Dosje javnega naročila 003277/2019
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: Izgradnja Gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.164.476,43 EUR

JN003277/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003277/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN003277/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN003277/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003277/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
obcina.neg@bovec.si
+386 53841900
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309868/JN_Gasilski_dom_RD_ESPD_popisi.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9641
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja Gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica
Referenčna številka dokumenta: 04/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja Gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja Gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Projekti bodo objavljeni na spletni strani naročnika


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
Bovec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2019   16:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosim za objavo projektne dokumentacije.

lp

ODGOVOR
Projekti bodo nemudoma objavljeni na spletni strani naročnika.
Datum objave: 27.05.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v načrtu je 8 kom strešnih oken, od tega štirje v sejni sobi (dim. 94/160) in štirje v dvorani (dim. 134/160). V popisu del pa sta navedei samo 2 okni dim. 94/160, prav tako ni v shemah nobenega strešnega okna. Zanima me katero število okne je pravilno. Prosim, če se poda tudi zahteva glede opreme okna (način odpiranja ročno ali električno, tip senčila in način upravljanja), v kolikor je potrebno upoštevati več oken kot sedanja dva iz popisa.
Vsa okna so izven dosega roke.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Število oken po popisu del. Odpiranje ročno in brez senčil.


Datum objave: 27.05.2019   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Objavljenih načrtov ne moremo odpreti oziroma jih shraniti na svoj računalnik.
Prosimo, če lahko preverite v kateri datoteki je naloženo .

Hvala

ODGOVOR

Načrte smo shranili v strnjeni .rar obliki, ko se datoteko odpre so dokumenti v .pdf obliki. Preverili smo datoteke in se normalno odprejo.
Datum objave: 04.06.2019   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na referenčni pogoj prosimo za pojasnilo, ali je vrednost 700.000,00 EUR brez DDV mišljena za vsak posamezni referenčni objekt ali za oba objekta skupaj?

Hvala in lp

ODGOVOR
Vrednost 700.000,00 EUR brez DDV mišljena za vsak posamezni referenčni objekt.
Datum objave: 04.06.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V elektro popisu - razdelilniki I.3 - omara EKO je popis pomanjkljiv.
Manjka specifikacija vgrajene opreme.

ODGOVOR

Popis zajema vse potrebno kar mora izvajalec ponuditi. Od omarice, zaščitnih in napajalnih elementov ter krmilja, katerega je naveden tip "kot npr.", komplet z upravljalnim tablojem. Izvajalec mora v kompletu pripraviti tudi shemo sistema skladno s ponujeno opremo.
Vse to je navedeno v popisni postavki I.3 sklopa "Razdelilniki".
Dodatno pojasnilo:
Iz načrta strojnih inštalacij (Generalna shema, grafika št. 2) je razvidno, da morajo na krmilnik biti vezani lokalni elementi kotlovnice (5x črpalka, 5x temperaturno tipalo, 1x PV, 1x klimat, 1x toplotna črpalka) in prostorski temperaturni korektor v garaži (KT-1).Datum objave: 04.06.2019   21:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo naročnika za informacijo o ocenjeni vrednosti javnega naročila.

Ker moramo na ZAVAROVALNICO, ki bo izdalo potrdilo o izdaji zavarovalne police glede izstavitve police za gradbeno zavarovanje, javiti okvirno vrednost razpisanih del.
Ker je ponudba še v fazi priprave (pridobivanje obrtniških ponudb) in posledično nimamo še vrednosti (vrednost bo znana 10.06.), izjavo pa moramo pridobiti, vas pozivamo k objavi ocenjene vrednosti.

Se zahvaljujemo za razumevanje.

Pozdrav.

ODGOVOR
Za zavarovalnico ne potrebujete ocenjene vrednosti JN, saj morate po zakonu imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje (glej Gradbeni zakon).

V primeru nejasnosti lahko zavarovalnica pokliče kontaktno osebo naročnika.