Dosje javnega naročila 003401/2019
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: OPREMA ZA INTENZIVNO RAČUNANJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN003401/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN003401/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN003401/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003401/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 101-243977
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Eržen
mojca.erzen@ijs.si
+386 14773310
+386 14773569

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9662
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
znanost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OPREMA ZA INTENZIVNO RAČUNANJE
Referenčna številka dokumenta: 20/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
OPREMA ZA INTENZIVNO RAČUNANJE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OPREMA ZA INTENZIVNO RAČUNANJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 163.730,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2019   10:33
VPRAŠANJE
Zanesljivost in zmogljivost delovanja HPC postavitve je pogojena z združljivostjo vseh vgrajenih komponent.
Posamezni proizvajalci opreme te združljivosti ne morejo potrditi z ustreznimi dokazili.
Na kakšen način točno nameravate preverjati združljivost gradnikov v posameznih ponujenih konfiguracijah?


ODGOVOR
Gre predvsem za združljivost z obstoječo mrežno opremo (generična 1GbE mreža in generična 10GbE mreža za storage in MPI promet) in programsko opremo (Rocks 7.0 z CentOS 7.4.1708, kernel 3.10.0-693.5.2). Ponudnik mora jamčiti, da bo ponujena oprema brezhibno delovala z navedeno različico operacijskega sistema in da bo možen zagon PXE preko 1GbE mreže, kar lahko ponudnik predhodno preveri sam (mreže so generične, operacijski sistem je prosto dostopen). Končni prezikus združljivosti bo naročnik opravil takoj po vgradnji opreme in je pogoj za prevzem. Prezikus vključuje PXE boot operaracijskega sistema, avtomatično namestitev opreme za compute node (provisioning) ter uspešen zagon generičnih testov, kot je HPL.Datum objave: 27.06.2019   10:34
VPRAŠANJE
V skladu z vašo zahtevo po dobavi rešitve s 4U ohišjem v točki 3.b: Ker ne navajate nobenih posebnih zahtev, zaradi katerih bi bila nujno potrebna uporaba rešitve višine 4U, nas zanima, ali lahko ponudimo vsebinsko v celoti enako rešitev, le da ta zaseda manj rack unitov-ov in bi z uporabo le te pomenilo bistven prihranek za naročnika?

ODGOVOR
Rešitev, ki zasede manj prostora, bi bila seveda povsem sprejemljiva.


Datum objave: 27.06.2019   10:35
VPRAŠANJE
V točki 3. b za predmet naročila 2 računski rezini z GPU kartico zahtevate naslednje: »Matična plošča z PCIe 3, vsaj 2 x16 (FH), 3 x8 (FH), 1 x8 (LP)«.

Kakšen točno je vaš namen uporabe 1 x8(LP) slota? Tovrstna zahteva nakazuje na ustreznost ponudbe le za enega proizvajalca oz. enega ponudnika opreme. Prosimo za odpravo zahteve po 1 x8(LP).


ODGOVOR
Odpravljamo zahtevo po slotu x8 (LP).Datum objave: 27.06.2019   10:36
VPRAŠANJE
specifikacije 3 b:
Ker se v naročilu pojavlja zahteva po 4U rešitvi in eksplicitno ter neposredno preferira le enega ponudnika kot tudi samo enega proizvajalca, je tako merilo, ki z ostalimi potrebami, ki izhajajo iz same povpraševane konfiguracije ni upravičena. To dejstvo kaže, da gre pri tem za diskriminatorno merilo in tako ustreza definiciji korupcije. Zato zahtevamo odpravo zahteve po 4U rešitvi.

ODGOVOR
Imamo sicer nekaj omejitev s prostorom v strežniški omari, zato bi nam rešitev s 4U najbolj ustrezala, vendar dopuščamo tudi rešitve s 5U in 6U. (Morebitna rešitev s 3U bi nam seveda tudi zelo ustrezala, če je morda na voljo.)