovor

odsklop 1: Moke, kaše, testenine, kosmiči
3 Jušne sušene jajčne testenine - bleki 1kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 3kg ? Naročnik bo objavil popravek.
12 Sušene špinačne testenine iz zdroba durum pšenice in dodatkom špinače, tip široki valjani rezanci 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 400g? Naročnik bo objavil popravek.
14 Sveže testenine polnjene z sirom, tip ravioli 1kg kos 60
15 Sveže testenine polnjene z sirom, tip tortelini 1kg kos 60
16 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip ravioli 1kg kos 40
17 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip tortelini 1kg kos 40
18 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip ravioli 1kg kos 20
19 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip tortelini 1kg kos 20
Prosimo vas, da za sveže testenine oblikujete svoj podsklop.Hvala Naročnik bo objavil popravek.
21 Sušene durum testenine iz koruze, riža in zelenjave 250g
Testenine v taki sestavi ne najdemo ali vam lahko ponudimo eno od teh : durum testenine s koruzno moko Zlatica 45 400 g, z zelenjavo imamo Tribarvne mini peresnike 350 g (buča, pesa, kopriva), žal z rižem nimamo ? Izdelek je premaknjen v 13 sklop
22 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip peresniki 5kg
Vam lahko ponudimo 500g pakiranje ? Naročnik bo objavil popravek.
23 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip špageti debeline No7 5kg
Vam lahko ponudimo 400g pakiranje ? Naročnik bo objavil popravek.
24 Lazanja predkuhana testo iz različnih vrst moke 1kg
Vam lahko ponudimo 500g ali 9 kg pakiranje ? Naročnik bo objavil popravek.
27 široki rezanci jajčni 5kg
Vam lahko ponudimo 1kg pakiranje valjani široki rezanci z jajci ? Naročnik bo objavil popravek.
31 Riž - rjavi, nebrušen 4kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 800g ZP? Ne
45 Kus-kus - polnozrnati iz polnozrnatega zdroba durum pšenice 2kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ? Naročnik bo objavil popravek.
46 Koruzni zdrob - kislinska stopnja je lahko do 3 in z odstotek maščob do 3% 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ? Naročnik bo objavil popravek.
58 Zdrob bio pirin 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g? Naročnik bo objavil popravek.
57 Mlinci 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1 kg ? Naročnik bo objavil popravek.
55 Ribana kaša brez glutena 1kg
Prosimo , če artikle prestavite v sklop- 13 Živila za posebne prehrambene namene. Naročnik bo objavil popravek.
35 Müsli izdelek iz mešanice žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin 1kg
Vam lahko ponudimo Polnozrnate musli, ki ima sadje in med, gramatura 750 g? Lahko
36 Pšenični kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 1kg
Vam lahko ponudimo musli jagodičevje, ki ima sadje in med -gramatura 375 g- vendar ni in ne more biti izdelani po postopku ekstrudiranja? Naročnik bo objavil popravek.
37 Žitni kosmiči s čokolado, izdelani po postopku ekstrudiranja 2,5kg
Vam lahko ponudimo čokoladne krogljice izdelane po postopku ekstrudiranja gramatura 500g ? Naročnik bo objavil popravek.
38 Žitni kosmiči s čokolado, izdelani po postopku ekstrudiranja 500g
Vam lahko ponudimo čokoladne krogljice izdelane po postopku ekstrudiranja gramatura 250g ali Kakavov rižek 40g ? Ponudite kroglice
42 Musli kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 5kg
Vam lahko ponudimo musli sadni brez dodanega sladkorja gramatura 750 g - vendar ni in ne more biti izdelani po postopku ekstrudiranja ? Lahko

Podsklop 1: Kruh in pekovski izdelki
27 Ajdova žemlja 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 90g? Lahko, prosimo za preračun.
52 Kifeljc 100g
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g? Lahko, prosimo za preračun.
59 Sendvič s šunko in sirom 100g
Vam lahko ponudimo gramaturo 95g? Lahko, prosimo za preračun.
61 Sendvič s sirom 100g
Vam lahko ponudimo gramaturo 95g ? Lahko, prosimo za preračun.
13 Pirin kruh iz pšenične moke tip 500 in pirine moke 750g
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ? Lahko, prosimo za preračun.

