Dosje javnega naročila 003539/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in vzdrževanje ročnih termovizijskih naprav s trinožcem in žepnih termovizijskih naprav ter izvedbo usposabljanja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 393.832,48 EUR

JN003539/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN003539/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN003539/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN003539/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN003539/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN003539/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003539/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 104-251387
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310038/430-346-2019_razpisna_dokumentacija-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9805
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in vzdrževanje ročnih termovizijskih naprav s trinožcem in žepnih termovizijskih naprav ter izvedbo usposabljanja
Referenčna številka dokumenta: 430-346/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31640000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vzdrževanje ročnih termovizijskih naprav s trinožcem in žepnih termovizijskih naprav ter izvedba usposabljanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in vzdrževanje ročnih termovizijskih naprav s trinožcem ter izvedba usposabljanja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vzdrževanje ročnih termovizijskih naprav s trinožcem ter izvedba usposabljanja. Vzdrževanje opreme za obdobje 2 let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Cena naprav z usposabljanjem80
Cena servisne ure izvajalca15
Popust na veljavni cenik originalnih rezervnih delov3
Manipulativni stroški pošiljanja naprave proizvajalcu v tujino2

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno javno naročilo za dobavo opreme in izvedbo usposabljanja se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS v višini 25 % upravičenih stroškov. Predmetno javno naročilo za vzdrževanje se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost v višini 100% upravičenih stroškov.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in vzdrževanje žepnih termovizijskih naprav ter izvedba usposabljanja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vzdrževanje žepnih termovizijskih naprav ter izvedba usposabljanja. Vzdrževanje za obdobje 2 let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Cena naprav z usposabljanjem80
Cena servisne ure izvajalca15
Popust na veljavni cenik originalnih rezervnih delov3
Manipulativni stroški pošiljanja naprave proizvajalcu v tujino2

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno javno naročilo za dobavo opreme in izvedbo usposabljanja se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS v višini 25 % upravičenih stroškov. Predmetno javno naročilo za vzdrževanje se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost v višini 100% upravičenih stroškov.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 1. 7. 2019 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Navedeno zgoraj.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.3:
Lokacija oz. kraj izvedbe je podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.6:
Ocenjena vrednost vzdrževanja opreme je podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   16:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik zahteva servisno tehnično usposabljanje za oba sklopa.

Glede na to, da proizvajalec naprave, ki bi jo želeli ponuditi za sklop 2 - žepna termovizijska naprava, trdi, da naprave ni mogoče servisirati v prostorih naročnika (menja se le baterija, polnilci za baterije in podobno), vas prosimo za možnost ponudbe naprave brez tehnično servisnega usposabljanja.

V primeru okvare bi ponudnik poskrbel za zamenjavo in pošiljanje naprave na servis k proizvajalcu.


S spoštovanjem,

Ponudnik

ODGOVOR
Naročnik je preučil vprašanje in odstopa od zahteve po izvedbi servisno tehničnega usposabljanja za sklop 2. Naročnik v dokumentu "Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije", z dne 17. 6. 2019, ki je bilo posredovano v objavo na portal javnih naročil, podaja spremembe razpisne dokumentacije in nove priloge ponudbenega predračuna za sklop 2 (Priloga št. 4.2) in osnutka pogodbe (Priloga št. 7).


Datum objave: 17.06.2019   16:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.
vezano na spodnjo zahtevo iz razpisne dokumentacije:

9.3.8 Finančna zavarovanja
9.3.8.1 Resnost ponudbe
Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (glej vzorec št. 1), v nadaljevanju: finančno zavarovanje za resnost ponudbe, za sklop 1 v višini najmanj 10.000,00 EUR in za sklop 2 v višini najmanj 2.000,00 EUR.

kjer navajate, da mora ponudnik predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice nas zanima ali lahko predložimo tudi bančno garancijo naše banke.
Vsebina bančne garancije bo popolnoma skladna z Vzorcem št. 1 Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758.


ODGOVOR
Odgovor na zgoraj navedeno vprašanje, ki ga naročnik ponovno navaja, je razviden iz 9.3.8 točke razpisne dokumentacije, in sicer:
»Opomba za podtočke 9.3.8.1, 9.3.8.2 in 9.3.8.3:
Kjer je zahtevano kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot vrsta finančnega zavarovanja, pomeni, da lahko ponudnik namesto tega predloži tudi bančno garancijo, za katero smiselno veljajo enaki pogoji in vzorec kot za kavcijsko zavarovanje.«

Datum objave: 21.06.2019   10:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v točki 9.2.6.2 naročnik zahteva - Veljavni ceniki vseh originalnih rezervnih delov in potrošnega materiala ter ceniki dodatne opreme na elektronskem mediju (CD ali podobno).

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, nas zanima ali je vseen o potrebno predložiti CD v fizični obliki?ODGOVOR
Ponudniki lahko predložijo v vprašanju navedene cenike (tudi) samo v elektronski obliki (.pdf formatu).Datum objave: 21.06.2019   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je treba ob ponudbi oddati tudi izpolnjena dokumenta:
- 430-346-2019_Soglasje_za_varnostno_preverjanje - zunanji_S_2017 in
- 430-346-2019_Vprasalnik_za_varnostno_preverjanje_zunanji_V_2017

V kolikor je odgovor pritrdilen prosim navedite, kdo mora obrazca izpolniti. Direktor družbe ali oseba, ki bo sodelovala pri primopredaji in šolanju uporabnikov?

hvala za pojasnilo

ODGOVOR
V vprašanju navedene dokumente bo ponudnik moral predložiti v primeru zahteve naročnika v skladu s pridržkom naročnika za varnostno preverjanje naročnika in delavcev iz točke 10.5 razpisne dokumentacije, in sicer na naročnikov poziv, kar pomeni, da se navedenih dokumentov ne predloži pri oddaji ponudbe.Datum objave: 21.06.2019   14:44
VPRAŠANJE
Dear sir or madam,

We found that there is inconsistency about the number of days before signing the contract:

In 1.13, it said that the awarded tenderer must return the signed contract and a statement within 8 days after receiving the signed contract by contracting authority. But in the price form, in the last sentence, it mentioned 14 days here.

