Dosje javnega naročila 003273/2019
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanjskih enot in stavb v lasti JSS MOL ali MOL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.700,00 EUR

JN003273/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2019
JN003273/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN003273/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.07.2019
JN003273/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003273/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9649
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanjskih enot in stavb v lasti JSS MOL ali MOL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanjskih enot in stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ali Mestne občine Ljubljana

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanjskih enot in stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ali Mestne občine Ljubljana

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   11:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9649


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   13:56
VPRAŠANJE
Prosimo za podajo ocenjene vrednosti javnega naročila

ODGOVOR


Ocenjena vrednost naročila je podatek, ki je pomemben za naročnika, da izbere pravilen postopek za izvedbo javnega naročila, in ga ni potrebno posredovati ponudnikom.

JSS MOL

Datum objave: 29.05.2019   10:47
VPRAŠANJE
1.
Prosim, da pri referenci Vodja nadzora popravite ali razširite, da mora imeti vodja nadzora po ZAID-u poklicni naziv (PI) ali nadzorni inženir (NZ), saj se s tem po novem zakonu diskriminira vse, ki so do sedaj opravljali funkcijo odgovornega nadzornika del ali in odgovornega nadzornika gradbenih del.
Zaradi nepravilnega tolmačenja in napačno napisanih terminov v novem zakonu, lahko po vašem opravljajo delo nadzornika samo projektanti.
Nadzorni inženir po novem imenovanju je v preteklosti opravljal delo, za katerega zahtevate sedaj vi referenco.
Na web strani IZS je Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, kjer je med drugim tudi napisano:

Iskanje po poklicnem nazivu
PI - Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli)
NI - Nadzorni inženir (Nm - nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli zahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nnp - nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in posameznimi deli)

Podajam tudi internetno stran IZS, kjer je problematika razložena.
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/

Verjetno pa je hkrati upoštevano pri vodji nadzora tudi stališče IZS in sicer, da je lahko vodja nadzora tako inženir z oznako PI kot tudi tisti, ki ima oznako NI.

2
Za vodjo nadzora je potrebno izkazati, da je kot vodja nadzora opravljal nadzor pri izvedbi GOI del..
Prosimo za pojasnilo ali želite za vodjo nadzora preteklo referenco kadra, ki je bil v funkciji odgovornega nadzornika ali nadzornika GO del?
Vodja nadzora je namreč povsem nov pojem, ki je bi vzpostavljen z uveljavitvijo novega Gradbenega zakona, vsled česar tovrstnih referenc posamezni kadri še nimajo in jih tudi naročniki zato ne morejo zahtevati od ponudnikov.
Prosimo za jasen odgovor v zvezi z navedenim.


ODGOVOR

Gospodarski subjekt mora imenovati vodjo nadzora za vodenje nadzora, ki je lahko pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir ali nadzorni inženir iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje.

Naročnik bo priznal reference, ki jih je vodja nadzora skladno s prejšnjo gradbeno zakonodajo opravljal kot odgovorni nadzornik pri gradnji objektov, kjer so prevladovala gradbena dela.


JSS MOLDatum objave: 30.05.2019   14:51
VPRAŠANJE
prosimo če lahko objavite razpisne obrazce v wordu.
hvala in lp

ODGOVOR


Obrazci so pripravljeni in objavljeni v takem pdf formatu, ki omogoča računalniško izpolnjevanje obrazcev.

JSS MOL

Datum objave: 30.05.2019   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

naročnika pozivamo k podaljšanju referenčnega obdobja za vodjo del iz 3 na 4 let pred oddajo ponudbe. S tem naročnik ne bi izgubil na kvaliteti storitev, bi pa omogočil širšemu krogu ponudnikov sodelovanje pri oddaji ponudbe.

ODGOVOR


Naročnik je določil tri letno referenčno obdobje, katerega ne bo podaljšal.

JSS MOL