Podsklop 2: Slaščice in peciva
65 Buhtelj - kvašeno pecivo polnjeno z marmelado 120g
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g? Lahko, prosimo za preračun.
79 Kremna rezina 80g
Vam lahko ponudimo gramaturo 100g? Lahko, prosimo za preračun.
80 Osje gnezdo ali orehov polž 100g
Vam lahko ponudimo orehovo potičko 100g? Lahko, prosimo za preračun.

Podsklop 4: Ostali pekovski izdelki
100 Grisini 100g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ? Naročnik bo objavil popravek.
103 Drobtine pakirane 5kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ? Naročnik bo objavil popravek.
Lep pozdrav


Datum objave: 04.06.2019   19:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
21 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2l- IZDELEK NE OBSTAJA- SPREMENJENA RECEPTURA- LAHKO PA PONUDIMO Nektar breskev min. 80 % sadni delež, brez dodanega sladkorja. Prosim sporočite kaj ponudimo.

22 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 1l- IZDELEK NE OBSTAJA, O nektarju iz Breskev govorimo kadar ima izdelek sadni delež več kot 50 %. Le tega imate že razpisanega pod zaporedno št. 8, zato slednjega umaknite iz razpisa.

26 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 3l- ali lahko ponudimo 5 L pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano mersko enoto?

27 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 17l- ŽE LETA DOBAVLJIV SAMO V 16 L PAKIRANJU.
PROSIM USKLADITE OBRAZEC V SKLADU S SPREMEMBAMI NA TRGU!

29 Sirup Gold pomaranča 100%, 5 litrov- IZDELEK NIMA 100% AMPAK 65 % SADNI DELEŽ

31 Smoothi - ananas 250 ml- IZDELEK BO V ROKU 1 MESECA UKINJEN! PROSIM ZA UMIK IZDELKA IZ POVPRAŠEVANJA.
32 Smoothi - jagoda 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

33 Smoothi - mango 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

34 Smoothi - marelica 200 mlIZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.


Podsklop 5: Začimbe
_ ali lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih in ceno preračunamo na razpisano mersko enoto? Vse bi bile Kotanyi v dozi s pokrovom.
ODGOVOR
Spoštovani,
hvala za vaša vprašanja in pobude in izvolite odgovore:

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
21 Nektar, breskev - z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2l- IZDELEK NE OBSTAJA- SPREMENJENA RECEPTURA- LAHKO PA PONUDIMO Nektar breskev min. 80 % sadni delež, brez dodanega sladkorja. Prosim sporočite kaj ponudimo. Naročnik bo objavil popravek.

22 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 1l- IZDELEK NE OBSTAJA, O nektarju iz Breskev govorimo kadar ima izdelek sadni delež več kot 50 %. Le tega imate že razpisanega pod zaporedno št. 8, zato slednjega umaknite iz razpisa. Naročnik bo objavil popravek

26 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 3l- ali lahko ponudimo 5 L pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano mersko enoto? Ne, ker ni v dopustnem odstopanju

27 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 17l- ŽE LETA DOBAVLJIV SAMO V 16 L PAKIRANJU.
PROSIM USKLADITE OBRAZEC V SKLADU S SPREMEMBAMI NA TRGU! Naročnik bo objavil popravek in artikel uvrstil v poseben podsklop.

29 Sirup Gold pomaranča 100%, 5 litrov- IZDELEK NIMA 100% AMPAK 65 % SADNI DELEŽ Naročnik bo objavil popravek.

31 Smoothi - ananas 250 ml- IZDELEK BO V ROKU 1 MESECA UKINJEN! PROSIM ZA UMIK IZDELKA IZ POVPRAŠEVANJA. Naročnik bo objavil popravek.
32 Smoothi - jagoda 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa. Naročnik bo objavil popravek in artikel uvrstil v poseben podsklop.

33 Smoothi - mango 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa. Naročnik bo objavil popravek in artikel uvrstil v poseben podsklop.

34 Smoothi - marelica 200 mlIZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa. Naročnik bo objavil popravek in artikel uvrstil v poseben podsklop.


Podsklop 5: Začimbe
_ ali lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih in ceno preračunamo na razpisano mersko enoto? Vse bi bile Kotanyi v dozi s pokrovom. Spoštovani, naročnik bo tudi za ta sklop objavil popravek. Seveda lahko ponudite vsa pakiranja, ki so v dopustnem odstopanju +/- 50%.

