Dosje javnega naročila 003288/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Storitve: REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ IN IGRAL ZA OBDOBJE DVEH LET
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003288/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2019
JN003288/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003288/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Maja Korošec
maja.korosec@postojna.si
+386 57280783
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9656
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ IN IGRAL ZA OBDOBJE DVEH LET
Referenčna številka dokumenta: 430-32/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ IN IGRAL ZA OBDOBJE DVEH LET.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
37535200
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2019   12:01
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI,

GLEDE NA "POGOJI ZA SODELOVANJE tehnična in strokovna sposobnost"
NAVAJATE POGOJ
"da je ponudnik v zadnjih dveh (2) letih izvedel najmanj 1 projekt na področju vzdrževanja in investicij v otroška igrišča in igrala, pri čemer je vrednost izvedenih del za posamezno koledarsko leto znašala najmanj 50.000,00 EUR brez DDV"

OCENJUJEMO DA JE ZDRUŽENA REFERENCA TAKO ZA REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ IN HKRATI TUDI ZA REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IGRAL ZA OBDOBJE DVEH LET DISKRIMINATORNA IN POMENI OVIRANJE KONKURENCE.

POGOJ ZA SODELOVANJE KI JIH ZAHTEVATE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI SO PISANI ZA LOKALNEGA
GRADBENIKA KI BO Z NEKAJ BETONA IN TAMPONA DOSEGEL POGOJE ZA SODELOVANJE, NIMA PA NIKAKRŠNIH KOMPETENC ZA POPRAVILA IGRAL.

ZAHTEVAMO DA POPRAVITE RAZPISNO DOKUMENTACIJO TAKO, DA LOČITE GRADBENA DELA OD POPRAVIL IGRAL VKLJUČNO Z LOČENIMI KOMPETENCAMI.

HVALA ZA VAŠ ODGOVOR.

ODGOVOR
Gre za investicijsko in redno vzdrževanje igral brez gradbenih del.
_________________Datum objave: 28.05.2019   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri pripravi ponudbe smo naleteli na nekaj nejasnosti:

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
1. ali se lahko ponudi slovenski lepljeni les iglavcev - smreka, garancijska doba ostane ista, domači les nima FSC certifikata, lahko pa zagotovimo sledljivost;
2. ali se ponudi ustrezna varnostna podlaga za posamezno vrsto novega igrala ( v prilogi popisa je navedeno da ja, v popisu pa je navedeno, da podlaga ni predmet ponudbe);
3. ali se vsa nova igrala montirajo na zelenico oziroma kakšen je teren namenjen novim igriščem,
4. kolikšno je število novih igrišč, lokacije le-teh, potrebujemo za kalkulacijo pregledov po namestitvi igral na posamezno igrišče (priloga - pregled po namestitvi) in ogled lokacij s številom in tipom igral za posamezno igrišče - potrebno za oceno potrebnih gradbenih del za montažo varnostne podlage;
5. kaj je mišljeno pod točko 7.13 - plezalna skala - ni navedeno ref. igralo;
6. kaj je mišljeno pod točko 7.14 - ravnotežna pot Berg - prosim navedite ref. proizvajalca;
7. kakšno igralo je mišljeno pod točko 7.18 tunel, material, izvedba,...;
8. ali se igrala pod točko 7.30 in 7.31 (žičnice) montirajo na brežino ali pa v izvedbi z podesti;

VZDRŽEVALNA DELA
9. kaj je mišljeno kot ekscentrična brv v tč 2.28;
10. kaj je mišljeno kot oprimna vrv in mere v tč 2.29;
11. za kakšno igralo tunel gre in vrsta nosilnega elementa z merami in načinom fiksacije v tč 3.4;
12. tč 3.5 vročecinkan nosilec dobava in montaža: na kakšen način se montira z betoniranjem ali vijačenjem na obstoječi betonski temelj;
13. tč 3.6 kaj je mišljeno pod PVC masko na okrasna maska;
14. tč 4.2 - 4.5 ali je peščena podlaga že pripravljena ali jo pripravimo sami;
15. tč 5.1 - 5.5 ali so vsa obstoječa igrala zabetonirana, ali se morajo obstoječi betonski temelji odstraniti in luknje sanirati, prosimo za lokacije vseh obstoječih igral - ogled za pripravo ponudbe;
16. tč 5.6 - 5.10 ali se vsa igrala, ki bodo preseljena montirajo na zelenico, lokacije novih igrišč s številom in tipom igral za posamezno igrišče in s katerega igrišča se preselijo, se igrala morajo skladiščiti ali se istočasno izvede demontaža - prevoz - montaža;

Hvala.


ODGOVOR
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
1. Kot izhaja iz izjave, je način dokazovanja lahko tudi izjava.
2. Pri postavitvi posameznih igral se ne upošteva varnostne podlage, ponudniki to ponudijo ločeno.
3. Ne, nova igrala se bodo montirala na različne podlage. Priprava podlage za namestitev igral je stvar naročnika in ne predmet tega javnega naročila.
4. Občina Postojna na svojem območju razpolaga z 42 igrišči na katerih je nameščenih 155 igral. Katera bodo predmet rednega in investicijskega vzdrževanja bo določil naročnik.
5. Plezalna stena iz umetnih materialov v obliki skale z oprimki, priporočljiva starost uporabe od 4 10 let
6. Naročnik je že navedel model kot primer.
7. Tunel je izdelan iz dveh PVC nosilnih elementov, ki sta med seboj povezana z lesenimi elementi.
8. Izvedba s podesti.

VZDRŽEVALNA DELA
9. Mišljena je lesena brv, ki ima ekscentrično vrtljivo vpetje na obeh straneh.
10. Oprimna ročka je kovinska ali iz PVC materiala in je namenjena lažjemu in varnejšemu vzpenjanju na igrala.
11. Glej točko 7.18
12. Vročecinkani horizontalni nosilec se vijači na obstoječ betonski temelj.
13. okrasna PVC maska, ki se namešča na spoje med posameznimi elementi igral, z namenom da se zakrije spoje.
14. Gradbena dela niso predmet tega javnega naročila.
15. Gradbena dela niso predmet tega javnega naročila.
16. Igrala, ki se selijo, se bodo montirala na pripravljeno podlago, gradbena dela niso predmet tega javnega naročila. Selitve se bodo izvajale na način demontaža prevoz montaža, brez skladiščenja.
______________