Dosje javnega naročila 004085/2019
Naročnik: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
Gradnje: Komunalna ureditev Puchove poslovne cone v Ljutomeru - 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 257.253,76 EUR

JN004085/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2019
JN004085/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN004085/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN004085/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2019
JN004085/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004085/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LJUTOMER
Vrazova ulica 1
9240
SI031
Ljutomer
Slovenija
Lilijana Koser
lilijana.koser@ljutomer.si
+386 25849066
+386 25811610

Internetni naslovi
http://www.obcinaljutomer.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcinaljutomer.si
ESPD: http://www.obcinaljutomer.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9853
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalna ureditev Puchove poslovne cone v Ljutomeru - 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019-4202-NMV-GD/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja komunalne infrastrukture v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru (cesta, fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: mesto Ljutomer
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo dovozne ceste, izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave v poslovni coni. Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne infrastrukture - cesta 2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 31.07.2019
Konec: 31.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.06.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2019   07:47
VPRAŠANJE
prosimo naročnika, da objavi detajl
Izdelava betonske poševne glave na iztoku cevi ABC DN 600 v odvodni jarek ter dobava in vgradnja protipovratne lopute fi 600 ( po priloženem detajlu )

ODGOVOR
Detajl bo objavljen na spletni strani Občine Ljutomer.Datum objave: 28.06.2019   11:59
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik za obrazcem št. 15 priloži reference podizvajalca iz katere izhaja, da je izvedel sisteme razsvetljave (izvedena dela v preteklih treh letih) ?

ODGOVOR
Ponudnik lahko izkaže zahtevane reference glede sistema razsvetljave z referenco podizvajalca, a le pod pogojem, da bo nominirani podizvajalec, ki izkazuje referenco, razpisani segment del (JR) nato tudi izvajal.
Za zadostitev zahtevanega pogoja je potrebno izkazati oziroma priložiti eno preteklo potrjeno referenco, ki se nanaša na obdobje zadnjih treh let.Datum objave: 28.06.2019   12:02
VPRAŠANJE
POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprasanja: 21.06.2019 13:43
Vprašanje se nanaša na objavo: JN004085/2019-W01 - Komunalna ureditev Puchove
poslovne cone v Ljutomeru - 2. faza iz dne 14.06.2019
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik za obrazcem št. 15 priloži reference podizvajalca iz katere izhaja, da je
izvedel sisteme razsvetljave (izvedena dela v preteklih treh letih) ?
Nismo dobili odgovora !

ODGOVOR
Odgovor je že bil objavljen (pri vprašanju z dne 21. 6. 2019).