Dosje javnega naročila 003249/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Študija Analiza gradbene mehanizacije za vzdrževanje železniške infrastrukture, opredelitev potreb s predlogom ureditve, upravljanja in gospodarjenja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003249/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.05.2019
JN003249/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2019
JN003249/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2019
JN003249/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN003249/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019

    JN003249/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309742/Objava_Študija_analize_gr._meh.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309742/espd/Narocnik_ESPD_Študija_Analize_gr_meh..xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9415
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Študija Analiza gradbene mehanizacije za vzdrževanje železniške infrastrukture, opredelitev potreb s predlogom ureditve, upravljanja in gospodarjenja
Referenčna številka dokumenta: 52/2019/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Študija »Analiza trenutnega stanja mehanizacije potrebne za izvajanje nalog upravljavca JŽI za izvajanje obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju OGJS) s predlogom prihodnje ureditve in upravljanja, s poudarkom na analizi potrebnih osnovnih sredstev ter obvladovanje oz. gospodarjenje z njimi«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z izdelavo predmetne študije (tudi npr. stroški pridobivanja podatkov, potni stroški, predstavitve, vmesni (delovni) sestanki,..) predmeta javnega naročila na lokacijo kupca.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Študija »Analiza trenutnega stanja mehanizacije potrebne za izvajanje nalog upravljavca JŽI za izvajanje obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju OGJS) s predlogom prihodnje ureditve in upravljanja, s poudarkom na analizi potrebnih osnovnih sredstev ter obvladovanje oz. gospodarjenje z njimi« mora vsebovati naslednje vsebine:
1. Analiza in ocena sedanjega načina gospodarjenja in obvladovanja mehanizacije, ki je potrebna pri izvajanju nalog upravljavca JŽI za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
2. Predlog novega načina gospodarjenja in obvladovanja mehanizacije, ki je potrebna pri izvajanju nalog upravljavca JŽI na področju OGJS
3. Finančna analiza in predlogi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:01
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu e JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.