Dosje javnega naročila 003254/2019
Naročnik: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica
Blago: Sukcesivna dobava živil in ostalih artiklov za potrebe naročnikovih uporabnikov in njihove samostojne nabave
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 214.641,06 EUR

JN003254/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.05.2019
JN003254/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN003254/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN003254/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.07.2019
JN003254/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003254/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA
Cesta na Jezerca 17
4240
SI
Radovljica
Slovenija
kontaktne točke
info@cudv-ml.si
+386 45370200

Internetni naslovi
http://www..cudv-ml.s

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309722/4_2019_prehrana.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5946
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil in ostalih artiklov za potrebe naročnikovih uporabnikov in njihove samostojne nabave
Referenčna številka dokumenta: JN_1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil in ostalih artiklov za potrebe naročnikovih uporabnikov in njihove samostojne nabave
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 1 - samostojni nakupi I
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
samostojni nakupi I, Sukcesivna dobava živil in ostalih artiklov za potrebe naročnikovih uporabnikov in njihove samostojne nabave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2 SAMOSTOJNI NAKUPI II
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
samostojni nakupi II, Sukcesivna dobava živil in ostalih artiklov za potrebe naročnikovih uporabnikov in njihove samostojne nabave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3 Dobava živil in ostalih artiklov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3 - dostave živil in ostalih artiklov, sukcesivna dobava živil in ostalih artiklov za potrebe naročnikovih uporabnikov in njihove samostojne nabave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   09:01
Kraj: javno odpiranje preko portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
javno odpiranje preko portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2019   11:56
Odgovori na izbrana vprašanja:

Datum prejema: 24.05.2019 12:12
VPRAŠANJE:

Spoštovani,
plačilne kartice izdajajo samo banke, trgovska podjetja izdajo kartice zvestobe ali pa kreditno kartico (z odloženim plačilom). Zanima nas kakšen pomen imajo kartice konkretno pri tretjem sklopu. Ob dostavi blaga prejmete dobavnico, enkrat mesečno se izda elektronski zbirni račun. V primeru da blago sami prevzamete v naši prodajalni (s pooblastilom ), se ob prevzemu blaga na blagajni izda dobavnica.

Pojasnilo:
Naročnik pojasnjuje, da je prišlo pri navajanju plačilne kartice do nesporazuma, naročnik vse navedbe »plačilne« spreminja v dikcijo kartice zvestobe.
Kartica zvestobe je v sklopu 3 za naročnika pomembna iz razloga koriščenja ugodnosti, ki jih omogočajo trgovci.


Datum prejema: 24.05.2019 11:46
VPRAŠANJE.

V tehnični specifikacije pod številko 3 zahteve naročnika za sklop 3 pod četrto alinejo navajate da se po vsaki izvedeni dostavi izstavi račun medtem ko v vzorcu okvirnega sporazuma v 5. členu pa navajate da dobavitelj račune naročniku izstavlja enkrat mesečno - zbirno. Ali želite zbirno ali sprotno izdajanje računov?

Pojasnilo:
Dikcija prvega odstavka 5. člena pogodbe se spremeni tako, da se v celoti glasi:
1. člen
Dobavitelj bo račune naročniku izstavljal izključno v elektronski obliki (e-račun). Dobavitelj bo račune za sklop 1 in 2 izstavljal enkrat mesečno, zbirno za vse izvedene nakupe obdobja in sicer za obdobje od ..do. bo račun izstavil do . v mesecu.

Dobavitelj bo račune za sklop 3 izstavljal po vsaki izvedeni dobavi.
Datum objave: 28.05.2019   13:12
Naročilo je objavljeno na portalu eJN pod povezavo, ki je navedena na portalu JN in naročilo lahko najdete tudi, če samo vpišete naš naslov, kot naslov naročnika.