Dosje javnega naročila 003294/2019
Naročnik: OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Storitve: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur - sprememba št. 3 (SD OPN 3)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003294/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2019
JN003294/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN003294/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003294/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI
Šentjur
Slovenija
Marjeta GAJŠEK
marjeta.gajsek@sentjur.si
+386 037471385
+386 035743446

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sentjur.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9673
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur - sprememba št. 3 (SD OPN 3)
Referenčna številka dokumenta: 430-127/2018-2526
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur - sprememba št. 3 (SD OPN 3)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur - sprememba št. 3 (SD OPN 3)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 26.06.2019
Konec: 15.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:05
Kraj: V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri naročilu bon obrazca za bonitetno oceno smo bili opozorjeni, da glede na to da so zunaj že podatki za leto 2018, ga za leto 2017 ne več pridobiti. Ali je lahko bonitetna ocena za leto 2017 starejša (le to posredujemo) ali je potrebno pridobiti bonitetno oceno za leto 2018?

K Obrazcu št. 6 - Podatki o članih projektne skupine je kot prilogo potrebno priložiti kopijo pogodbe o zaposlitvi za katero menimo da ni sprejemljiva saj gre za zaščito osebnih podatkov. Podatki o zaposlitvi so vidni tudi iz Potrdila o prijavi Obrazec M-1 zato menimo da kopija pogodbe o zaposlitvi ni potrebna, saj lahko le to dokažemo z Obrazcem M-1.


Lep pozdrav.

ODGOVOR
Na podlagi pogojev za priznanje usposobljenosti pod rubriko »Poslovna in finančna sposobnost« lahko pri pogoju »Ekonomska in finančna usposobljenost« ponudniki v ponudbi predložijo S.BON za leto 2017 z datumom, starejšim od 30 dni.
Zahteva glede časovne veljavnosti potrdil bank ostaja nespremenjena, kar pomeni, da potrdila bank za razliko od obrazcev BON oz. S.BON ne smejo biti starejša od tridesetih (30) dni od oddaje ponudbe.

Naročnikova zahteva na podlagi obrazca št. 6 ostaja nespremenjena. Naročnik je zavezan k doslednemu spoštovanju določb glede varovanja osebnih podatkov, ponudnik pa lahko v kopiji pogodbe o zaposlitvi prekrije nerelevantne osebne podatke, ne sme pa prekriti podatkov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije. Slednji niso razvidni iz obrazca M-1.
LP