Dosje javnega naročila 003284/2019
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Gradnje: Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003284/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2019
JN003284/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN003284/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003284/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
obcinacerklje@siol.net
obcinacerklje@siol.net
+386 42815800
+386 42815820

Internetni naslovi
http://www.cerklje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.cerklje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku
Referenčna številka dokumenta: 430-04/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37410000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: vas Cerklje na Gorenjskem in vas Češnjevek
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev degradiranih območij v Cerkljah na Gorenjskem in Češnjevku
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določbami v pogodbi
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
CLLD Leader
Las Gorenjska Košarica
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   09:01
Kraj: Javno odpiranje se izvede avtomatično po izteku roka za predložitev ponudb, in sicer na naslovu https://eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Trudimo se sestavi korektno in kvalitetno ponudbo.
Prosili bi za dodatne usmeritve vezano na izdelke:
- natančen opis materialov
- zanima nas velikost piramide
- katere certifikate moramo prilagati ponudbi

hvala

ODGOVOR


Pozdravljeni,


Na vaše vprašanje naročnik odgovarja:

Naročnik je na svoji spletni strani objavil tehnične specifikacije ter skico postavitve igral. Med drugim je objavljen tudi podatek za velikost piramide.
Glede certifikatov mora ponudnik zagotoviti certifikat SIST EN 1090-1:2009+A1:2012, v razredu minimalno EXC 2 po EN 1090-2 in EN 1090-3 izdan s strani akreditiranega organa.

Certifikate SIST EN 1176 za igrala.

Certifikate za vse sestavne dele igral SIST EN 1176.

Lep pozdrav.