Dosje javnega naročila 003402/2019
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja (pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.115.515,42 EUR

JN003402/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN003402/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN003402/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.09.2019
JN003402/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN003402/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.10.2019
JN003402/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.03.2020
JN003402/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.03.2020
JN003402/2019-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.07.2020
JN003402/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN003402/2019-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003402/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 101-244685
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/ciscenje-prostorov-narocnika-izvajanje-storitev-ciscenja-z-upostevanjem-0

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9686
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja (pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori)
Referenčna številka dokumenta: 17K120219
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja (pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Ljubljani
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Celju
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje prostorov v Kopru
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje prostorov v Murski Soboti
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Novem mestu
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Ravnah na Koroškem
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Najnižje ravni morebitnih standardov:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Najnižje ravni morebitnih standardov:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2019   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Kot referenčni posel za čiščenje laboratorijskih prostorov se štejejo storitve čiščenja laboratorijskih prostorov površine 300 m2 ali več v trajanju nepretrgoma najmanj 6 mesecev, pri čemer se je čiščenje izvajajo vsaj 40 ur na teden. To pomeni, da bi se 300 m2 velik prostor čistil dnevno 8ur, kar je nesmiselno. Podobno velja za normativ, ki ste ga določili pri ambulantnih prostorih. Prosimo, da umaknete zahtevo po št. ur čiščenja ali jo vsaj znižate, da bo smiselna oz. sorazmerna glede na kvadraturo. Prav tako je težko določiti, koliko ur dnevno se čistijo posamezni prostori, saj so le-ti večinoma v sklopu ostalih prostorov, ki se čistijo.

ODGOVOR

Z zahtevanimi referencami želimo dobiti izvajalca, ki lahko zagotovi ustrezen kader z izkšnjami pri izvajanju čiščenja podobnih prostorov v obeh pogojih. Normativ 300m2 je minimum, še bolje je, če je kvadratura večja. Z zahtevo 40 ur na teden želimo zagotovilo, da se je čiščenje izvajalo redno z vsaj eno redno zaposleno osebo, saj je takšna pogostost čiščenja predpisana tako za laboratorije, kot tudi za ambulante. V razpisni dokumentaciji navajamo kaj vse in kako pogosto se čisti, ter na kakšen način, kakor je to opredeljeno v naših internih aktih o kakovosti. Teh zahtev ne moremo znižati. To je zahtevan pogoj, minimum, saj iščemo izvajalca, ki lahko zagotovi in to tudi dokaže, da je ustrezen za čiščenje naših prostorov, tako po očiščeni povrsini (najmaj 300 m2,), kot tudi po številu opravljenih ur na teden (40 ur na teden).


Datum objave: 03.06.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ali lahko priložimo reference, ki smo jih pridobili za razpis katerega vse ponudbe ste zavrnili?

Lp

ODGOVOR

Lahko priložite reference prejšnjega razpisa, če se nanašajo na obdobje zadnjih treh let od datuma za prejem ponudb.


Datum objave: 05.06.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kako se bo reševal zakonski dvig minimalne plače? Ali je možno v pogodbo vstaviti določilo, da se cene usklajujejo tudi vezano na zakonski dvig minimalne plače?

Lep pozdrav

ODGOVOR
S spremembo minimalne plače z dnem uveljavitve spremembe na podlagi zakona, ki ureja minimalno plačo se pogodbena cena lahko spremeni za 30 % odstotka spremembe med dosedanjo in novo minimalno plačo. Sprememba se uveljavi z aneksom k pogodbiDatum objave: 05.06.2019   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Ali lahko dokazila o cepljenosti čistilcev proti hepatitisu B predloži izbrani izvajalec pred podpisom pogodbe, kakor je bilo dovoljeno tudi v prejšnjem razpisu? V ponudbo namreč lahko ta potrdila priloži edino obstoječi izvajalec, ostali pa nimamo delavcev na zalogi.

2. Ali lahko z eno referenco dokazujemo čiščenje pisarniških, ambulantnih in laboratorijskih prostorov hkrati, saj na enem objektu čistimo vse vrste prostorov v zahtevanem obsegu?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Dokazila o cepljenosti čistilcev proti hepatitisu B lahko izbrani ponudnik predloži pred podpisom pogodbe.
2. Ponudnik lahko dokazuje čiščenje pisarniških, ambulantnih in laboratorijskih prostorov z isto referenco, vendar mora biti na referenci razviden obseg čiščenja po posamezni vrsti.


Datum objave: 13.06.2019   12:54
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za dodatna pojasnila.

ODGOVOR

Naročnik roka ne bo podaljšal.


Datum objave: 13.06.2019   12:54
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

ODGOVOR

Naročnik roka ne bo podaljšal.


Datum objave: 13.06.2019   12:56
VPRAŠANJE
1. Kako se bo obračunavalo nadomeščanje naročnikovega čistilca na lokaciji Zaloška cesta 29?
2. Koliko ur v letu je predvideno za nadomeščanje? V predračunu te postavke ni.


ODGOVOR

1: To je dodatno naročena storitev in se obračunava po številu opravljenih ur nadomeščanja (ne gre v znesek redne storitve)
2. Predvideva se nadomeščanje v času koriščenja rednega letnega dopusta in morebitne bolniške odsotnosti.


Datum objave: 13.06.2019   13:04
VPRAŠANJE
1. Prosimo za navedbo predvidene količine vrečk v 24 mesecih po posameznih lokacijah?


ODGOVOR

Seznam embalaže za zbiranje odpadkov (vrečke za odpadke), ki jih zagotovi izvajalec čiščenja za vse lokacije naročnika

Vrsta vreče Dimenzija/volumen Vrsta odpadka Predvidena količina vrečk
(kom. v 24 mesecih)
Biorazgradljiva vreča 50x60 cm Biološki odpadki 1.000 kom
Biorazgradljiva vreča 50x70 cm Biološki odpadki 2.000 kom
Vreča 120 litrov Odpadna embalaža 360 kom
Vreča 60 litrov Preostanek odpadkov 1.440kom
Vreča 45 litrov Preostanek odpadkov 1.200kom
Vreča 50x60 cm Odpadna embalaža, biološki odpadki, preostanek odpadkov 4.800 kom
70x100 cm 2.400 kom
80x120 cm 2.800 kom
Vreča 60x60 cm Odpadna embalaža, preostanek odpadkov 3.600kom
Vreča (črna barva) cca. 40x35 cm Preostanek odpadkov 800 kom
Vreča (črna barva) 70x100 cm Preostanek odpadkov 504 kom
Vreča (črna barva) 50x60 cm Preostanek odpadkov (mokri odpadek) 240 kom
Vreča (rumena barva) 60x60 cm (90 litrov) Odpadna embalaža 2.400 kom
Vreča (rumena barva) 50x60 cm Odpadni papir, kovina, plastika (suhi odpadek) 2.000 kom
Vreča (rumena barva) 120x140 (300 litrov) Odpadna embalaža 1.056 kom
Vreča (zelena barva) 70x120 cm Odpadna embalaža, odpadni papir in karton, odpadno steklo 240 kom


V primeru sprememb in/ali dopolnitev sistema ravnanja z odpadki na posamezni lokaciji naročnika, ki lahko vpliva na spremenjene dimenzije/volumna in barvo vrečk za odpadke, si naročnik pridružuje pravico do zamenjave navedenega materiala v zgornjih tabelah.

Notranja logistika odstranjevanja komunalnih odpadkov zajema:

- odstranjevanje komunalnih odpadkov - gospodinjski in njim podobni odpadki,

- menjavo vrečk za odpadke glede na vrsto odpadka in sicer D (dnevno), T (tedensko), M (mesečno) in

- čiščenje embalaže/prostorov za zbiranje/sortiranje/odstranjevanje odpadkov se izvaja v vseh prostorih na lokaciji NIJZ.


Datum objave: 13.06.2019   13:05
VPRAŠANJE
1. Zanima nas ali lahko priložimo eno referenco, ki obsega čiščenje pisarniških, ambulantnih
in laboratorijskih prostorov hkrati v zahtevanem obsegu?
2. V skladu z 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 43/2011, ZVZD-1),
morajo delodajalci na deloviščih, na katerih hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev, s
pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter
na strani vsakega delodajalca posebej določiti osebo, ki bo zagotavljala varnost ostalih
delavcev pri posameznem delodajalcu. Takšen pisni sporazum morata skleniti naročnik in
izvajalec. V skladu z 38. točko 76. člena ZVZD-1 se kršitev zgoraj navedene obveznosti šteje
za prekršek, za katerega je zagrožena globa v višini od 2.000 do 40.000 EUR.
Prosimo vas, da dopolnite razpisno dokumentacijo z vzorcem Sporazuma o skupnih
varnostnih ukrepih, ki ga bosta podpisala naročnik in izbrani izvajalec.
V kolikor z lastnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih ne razpolagate, nas zanima ali
lahko izbrani izvajalec predloži lasten sporazum o skupnih varnostnih ukrepih, katerega
boste podpisani?

ODGOVOR

1.Referenca je lahko ena za vse vrste prostorov, vendar morya biti na potrdilu jasno razvidno, za čiščenje katerih prostorov je izdana in v skupnem številu mora biti zagotovljeno:

- najmanj dva referenčna posla čiščenja poslovnih prostorov (pisarniški in drugi prostori) velja za vse sklope;

- najmanj tri referenčne posle za čiščenje poslovnih prostorov (ambulantni prostori) velja za vse sklope;

- najmanj tri referenčne posle za čiščenje poslovnih prostorov ( laboratorijski prostori) velja samo za sklop 1 in sklop 2.

2.Lahko predložite svoj sporazum

Datum objave: 13.06.2019   13:10
VPRAŠANJE
Ali se lahko navede število nadomestnih kvot z 2-ma decimalkama?
Dejstvo je, da se neizkoriščene kvote lahko prenašajo v naslednji mesec in tako lahko v enem mesecu zagotovimo 1 nadomestno kvoto, v naslednjem mesecu pa zaradi prenosa 2 nadomestni kvoti.
Ker gre za določilo, ki se nanaša na merilo, prosimo za natančen odgovor.


ODGOVOR

Število nadomestnih kvot lahko navedete z dvema decimalkama.


Datum objave: 13.06.2019   13:16
VPRAŠANJE
1. V 11. členu pogodbe navajate, da lahko stranki brez posebnega razloga pisno odstopite od pogodbe. Ali drži, da se pri tem izvajalcu ne unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti?
2. V ponudbeni predračun je potrebno vpisati število nadomestnih kvot invalidov. Ali drži, da se navede mesečno število nadomestnih kvot?


ODGOVOR

1.
V kolikor je naročniku s strani izvajalca povzročena večja škoda, se garancije lahko unovčijo.

2. DA, navede se mesečno število nadomestnih kvot.

Datum objave: 13.06.2019   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila:

1. Naročnik v 9. členu okvirnega sporazuma določa pogodbeno kazen v višini 5% mesečnega
zneska zaradi nekvalitetno očiščenih prostorov,
ki jih je ugotovila odgovorna oseba naročnika. Temelj za obračun pogodbene kazni je izpis
reklamacije s strani odgovorne osebe naročnika in izvajalec nima pravice ugovora zoper
zahtevek. Smatramo, da gre za izredno škodljivo dikcijo, s katero naročnik, postavi izvajalca
v neenakopraven (slabšalen) položaj, saj le ta nima pravice ugovora. Prosimo za popravek
sporne dikcije, ki bi se dejansko morala nanašati na nerešeno reklamacijo, saj zgolj izpis
reklamacije, ne more biti temelj za obračun pogodbene kazni.
2. Naročnik v 18. členu v 3. odstavku navaja, da bo pogodba prenehala veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca..
Pozivamo naročnika, da omenjeni odstavek umakne iz pogodbe, saj trenutno v Sloveniji, ni ponudnika, ki ne bi imel s pravnomočno odločitvijo ugotovljene kršitve zakonodaje. Kršitve se pojavljajo, vendar jih ponudniki tudi odpravljamo. V ta namen imate v pogodbi v 15. členu že določeno periodično preverjanje izpolnjevanja pogojev tekom izvajanja pogodbe.
Menimo, da gre v zahtevi iz 18. člena za nesorazmerno zahtevo, saj gre lahko za manjšo nenamerno napako oz. kršitev, katere posledica nikakor ne more biti odpoved pogodbe.

Primer: Zaradi zamude pri opravljanju varstva pri delu, Inšpektorat izda odločbo o kršitvi, ki jo podjetje seveda odpravi nemudoma. Naročnik pa vseeno skladno z 18. členom, odpove pogodbo ponudniku.

Kot naročnik se lahko odločite, da omenjenega pogoja ne vključite v pogodbo (fakultativni izključitveni pogoj), saj je nenazadnje škodljiv za obe strani.

ODGOVOR

1.
Postopek ob reklamaciji je sledeč: Takoj ob zaznavi kršitev poggodbe se ustno opozori izvajalčevo čistilko, v kolikor se reklamacije ne uredi, se telefonsko in preko e pošte kontaktira izvajalčevo nadzorno območno službo in če to ne reši težave, se zapiše reklamacijski postopek, ki ima za posledico zgoraj naveden ukrep.

2. V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 mora naročnik razvezni pogoj navesti v vseh pogodbah o izvedbi javnega naročila oz. vseh okvirnih sporazumih za katere se uporablja ZJN-3:


Datum objave: 13.06.2019   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kdaj je predviden pričetek izvajanja del po pogodbi?

ODGOVOR

Predvideni začetek izvajanje pogodbe je avgust 2019.