Lep pozdrav

Datum objave: 04.06.2019   19:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 9: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
21 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 0,2l- IZDELEK NE OBSTAJA- SPREMENJENA RECEPTURA- LAHKO PA PONUDIMO Nektar breskev min. 80 % sadni delež, brez dodanega sladkorja. Prosim sporočite kaj ponudimo.

22 Nektar, breskev - sok z min. 25% sadnim deležem brez konzervansov in umetnih sladil 1l- IZDELEK NE OBSTAJA, O nektarju iz Breskev govorimo kadar ima izdelek sadni delež več kot 50 %. Le tega imate že razpisanega pod zaporedno št. 8, zato slednjega umaknite iz razpisa.

26 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 3l- ali lahko ponudimo 5 L pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano mersko enoto?

27 Sirup - izdelan iz naravne baze, dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, različnih okusov 17l- ŽE LETA DOBAVLJIV SAMO V 16 L PAKIRANJU.
PROSIM USKLADITE OBRAZEC V SKLADU S SPREMEMBAMI NA TRGU!

29 Sirup Gold pomaranča 100%, 5 litrov- IZDELEK NIMA 100% AMPAK 65 % SADNI DELEŽ

31 Smoothi - ananas 250 ml- IZDELEK BO V ROKU 1 MESECA UKINJEN! PROSIM ZA UMIK IZDELKA IZ POVPRAŠEVANJA.
32 Smoothi - jagoda 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

33 Smoothi - mango 200 ml- IZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.

34 Smoothi - marelica 200 mlIZDELEK TRŽI SAMO PONUDNIK IZ DOMŽAL, OSTALI PA SE NA JAVNI RAZPIS NE MOREMO PRIJAVITI. Zato zahtevam, da se izdelek umakne iz razpisa.


Podsklop 5: Začimbe
_ ali lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih in ceno preračunamo na razpisano mersko enoto? Vse bi bile Kotanyi v dozi s pokrovom.
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Podsklop 3: Sadno žitne rezine
42 SADNO ŽITNA REZINA Z JOGURTOVIM PRELIVOM, 30 g, GOZDNI SADEŽI Z VITAMINI kakovost kot Frutabela * - izdelek nima dodanih vitaminov. Prosimo za umik zahteve.


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek.
Lep pozdrav


Datum objave: 05.06.2019   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kdaj boste zahtevali deklaracije in vzorčenje?
(KOT DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU KAKOVOSTBIH ZAHTEV OZ. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ MORA PONUDNIK PREDLOŽITI ORIGINALNE DEKLARACIJE, NAROČNIK BO VZORČIL DO 50% RAZPISANIH IZDELKOV SKLOPA. )
Hvala za odgovor,


ODGOVOR
Spoštovani,
deklaracije in izdelke bomo zahtevali v fazi preverjanja ponudb.

Lep pozdravDatum objave: 07.06.2019   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kdaj boste zahtevali deklaracije in vzorčenje?
(KOT DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU KAKOVOSTBIH ZAHTEV OZ. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ MORA PONUDNIK PREDLOŽITI ORIGINALNE DEKLARACIJE, NAROČNIK BO VZORČIL DO 50% RAZPISANIH IZDELKOV SKLOPA. )
Hvala za odgovor,


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo vzprčil artikle živil ter zahteval originalne deklaracije v fazi preverjanja ponudb.
Lep pozdravDatum objave: 07.06.2019   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je za naročnika sprejemljiva dostava za sklop 7 1x na teden v dopoldanskem času?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,
Pozdravljeni. žal ne dostava mora biti vsaj 2x tedensko.
Lep pozdrav


Datum objave: 07.06.2019   07:47
VPRAŠANJE
Sklop 7
ali bi bila za naročnika sprejemljiva dostava 1x tedensko do 12.ure?

ODGOVOR
Spoštovani,
Pozdravljeni. žal ne dostava mora biti vsaj 2x tedensko.
Lep pozdrav


Datum objave: 07.06.2019   07:48
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 16 (Zelenjava zamr. Mešanica 2,5 kg (cvetača, korenček, bučke, brokoli): ali lahko ponudimo mešanico, ki vsebuje brokoli+korenje rumeno rezine+korenje oranžno rezine+stročji fižol ploščat? Ali pa grah+korenje rezine+stroćčji fižol+koruzo+papriko? Ali pa korenje rezine+grah+cvetača+stročji fižol?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Sklop 7
ali bi bila za naročnika sprejemljiva dostava 1x tedensko do 12.ure?