Could you please confirm whether it is 8 days or 14 days after receiving the signed contract from contracting authority.

Thank you.


The related tender part is in below:
1.13 Conclusion of the contract
The selected tenderer must return the signed Contract to the Contracting Authority within eight days of the day on which it received the Contract for signature from the Contracting Authority. The selected tenderer must include in the tender a statement or data on the participation of the natural and legal persons in the ownership of the tenderer, as stipulated in paragraph 6 Article 91 of the ZJN-3.

4. "TENDER - JN 2/2019 RTG" FORM
- With the Contract Draft and to return a signed Contract to the Contracting Authority within 14 days of its receipt.

ODGOVOR
Skladno z 9.3.1 točko razpisne dokumentacije (Jezik) postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Iz navedenega vprašanja naročnik tudi ne more ugotoviti, ali se vprašanje sploh nanaša na predmetni postopek javnega naročila.Datum objave: 21.06.2019   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

2.
Proizvajalec opreme, ki ustreza zahtevam iz sklopa 2, nas je obvestil, da:
- se na napravi ne predvideva nikakršnih rednih servisnih pregledov zoglj nadrgardnja oz reset programske opreme ki jo opravi pooblaščeni inženir, v kolikor se naprava pokvari se jo pošlje k proizvajalcu, ki napravo zamenja
- posledično proizvajalec nima liste oz cenika rezervnih, nadomestnih del ali dodatne opreme ki se zahteva kot priloga v razpisni dokumentaciji
- dodatno, ker se ne predvideva servisnih posegov posledično tudi usposabljanje za "servisiranje", ki je predvideno v razpisni dokumentaciji ni potrebno.

Prosim potrdite, da je v tem primeru dovolj izjava ponudnika, da se na napravi ne izvaja servisnih posegov ter da se ne menja nikakršnih rezervnih del. Ter da je ponuba popolna tudi brez prilozenega seznama in cenika rezervnih del. Ter da se lahko izvede zgolj usposabljanje za uporabnike.

Hvala za informacijeODGOVOR
Naročnik je preučil zgoraj navedeno vprašanje in podaja naslednji odgovor, ki se nanaša na sklop 2:
Naročnik je v razpisnih pogojih razpisne dokumentacije za opremo iz sklopa 2 predvidel vzdrževanje v in izven garancijskega roka, zato naročnik ne more potrditi, da v zgornjem vprašanju navedena izjava zadostuje za ustreznost ponudbe. Na vprašanje glede servisno tehničnega usposabljanja je naročnik odgovor podal v dokumentu »Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije«, z dne 17. 6. 2019.


Datum objave: 21.06.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s tehnično specifikacijo za Sklop 1 vas prosimo za sledeča pojasnila:
V tehnični specifikaciji za dnevno kamero zahtevate »vidno polje 3º x 2º«. Glede na to da ni navedene tolerance prosimo za pojasnilo, če je za naročnika sprejemljivo vidno polje 3º x 2,25º
Trinožnik in oddaljen prenos slike: V tehnični specifikaciji zahtevate v upravljalni enoti integriran LCD zaslon za oddaljen prikaz slike ročne kamere. Zaradi dodatne in boljše uporabnosti za operaterja prosimo naročnika , da namesto LCD zaslona dovoli uporabo integriranega robustnega prenosnega računalnika v velikosti zaslona 14 palcev.
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik je preučil zgoraj navedeno vprašanje in podaja naslednji odgovor za sklop 1:
Naročnik spreminja zahtevo za vidno polje za dnevno kamero na »največ 3º x 2,5º«.
Za naročnika je glede upravljalne enote za kamero trinožnika in oddaljenega prenosa slike sprejemljiva tudi tehnična rešitev prikaza slike in delovanje komand preko 14 paličnega integriranega robustnega prenosnega računalnika.

Naročnik v nadaljevanju dokumenta "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije", z dne 21. 6. 2019 podaja spremembe razpisne dokumentacije in novo prilogo tehnične specifikacije predmeta javnega naročila za sklop 1 (Priloga št. 6.1).

II. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

a) Spremeni se tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklop 1 (Priloga št. 6.1), in sicer se spremeni tretja alineja točke č. (Zahteve za dnevno kamero), tako da se
le-ta glasi:
- »vidno polje največ 3º x 2,5º«

b) Spremeni se tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklop 1 (Priloga št. 6.1), in sicer se doda besedilo v prvi alineji točke h. (Trinožnik in oddaljen prenos slike), tako da se alineja glasi:
- »Upravljalna enota za kamero mora imeti ali integriran LCD zaslon za oddaljen prikaz slike z ročne termovizijske kamere velikosti najmanj 15 palcev ali tehnično rešitev prikaza slike in delovanje komand preko 14 paličnega integriranega robustnega prenosnega računalnika. Upravljalna enota mora imeti tudi komande za upravljanje s kamero. Omogočen mora biti prikaz položaja kamere in tarče na elektronski karti Slovenije. Elektronska karta Slovenije mora biti priložena.«


Glede na navedene spremembe naročnik v dokumentu "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije", z dne 21. 6. 2019, ki bo objavljen na portalu javnih naročil, posreduje novo Prilogo št. 6.1 (Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklop 1), s katero zamenjajte prvotno objavljeno Prilogo št. 6.1 razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi predložiti novo prilogo tehnične specifikacije za sklop 1.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.