Dosje javnega naročila 003281/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Gradnja kanalizacije ulica Ob potoku Krško tlačni vod
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.283,23 EUR

JN003281/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2019
JN003281/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN003281/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2019
JN003281/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003281/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 749813278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309909/RDKanalizacijaObpotoku_tlačnivod.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9658
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacije ulica Ob potoku Krško tlačni vod
Referenčna številka dokumenta: 430-66/2018 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja kanalizacije ulica Ob potoku Krško tlačni vod
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja kanalizacije ulica Ob potoku Krško tlačni vod


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile. Pri izvedbi del obstaja možnost arheoloških najdb, za kar se bo med gradnjo vršil tudi arheološki nadzor, posledično so možne prekinitve izvedbe del zaradi evidentiranja in odstranitve najdb. Iz tega razloga se lahko podaljša rok za dokončanje del z aneksom k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   09:04
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za obrazložitev postavk 02 069 in 02 069a. Podboj - v popisu kovinska zaščitna cev fi 273, objavljenem detajlu je pa zaščitna cev DN 150. Kateri fi cevi je pravi?

ODGOVOR

V postavkah 02.069 in 02.069a se upošteva uvlačenje zaščitne kovinske cevi fi 273.


Datum objave: 30.05.2019   09:04
VPRAŠANJE
Postavka Kanalizacija 04.005 in 04.005a-jaški. Ali v postavki upoštevamo tudi pokrove jaškov, ker ni druge postavke za pokrove. Naročnik naj objavi kakšni pokrovi.
Prosimo še da naročnik odgovarja na že zastavljena vprašanja ponudnikov.

ODGOVOR
V postavkah 04.005 in 04.005a se upošteva kompletna dobava in izvedba vseh elementov jaška skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnjenjem, 600x600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm.