Dosje javnega naročila 003416/2019
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 959.120,18 EUR

JN003416/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN003416/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN003416/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2019
JN003416/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003416/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003416/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003416/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN003416/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
JN003416/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003416/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
info@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310043/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9715
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER
Referenčna številka dokumenta: 4300-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba GOI del objekta novega interpretacijskega centra na Igu z zunanjo in komunalno ureditvijo novogranja (novi objekti) in rekonstrukcija (Kašča), ki je del projekta Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 786.966,29 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ig, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba GOI del objekta novega interpretacijskega centra na Igu z zunanjo in komunalno ureditvijo novogranja (novi objekti) in rekonstrukcija (Kašča), ki je del projekta Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.07.2019
Konec: 15.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobju 2014 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.06.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.06.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2019   11:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija v elektronski obliki je objavljena na spletni strani https://www.obcina-ig.si/za-obcane/javne-objave/
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
Ig
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   07:42
VPRAŠANJE
Link na razpisno dokumentacijo je napačen!

ODGOVOR
Naročnik je objavil po popravljeno spletno stran za dostop do dokumentacije.
Pravilna spletna stran se glasi https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310521/3_RD.zip
Za neljubo napako se vam opravičujemo.
______________Datum objave: 28.05.2019   07:56
VPRAŠANJE
Priloženo imate napačno razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Naročnik je objavil po popravljeno spletno stran za dostop do dokumentacije.
Pravilna spletna stran se glasi https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310521/3_RD.zip
Za neljubo napako se vam opravičujemo.
______________Datum objave: 11.06.2019   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani, kakšne reference boste upoštevali za podobno gradnjo? Novogradnja vrtca bo ok? GOI dela novogradnje? Ali pa če vas lepo prosimo da razširite reference še na druge objekte npr. 2412. Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen pogoj. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311531/4_Popravek_št._1.zip.
Naročnik ne bo sprejel referenčnih projektov za objekte s šifro 2412.
________________Datum objave: 12.06.2019   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo da za pridobitev več konkurenčnih ponudb, pri referencah umaknete pogoj historični objekt. Da upoštevate tudi reference za podbetoniranje "navadnega" objekta. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil pogoj in dovoljuje izkazovanje pogoja brez zahteve po histeričnem objektu, ob ostalih nespremenjenih pogojih.
______________Datum objave: 13.06.2019   09:02
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo shem klopi, info točke, čajne kuhinje in recepcijskega pulta.

Lp HI-PO d.o.o.

ODGOVOR
Dodatne sheme so objavljene na spletni strani https://www.obcina-ig.si/za-obcane/javne-objave/
________________Datum objave: 13.06.2019   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri gradbenih delih, postavka 15, 423 kosov.. Ali je to mišljeno 423 kosov zidakov ali kaj drugega? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V popisu piše: zazidava odprtin v obstoječem zidu kašče, pozidano z opeko NF v cementno malto = 423 kosov NF opeke.
______________Datum objave: 13.06.2019   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na vaše zahteve referenc o zahtevanih klasifikacijah objekta pri vašem razpisu vas prosimo, če lahko upoštevate tudi objekte klasifikacije 121? Z tem bi pridobili na večji konkurenčnosti, kar se strokovnosti tiče pa absolutno ni razlike.

hvala za vaš odgovor,

ODGOVOR
Naročnik se ne strinja z morebitnim ponudnikom in pogoja glede tehnične in kadrovske sposobnosti ne bo razširil na predlagano klasifikacijo objektov.
__________________