ODGOVOR
Spoštovani,
lahko ponudite
korenje rezine+grah+cvetača+stročji fižol
Lep pozdravDatum objave: 07.06.2019   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim vas za odgovore na vprašanja:
Podsklop 1: Moke, kaše, testenine, kosmiči
3 Jušne sušene jajčne testenine - bleki 1kg Ponudnik vam sporoča, da se te testenine dobijo samo 250g ali 3 kg kar ne drži!
13 Sušene testenine mešanega okusa iz zdroba durum pšenice in različnimi dodatki okusov 3kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
14 Sveže testenine polnjene z sirom, tip ravioli 1kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
15 Sveže testenine polnjene z sirom, tip tortelini 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ?
16 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip ravioli 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ?
17 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip tortelini 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ?
18 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip ravioli 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ?
19 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip tortelini 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ?
22 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip peresniki 5kg Ali lahko ponudimo pirine peresnike?
23 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip špageti debeline No7 5kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
35 Müsli izdelek iz mešanice žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin 1kg Ali lahko ponudimo musli z dodanim sadjem brez medu?
36 Pšenični kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 1kg Ali lahko ponudimo v 200g pakiranju? Ali ste imeli v mislih kot frutolino?
39 Koruzni kosmiči, (corn flakes ali enakovredno), izdelani po postopku ekstrudiranja 5kg Na trgu 5kg pakiranja ni, ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
42 Musli kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 5kg Ali ste imeli v mislih kot frutolino ali muslije ? Na trgu 5 kg pakiranja ni. Ali lahko ponudimo v 200g pakiranju ali pa 1 kg pakiranje musli ?
44 Kus-kus iz zdroba durum pšenice, vsebnost pepela v suhi snovi je lahko do 0,45%, kislinska stopnja do 2,5 2kg Ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
55 Ribana kaša brez glutena 1kg Ali lahko ponudimo 300g pakiran jušne zakuhe, ker ribane kaše bg nimamo?

