Dosje javnega naročila 003270/2019
Naročnik: OBČINA GRAD, Grad 172, 9264 Grad
Gradnje: Investicijsko vzdrževanje javnih poti v letu 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 220.061,53 EUR

JN003270/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2019
JN003270/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN003270/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2019
JN003270/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2019
JN003270/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN003270/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003270/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GRAD
Grad 172
9264
SI
Grad
Slovenija
Marjeta Geld
marjeta.geld@obcina-grad.si
+386 25518884
+386 25518886

Internetni naslovi
http://www.obcina-grad.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-grad.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9642
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževanje javnih poti v letu 2019
Referenčna številka dokumenta: 430-0007/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževanje javnih poti v naselju Motovilci.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Motovilci
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija javnih poti v naselju Motovilci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   12:10
Kraj: https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Marjeta Geld, direktorica občinske upraveOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   15:45
Naročnik bo pod točko 8.1.4. 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti upošteval reference za zadnjih pet let.
Pogoji:
1. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 referenčne storitve, ki se nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem in sicer v dolžini vsaj 1 km za vsako cesto.
2. Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 referenčne storitve, ki se nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem in sicer v dolžini vsaj 1 km za vsako cesto.Datum objave: 29.05.2019   15:46
Naročnik bo pod točko 8.1.4. 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti upošteval reference za zadnjih pet let.
Pogoji:
1. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 referenčne storitve, ki se nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem in sicer v dolžini vsaj 1 km za vsako cesto.
2. Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 referenčne storitve, ki se nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem in sicer v dolžini vsaj 1 km za vsako cesto.Datum objave: 29.05.2019   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da spremenite pogoj 8.1.4 tč.1 in tč. 2 izkazane reference zadnjih pet let v skladu ZJN-3.Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo pod točko 8.1.4. 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti upošteval reference za zadnjih pet let.
Pogoji:
1. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 referenčne storitve, ki se nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem in sicer v dolžini vsaj 1 km za vsako cesto.
2. Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 referenčne storitve, ki se nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem in sicer v dolžini vsaj 1 km za vsako cesto.VPRAŠANJE
Spoštovani,

pogoji v tč. 8.1.4 (tehnične in strokovne sposobnosti) niso v skladu ZJN-3 in novim GZ.

Prosimo za spremembo iz treh let v pet let.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo pod točko 8.1.4. 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti upošteval reference za zadnjih pet let.
Pogoji:
1. Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 referenčne storitve, ki se nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem in sicer v dolžini vsaj 1 km za vsako cesto.
2. Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 3 referenčne storitve, ki se nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem in sicer v dolžini vsaj 1 km za vsako cesto.