Dosje javnega naročila 003272/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova šolske kuhinje in spremljajočih prostorov Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.290.745,23 EUR

JN003272/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003272/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN003272/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN003272/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN003272/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003272/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
Gogalova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Erika Barbo
barboe@os-danilekumar.si
+386 15636835
+386 15684105

Internetni naslovi
http://www.os-danilekumar.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309850/RD_ESPD_na_PJN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9647
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova šolske kuhinje in spremljajočih prostorov Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prenova šolske kuhinje in spremljajočih prostorov Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbeno obrtniška in instalacijska dela
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prenova šolske kuhinje in spremljajočih prostorov Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani za 1. sklop: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža tehnološke opreme
Številka sklopa: 2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prenova šolske kuhinje in spremljajočih prostorov Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani za 2. sklop: dobava in montaža tehnološke opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   10:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija je objavljena na naročnikovi spletni strani http://os-danilekumar.si/razpisi-in-javne-objave/.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
Gogalova ulica 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2019   15:31
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima me, kdaj bodo poleg razpisne dokumentacije na portalu tudi popisi?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

1. ODGOVOR
Načrt kuhinje, načrt gradbenih konstrukcij, načrt elektro inštalacij, načrt strojnih inštalacij, načrt tehnologije in načrt požarne varnosti so objavljeni na naročnikovi spletni strani http://os-danilekumar.si/razpisi-in-javne-objave/. Popisi del bodo objavljeni na isti naročnikovi spletni strani od srede, 29.5.2019 dalje, vendar jih ponudniki ne oddajo ob oddaji prijave. Prvo ponudbo in popise del bodo predložili gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost. K oddaji prve ponudbe in popisov del bodo gospodarski subjekti pozvani s povabilom preko sistema e-JN v drugi fazi postopka.
Datum objave: 29.05.2019   14:22
2. DODATNO POJASNILO
Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da so na spletni strani http://os-danilekumar.si/razpisi-in-javne-objave/ objavljene excel tabele (popis del) in seznam prospektne dokumentacije. Gre za dokumente, ki jih bodo morali ponudniki, katerim bo priznana usposobljenost, naročniku predati v II. fazi postopka ob oddaji prve prijave. Sedaj objavljene excel tabele in seznam prospektne dokumentacije služijo potencialnim ponudnikom zgolj za informacijo za II. fazo postopka.

Datum objave: 30.05.2019   08:20
3. VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali bo naročnik štel kot istovrstni posel tudi izgradnjo kuhinje v vrtcu ?

3. ODGOVOR
Naročnik bo štel kot istovrstni posel izgradnje kuhinje v vrtcu, v kolikor gre za prenovo kuhinje v vrtcu za tak primer so vsi pogoji že navedeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor pa je mišljena nova kuhinja, ki je bila zgrajena v okviru novogradnje vrtca torej novo zgrajena kuhinja pa naročnik zahteva predložitev uporabnega dovoljenja, pri čemer je potrebno upoštevati in prikazati vrednost investicije za kuhinjo v višini, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije, kjer se upošteva vrednost za prenovo kuhinje.