Podsklop 1: Sadni sokovi in voda
31 Smoothi - ananas 250 ml Okusa samo ananas ne najdem na trgu. Ali lahko ponudimo kako drug okus npr. mešanica anan.banana in kokos ?
34 Smoothi - marelica 200 ml Okusa breskve ne najdem na trgu. Ali lahko ponudimo kako drug okus npr. višnja?
Sklop 8: Splošno prehrambeno blago
13 Tuna v olju 4x52 g Ali lahko ponudimo tuno 3x80g ali pa samo 80g pakiranje?
38 Drobnjak - drobljen 600g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
40 Kumina - mleta 600g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
41 Lovorjev list 600g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
42 Majaron - drobljen 600g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
44 Curry 90 g Ali lahko ponudimo 190g pakiranje?
45 Kurkuma 90 g Ali lahko ponudimo 190g pakiranje?
50 Timijan - zdrobljen 100g Ali lahko ponudimo 215g pakiranje?
51 Žajbelj - drobljen 8g Ali lahko ponudimo 45g pakiranje?
52 Ingver 14g Ali lahko ponudimo 24g pakiranje?
54 čičerika 1000g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
59 Grah, v lastnem soku 850g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
66 Kompot - mešano sadje, manj sladek 225g Ali lahko ponudimo 135gx3 pakiranje?
69 Koruza v slanici 2150 g Ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
82 Paradižnikovi pelati - celi 800g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
83 Pasiran paradižnik 400g Ali lahko ponudimo 700g pakiranje?
87 Šampinjoni, rezani v slanici 800g Na trgu ne najdemo 800 g pakiranje, ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
93 Margarina 500 g Ponudnik piše, da se margarina za mazanje dobi samo v 250g, kar ne drži!
104 Piščančja pašteta 30g Ponudnik vam piše, da piščančja pašteta brez konzervansov ne obstaja , kar ne drži! Ima pa dodane ojačevalce arome.
106 riževi vaflji oz čokoladni vaflji 250g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
109 Kakao 1000 g Ali ste imeli v mislih kakao brez dodanega sladkorja?
110 Žitna kava - instant kava iz ekstrakta ječmena, slada, cikorije in rži 800 g Ali vam lahko ponudimo 400g pakiranje s sestavo izdelka:sladkor, ekstrakt kavnega nadomestka v prahu 15 % (ječmen, ječmenov slad, cikorija), posneto mleko v prahu, manj masten kakav, kuhinjska sol, aroma, sredstvo za uravnavanje kislosti: trinatrijev citrat, emulgator: sojin lecitin. kot Benquick
111 Čokolada - mlečna, mala 15g Ali lahko ponudimo 5G pakiranje?
Hvala vam za odgovore in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR
Spoštovani,
hvala za vprašanje. Izvolite odgovor.
Podsklop 1: Moke, kaše, testenine, kosmiči
3 Jušne sušene jajčne testenine - bleki 1kg Ponudnik vam sporoča, da se te testenine dobijo samo 250g ali 3 kg kar ne drži! Naročnik bo v popravku podal kot enoto mere kg in boste lahko ponudili artikle različnih tež.
13 Sušene testenine mešanega okusa iz zdroba durum pšenice in različnimi dodatki okusov 3kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje? Naročnik bo v popravku podal kot enoto mere kg in boste lahko ponudili artikle različnih tež.
14 Sveže testenine polnjene z sirom, tip ravioli 1kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
15 Sveže testenine polnjene z sirom, tip tortelini 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ? Naročnik bo v popravku podal kot enoto mere kg in boste lahko ponudili artikle različnih tež. Pripravil je dodaten podsklop.
16 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip ravioli 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ? Naročnik bo v popravku podal kot enoto mere kg in boste lahko ponudili artikle različnih tež. Pripravil je dodaten podsklop.
17 Sveže testenine polnjene z mesnim nadevom, tip tortelini 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ? Naročnik bo v popravku podal kot enoto mere kg in boste lahko ponudili artikle različnih tež. Pripravil je dodaten podsklop.
18 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip ravioli 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ? Naročnik bo v popravku podal kot enoto mere kg in boste lahko ponudili artikle različnih tež. Pripravil je dodaten podsklop.
19 Sveže testenine polnjene z različno zelenjavo, tip tortelini 1kg Ali lahko ponudimo raviole 250g pakiranje ? Naročnik bo v popravku podal kot enoto mere kg in boste lahko ponudili artikle različnih tež. Pripravil je dodaten podsklop.
22 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip peresniki 5kg Ali lahko ponudimo pirine peresnike? Ne
23 Sušene graham testenine iz polnozrnatega zdroba durum pšenice, tip špageti debeline No7 5kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Lahko, prosimo upoštevajte popravek predračuna.
35 Müsli izdelek iz mešanice žitnih kosmičev, suhega sadja, medu in drugih surovin 1kg Ali lahko ponudimo musli z dodanim sadjem brez medu? Lahko
36 Pšenični kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 1kg Ali lahko ponudimo v 200g pakiranju? Ali ste imeli v mislih kot frutolino? Odgovor vam bomo sporočili naknadno.
39 Koruzni kosmiči, (corn flakes ali enakovredno), izdelani po postopku ekstrudiranja 5kg Na trgu 5kg pakiranja ni, ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
42 Musli kosmiči z dodatki suhega sadja, izdelani po postopku ekstrudiranja 5kg Ali ste imeli v mislih kot frutolino ali muslije ? Na trgu 5 kg pakiranja ni. Ali lahko ponudimo v 200g pakiranju ali pa 1 kg pakiranje musli ? Odgovor vam bomo sporočili naknadno.
44 Kus-kus iz zdroba durum pšenice, vsebnost pepela v suhi snovi je lahko do 0,45%, kislinska stopnja do 2,5 2kg Ali lahko ponudimo 5kg pakiranje? Lahko upoštevajte preračun v popravku.
55 Ribana kaša brez glutena 1kg Ali lahko ponudimo 300g pakiran jušne zakuhe, ker ribane kaše bg nimamo? Artikel je premaknjen v 13 sklop.

