Dosje javnega naročila 003305/2019
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Izvajanje občasnih prevozov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.013,58 EUR

JN003305/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2019
JN003305/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN003305/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN003305/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.06.2019
JN003305/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2019
JN003305/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2019
JN003305/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN003305/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003305/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9680
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitve prevozov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Sklop 1
Sklop 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Srednja vas - Voje, Vogar, planina Blato
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija 1: Srednja vas (parkirišče Srednja vas 14 - Senožeta) - Voje, Vogar, planina Blato - Srednja vas (parkirišče Srednja vas 14 - Senožeta)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2019
Konec: 15.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribčev Laz - Bohinjsko jezero - Ukanc
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija 2: Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal) - Bohinjsko jezero - Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal)
Relacija 3: Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal) - Bohinjsko jezero - Ukanc (Zlatorog) - Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2019
Konec: 15.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v navodilih razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   09:05
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik opozarja ponudnike, da je potrebno ponudbo oddati na portalu e-JN, zavarovanje za resnost ponudbe pa do roka za oddajo ponudb posredovati na naročnikov naslov po pošti ali osebno.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila vzorca pogodbe:

1) V zadnjem odstavku 3. člena je zapisano: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se obseg storitev glede na razmere lahko prilagaja +/- 15%, pri čemer je odločitev o tem pridržana naročniku. Naročnik o spremembi obsega storitev obvesti izvajalca po elektronski pošti vsaj dva dni pred predvideno spremembo.
Predmetni člen o prilagoditvi obsega storitev se predvidoma nanaša na število dni, ni pa določeno, da se cena prilagodi, če se spremeni relacija (npr. obvozi) za več kot 5%. Prosimo za pojasnilo.

2) V 7. členu in prvem odstavku 8. člena naročnik od izvajalca zahteva takojšen odziv (npr. okvara vozila, odsotnost voznika). Prosimo za točnejšo časovno opredelitev - realno je nadomestno vozilo možno zagotoviti v roku 1,5 do 2 uri, odvisno od časa in kraja kjer primer nastane.

3) Predlagamo, da se peti odstavek 8. člena dopolni tako, da se glasi: "Izvajalec bo za izvajanje prevoza zagotovil toliko vozil in takšno vrsto vozil, da bo zadostil vsem zahtevam naročnika in da bo opravil varen prevoz potnikov. Izvajalec soglaša, da se vsa vozila opremijo z logotipom naročnika (»nalepka - Za cvetoči Bohinj«), katere priskrbi in stroške krije naročnik tako, da Ponudnik ob izteku veljavnosti pogodbe nalepke lahko odstrani brez poškodovanja laka in stekla avtobusa. Lokacijo nalepke pogodbeni stranki določita sporazumno upoštevaje celostno grafično podobo vozil Ponudnika in varnostne zahteve."


ODGOVOR
Spoštovani!

1. Na relacijah, kjer se bodo izvajali prevozi, niso predvidene nobene zapore. V kolikor bo situacija spremenjena, bodo dodatne storitve predmet aneksa k pogodbi.

2. Nadomestno vozilo v primeru okvare ali odsotnost voznika se zagotovi v roku 1. ure oz. maksimalno v roku 2. ur. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj obvestiti naročnika in na postaji izobesiti obvestilo o zamudah.

3. Naročnik se strinja, da se sporazumno določi lokacijo nalepke. Naročnik bo priskrbel izjavo izvajalca polepitve, da zaradi polepitve na vozilu ne bo nobenih poškodb.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe upošteval spremembo 3., 7. in 8. člena pogodbe, zato se ta objava smatra kot popravek.

Lep pozdrav.