Dosje javnega naročila 004505/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-084/19; Zamenjava dilatacije na objektu GO0240 na R2-444/0344 v km 2,491; Razdrto-Manče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 69.780,95 EUR

JN004505/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.06.2019
JN004505/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN004505/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.08.2019
JN004505/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004505/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10891
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-084/19; Zamenjava dilatacije na objektu GO0240 na R2-444/0344 v km 2,491; Razdrto-Manče
Referenčna številka dokumenta: 43001-189/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava dilatacije na objektu GO0240 na R2-444/0344 v km 2,491; Razdrto-Manče
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava dilatacije na objektu GO0240 na R2-444/0344 v km 2,491; Razdrto-Manče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
1. V kateri postavki naj upoštevamo dolbljenje utora za novo dilatacijo v globino cca 25 cm in širino 35 cm?
2. V kateri postavki je zajet beton in armatura nove dilatacije?
Lep pozdrav,

ODGOVOR
1. Dolbljenje (izsekavanje) utora za novo dilatacijo je potrebno upoštevati pri KLUČAVNIČARSKIH DELIH, postavka 3.3. Dobava in vgradnja vodotesne kovinske dilatacije
Širina in globina utora je odvisna od tipa dilatacije. Pri izvedbi le-tega je potrebno uporabiti tehnologijo, ki v največji možni meri preprečuje poškodbo obstoječe sidrne armature.
2. Strošek betona, dodatne armature in vseh del, ki so potrebna za vgradnjo (odvisno od tipa dilatacije) nove dilatacije, je potrebno upoštevati pri KLJUČAVNIČARSKIH DELIH, postavka 3.3. Dobava in vgradnja vodotesne kovinske dilatacije


VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da objavite načrte, tehnično poročilo, situacije, prečne prereze, vzdolžne prereze in opise.

ODGOVOR
Glede na to, da gre za zamenjavo dilatacije, so delavniški načrti, načrti vgradnje in kontrola izmer na licu mesta sestavni del ponudbe in zajeti v popisu del. V specifikaciji naročila so podane tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati dilatacija, detajle vgradnje pa pripravi ponudnik v okviru TE, saj je le-ta odvisna od vrste in tipa ponujene dilatacije.Datum objave: 15.07.2019   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Za zahtevo po referencah omejujete konkurenčnost ponudnikov z določitvijo točno določenega tipa dilatacije.
Sistem vgrajevanja dilatacij je podoben pri vseh tipih dilatacij, zato je natančno določanje tipa dilatacije odveč in kaže na točno določenega izvajalca.

Prosimo, da v izogib revizijskim zahtevkom spremenite zahtevo in omogočite ponujanje več usposobljenim izvajalcem z referenco za odstranitev in ponovno vgradnjo dilatacije v skupni dolžini vsaj 15 m na AB premostitvenem objektu.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Z zahtevo po referenčnem delu iz Navodil ponudnikom za vodjo gradnje (točka 3.1.3.3, alineja 6) in gospodarskega subjekta (točka 3.1.3.6., alineja b)
- zamenjava (odstranitev in ponovna vgradnja) dilatacije s kovinskimi profili in gumijastimi tesnili v skupni dolžini vsaj 15 m na AB premostitvenem objektu
Naročnik ne omejuje konkurenčnosti ponudnikov niti ne določa natančnega tipa dilatacije v razpisnih pogojih, zato jih Naročnik ne bo spreminjal.

Za omenjeni objekt so ustrezne dilatacije s kovinskimi profili in sicer:
- kovinska dilatacija z enim profilom
- kovinska konzolna (glavnikasta) dilatacija
- kovinska lamelna dilatacija

Ponujena dilatacija mora izpolnjevati zahteve v skladu z veljavno tehnično regulativo, specifikacijo naročila ter zagotavljati zahtevano trajnost, pomike in vodotesnost.