Dosje javnega naročila 003247/2019
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Blago: Zamenjava 110 kV odklopnikov na HE Vuzenica, HE Vuhred in HE Ožbalt
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 264.713,40 EUR

JN003247/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.05.2019
JN003247/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2019
JN003247/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN003247/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.07.2019
JN003247/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003247/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Darinka Špindler
darinka.spindler@dem.si
+386 23005460
+386 23005685

Internetni naslovi
http://WWW.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9605
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava 110 kV odklopnikov na HE Vuzenica, HE Vuhred in HE Ožbalt
Referenčna številka dokumenta: JN 013/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava 110 kV odklopnikov na HE Vuzenica, HE Vuhred in HE Ožbalt
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE Vuzenica, HE Vuhred in HE Ožbalt
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava 110 kV odklopnikov na HE Vuzenica, HE Vuhred in HE Ožbalt
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v Dokumentacija v zvezi z oddajo JN


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2019   12:05
Kraj: Informacijski sistem E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ker proizvajalec v tako kratkem času, kot je podan v razpisu, ne more pripraviti zahtevane dokumentacije, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj 14 dni.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik smatra, da je rok za oddajo ponudbe, ki je naveden v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN, ustrezen. Zato naročnik NE podaljšuje roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 05.06.2019   08:24
VPRAŠANJE
Vprašanje naročniku:
Spoštovani,
Pregledali smo razpisno dokumentacijo in imamo sledeča vprašanja:
V razpisni dokumentaciji ne najdemo natančnejših navodil za izpolnjevanje Tabele tehničnih podatkov, ki je objavljena kot Priloga 1.
Prosimo da nam odgovorite oziroma natančneje definirate:
- Ali je tabela tehničnih podatkov lahko izpolnjena v angleškem jeziku?
- Ali mora biti Tabela tehničnih podatkov potrjena?
- Če da, ali mora biti potrjena s strani Ponudnika ali s strani Proizvajalca?
Hvala in pozdrav!


ODGOVOR

Tabele tehničnih podatkov , ki je navedena v Priloga 1, se ne izpolnjuje. Izpolniti je potrebno Tabela tehničnih podatkov Obrazec 6, kjer so navedena navodila za izpolnjevane.
- Tabelo tehničnih podatkov (Obrazec 6) je potrebno izpolniti v jeziku skladno s točko 2.1 Jezik iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, .
- Tabelo tehničnih podatkov (Obrazec 6), ponudnik potrdi z oddajo ESPD obrazca.
Datum objave: 05.06.2019   08:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V Tabeli tehničnih podatkov se v tč. 23, 1. alinea zahteva "- mehanski preklopi (breznapetostno stanje ali tok, manjši od In - min. 10000 ciklov".

Vprašanje:
Katera je tista vrednost toka, ki je manjša od In in pri kateri je še potrebno zagotavljati min. 10000 ciklov pred zahtevanimi vzdrževalnimi posegi ali zamenjavo odklopnika?


Lep pozdrav!

ODGOVOR

V tč. 23, 1. alineja zahteva minimalno št. ciklov (vklop-izklop) v breznapetostnem stanju ALI toku manjšem od In. Slednje pomeni pri bilo katerem toku, ki je manjši od nazivnega toka In.


Datum objave: 05.06.2019   11:45
VPRAŠANJE


Spoštovani!

V Tabeli tehničnih podatkov se v tč. 23, 2. alinea zahteva "- Minimalno dovoljeno število ciklov (vklop-izklop) pred zahtevanimi vzdrževalnimi posegi ali zamenjavo odklopnika - pri polnem nazivnem toku - min. 10000 ciklov".

Vprašanje:
Po posvetu s potencialnim dobaviteljem ugotavljamo, da je navedena zahteva pretirana.

Naročnika prosimo, da to zahtevo preuči.


Lep pozdrav!

ODGOVOR

Po preučitvi dejanskih potreb in zahtev za generatorske odklopnike, ki tudi več-krat na dan vklapljajo in izklapljajo generatorje v omrežje, je najbolj bistvena zahteva iz 1. alineja 23. tč, saj se generator v omrežje vključi, ko sta napetosti na obeh straneh odklopnika povsem enaki sinhronizirani, torej praktično brez toka. Prav tako pa odklopnik normalno izklopi generator tudi v trenutku, ko moč generatorja ob zaustavitvi doseže vrednost nič, kar je v veliki večini primerov. Na osnovi navedenega naročnik spreminja dokumenta iz Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
Priloga 1 - Tabela tehničnih podatkov in
Obrazec 6 - Tabela tehničnih podatkov
in sicer oboje v tč 23. v 2. alineji (pri polnem nazivnem toku) tako, da se naveden podatek »10.000« v stolpcu »zahtevano« spremeni v » - ». Ponudnik mora v stolpec »ponujeno« navesti le podatek, koliko je dovoljeno število preklopov pri polnem nazivnem toku za ponujeno opremo.

Na osnovi prej navedenega, je naročnik na svoji spletni strani http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila objavil:
Priloga 1 - Tabela tehničnih podatkov - korigirano
Obrazec 6 - Tabela tehničnih podatkov - korigirano

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati korigirane dokumente.