Dosje javnega naročila 003497/2019
Naročnik: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran - Pirano
Storitve: IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) V NADALJNJE RAVNANJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN003497/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN003497/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN003497/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003497/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 103-249792
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1B
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
info@okoljepiran.si
info@okoljepiran.si
+386 056175000
+386 056175015

Internetni naslovi
http://okoljepiran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.okoljepiran.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9777
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) V NADALJNJE RAVNANJE
Referenčna številka dokumenta: 1/JN-S/SJS-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) V NADALJNJE RAVNANJE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) V NADALJNJE RAVNANJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZC DRAGONJA
II.2.4 Opis javnega naročila
IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) V NADALJNJE RAVNANJE , MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI klas. št. 20 03 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) V NADALJNJE RAVNANJE - KOSOVNI ODPADKI KLAS. ŠT. 20 03 07
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZC DRAGONJA
II.2.4 Opis javnega naročila
IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) V NADALJNJE RAVNANJE ,
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1B
6330
Piran - Pirano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.06.2019   12:15
VPRAŠANJE
Priloga 5: podizvajalec ne želi neposrednega plačevanje. Ali prečrtamo to soglasje in se spodaj podpišemo?

ODGOVOR

V kolikor vaš podizvajalec ne želi neposrednega plačevanja označi v obrazcu 5 odgovor NE. Obrazec se podpiše in žigosa.


Datum objave: 24.06.2019   12:16
VPRAŠANJE
Obrazec PRILOGA 4 je zelo nerodno pripravljen. V kolikor se podpiše, velja tudi pooblastilo. V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, ali potem izjave prečrtamo?

ODGOVOR


V kolikor vaš podizvajalec ne želi neposrednega plačevanja označi v prilogi 4 odgovor NE. Obrazec se podpiše in žigosa.

Datum objave: 24.06.2019   12:17
VPRAŠANJE
V prilogi 12, vzorec pogodbe, navajate v 2. členu, da se sklicujete na količino iz 1. člena, vendar v 1. členu ni nikjer navedene cene.

ODGOVOR


V 2. členu pogodbe navedete cene. 1. člen se sklicuje na razpisno dokumentacijo v kateri so navedene tako količine kot cene .

Datum objave: 24.06.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani! Kolikšna je višina zagotovljenih sredstev?

ODGOVOR

Naročnik ne želi razkriti višine zagotovljenih sredstev.


Datum objave: 24.06.2019   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za podaljšanja roka oddaje ponudbe vsaj za en teden dni. Namreč drug teden je praznik in tudi do 30.6. je zadnji rok koriščenja starih dopustov. Zaradi tega bo zelo oteženo delo priprave ponudbe zaradi pomanjkanja zaposlenih ter podpisnikov.
Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.