Podsklop 1: Sadni sokovi in voda
31 Smoothi - ananas 250 ml Okusa samo ananas ne najdem na trgu. Ali lahko ponudimo kako drug okus npr. mešanica anan.banana in kokos ? Artikel je premaknjen v dodaten podsklop.
34 Smoothi - marelica 200 ml Okusa breskve ne najdem na trgu. Ali lahko ponudimo kako drug okus npr. višnja? Artikel je premaknjen v dodaten podsklop.
Sklop 8: Splošno prehrambeno blago
13 Tuna v olju 4x52 g Ali lahko ponudimo tuno 3x80g ali pa samo 80g pakiranje? Lahko
38 Drobnjak - drobljen 600g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Glejte popravek
40 Kumina - mleta 600g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Glejte popravek
41 Lovorjev list 600g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Glejte popravek
42 Majaron - drobljen 600g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Glejte popravek
44 Curry 90 g Ali lahko ponudimo 190g pakiranje? Lahko, če je v kozarčku ali dozi.
45 Kurkuma 90 g Ali lahko ponudimo 190g pakiranje? Lahko, če je v kozarčku ali dozi.
50 Timijan - zdrobljen 100g Ali lahko ponudimo 215g pakiranje? Lahko, če je v kozarčku ali dozi.
51 Žajbelj - drobljen 8g Ali lahko ponudimo 45g pakiranje? Glejte popravek
52 Ingver 14g Ali lahko ponudimo 24g pakiranje? Glejte popravek
54 čičerika 1000g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje? Ne
59 Grah, v lastnem soku 850g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje? Ne
66 Kompot - mešano sadje, manj sladek 225g Ali lahko ponudimo 135gx3 pakiranje? Ne
69 Koruza v slanici 2150 g Ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje? Ne
82 Paradižnikovi pelati - celi 800g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje? Da
83 Pasiran paradižnik 400g Ali lahko ponudimo 700g pakiranje? Ne
87 Šampinjoni, rezani v slanici 800g Na trgu ne najdemo 800 g pakiranje, ali lahko ponudimo 400g pakiranje? Da
93 Margarina 500 g Ponudnik piše, da se margarina za mazanje dobi samo v 250g, kar ne drži! lAHKO PONUDITE 500G, PAZITE NA DODATKE, KI JIH NE SME VSEBOVATI.
104 Piščančja pašteta 30g Ponudnik vam piše, da piščančja pašteta brez konzervansov ne obstaja , kar ne drži! Ima pa dodane ojačevalce arome. Ponudite pašteto kakovosti kot argeta.
106 riževi vaflji oz čokoladni vaflji 250g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Ne
109 Kakao 1000 g Ali ste imeli v mislih kakao brez dodanega sladkorja? V mislih smo imeli Kakao, ki vsebuje minimalno 25% kakavovih delcev
110 Žitna kava - instant kava iz ekstrakta ječmena, slada, cikorije in rži 800 g Ali vam lahko ponudimo 400g pakiranje s sestavo izdelka:sladkor, ekstrakt kavnega nadomestka v prahu 15 % (ječmen, ječmenov slad, cikorija), posneto mleko v prahu, manj masten kakav, kuhinjska sol, aroma, sredstvo za uravnavanje kislosti: trinatrijev citrat, emulgator: sojin lecitin. kot Benquick Ne
111 Čokolada - mlečna, mala 15g Ali lahko ponudimo 5G pakiranje? Ne

Lep pozdravDatum objave: 19.06.2019   15:20
Spoštovani,
naročnik je artikle sklopa 9
30
31
32
33
34
prenesel v poseben podsklop, pozabil pa jih je zbrisati v podsklopu 1 Sadni sokovi in voda.

NAROČNIK PONUDNIKE PROSI, DA OMENJENE ARTIKLE IZPUSTIJO V PODSKLOPU 1 OZ. VAS OBVEPČA, DA JIH NE BO UPOŠTEVAL.

Lep pozdrav

Datum objave: 21.06.2019   10:01
Spoštovani,
na pobudo enega od ponudnikov objavljamo dodatno pojasnitev

90 Balzamični kis 0,5l - vprašali smo ali lahko ponudimo izdelek s konzervansi. Prosimo za dovoljenje. Hvala Lahko ponudite s konzervansi

102 ketchup 18g - na trgu obstaja samo izdelek s konzervansi. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo. Lahko ponudite s konzervansi
104 Piščančja pašteta 30g - Na trgu obstaja izdelek piščančja pašteta, a žal vsebuje zgoščevalec, ojačevalce arome in konzervanse. Ali ga lahko ponudimo? Ne moremo ponuditi izdelek kot Argeta, saj blagovna znamka Argeta okusa "piščančja" ne trži. Lahko ponudite artikel s konzervansi in ojačevalci arome.
107 Čajna pašteta 30g - izdelek vsebuje aditive. Ali ga lahko vseeno ponudimo? Ja
129 orehi mleti 0,5kg - ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju?
130

majoneza porcijska 18g na trgu obstaja samo izdelek s konzervansi. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo.

Hvala in lep pozdrav