Dosje javnega naročila 000678/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000678/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.02.2019
JN000678/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN000678/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000678/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Saša de Witt Skutnik
sasa.dewitt-skutnik@gov.si
+386 22349370

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Izdelava IZN


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava izvedbenega načrta za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom
Referenčna številka dokumenta: 43001-31/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vsebina naročila je izdelava izvedbenega načrta za pridobitev pozitivnega verifikacijskega poročila po nacionalnih predpisih za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom. Cilj je pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 24.120,50 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nivojski prehod Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Referenca kadra20

Cena – Ponder:
80
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000678/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.02.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: JN000678/2019
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.05.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o.
Stegne 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
+386 15131000
https://www.iskra.eu/
Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 24.120,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 24.120,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 5.930,00 EUR
Delež: 25%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Verifikacija projektne dokumentacije.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019