Dosje javnega naročila 003337/2019
Naročnik: OBČINA DOBJE, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
Gradnje: Modernizacija ceste JP 897121 Loke-Jesenik-Dežno
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003337/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003337/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN003337/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003337/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBJE
Dobje pri Planini 26
3224
SI
Dobje pri Planini
Slovenija
Lidija Čadej
lidija.cadej@dobje.si
+386 37466030

Internetni naslovi
https://www.dobje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310057/Objava_JN_Modernizacija_ceste_JP_897121_Loke-Jesenik-Dežno.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310057/espd/Objava_JN_Modernizacija_ceste_JP_897121_Loke-Jesenik-Dežno.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9690
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Modernizacija ceste JP 897121 Loke-Jesenik-Dežno
Referenčna številka dokumenta: 430-0008/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Modernizacija ceste JP 897121 Loke-Jesenik-Dežno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Loke-Jesenik-Dežno, Dobje
II.2.4 Opis javnega naročila
Modernizacija ceste JP 897121 Loke-Jesenik-Dežno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.06.2019
Konec: 20.07.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   10:25
VPRAŠANJE
5.2.3.1 POGOJ 1 Reference

v pogojih naročnik zahteva, da je ponudnik zaključil vsaj dva (2) istovrstna posla, kot jih prevzema v ponudbi, v skupni vrednosti najmanj
50.000,00 EUR brez DDV ali to pomeni dva objeta skupaj 50.000,00 ali vsak posamezen posel 50.000,00 .ODGOVOR
Naročnik zahteva, da je ponudnik v zadnjih petih letih zaključil vsaj dva istovrstna posla v skupni vrednosti 50.000,00 EUR, kar pomeni, da je vrednost obeh poslov skupaj vsaj 50.000,00 EUR.
Datum objave: 28.05.2019   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD se nikjer ne omenja niti ne zahteva ESPD, glede na to, da ga naročnik prilagate ali ga moramo ponudbi priložiti ?

lp

ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji ne zahteva obrazca ESPD, saj bodo ponudniki priložili podpisane in žigosane obrazce - krovne izjave. Ponudniku torej NI POTREBNO k ponudbi priložiti izpolnjen ESDP obrazec.


VPRAŠANJE
5.2.3.1 POGOJ 1 Reference

v pogojih naročnik zahteva, da je ponudnik zaključil vsaj dva (2) istovrstna posla, kot jih prevzema v ponudbi, v skupni vrednosti najmanj
50.000,00 EUR brez DDV ali to pomeni dva objeta skupaj 50.000,00 ali vsak posamezen posel 50.000,00 .ODGOVOR
Datum objave: 30.05.2019   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, če lahko objavite razpisne obrazce v MS WORD formatu, da bomo ponudniki lahko izpolnjevali dokumentacijo elektronsko in ne z ročno pisavo, kar pri vsej razpoložljivi sodobni elektronski tehnologiji danes ni več sprejemljivo. Tudi zakon ZJN-3 predpisuje elektronske oblike dokumentacije in postopkov, kar postopke oddaje javnih naročil poenostavi tako za naročnike kot za sodelujoč ponudnike.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija z obrazci je sedaj na voljo tudi v formatu MS WORD na spletni strani Občine Dobje pod zavihkom Javni razpisi.Datum objave: 05.06.2019   09:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE,

Če priložimo ESPD, nam ni potrebno priložiti podpisane in žigosane obrazce - krovne izjave?

ODGOVOR
K ponudbi je potrebno v vsakem primeru predložiti podpisane in žigosane obrazce - krovne izjave.Datum objave: 05.06.2019   11:05
VPRAŠANJE
Vprašanje?
v post: Izdelava asfaltne preplastitve z asfaltno prevleko AC 11 surf B 70/100 A3 debeline 6 cm (enoslojna asfaltna prevleka) in širine od 2,80-3,00 m ali se uporabi drugačna nmasa za izdelavo mulde (kot v popisu), ali se uporabi AC 11 surf B700/100 A3 za muldo kar je smiselno
lp


ODGOVOR
Uporabi se ista masa kot za izdelavo cestišča.